minj
Lokality


Jeníkov

jenikov
Spodní křemencové patro je již zaplavené.
   Lokalita se nachází v okrese Teplice, cca. 250 m východně u obce Jeníkov. Je možné se sem dostat také z Oldřichova či Lahoště, odkud je také hlavní vchod do lomu kolem bývalé drtičky.


   Hlavní těženou surovinou lomu byl křemenec, což je nejtvrdší hornina na světě. Lom není v současné době těžen - je jen zakonzervovaný pro další těžbu. Nad křemencovým tělesem je poloha křídových slínovců.
   Hlavním tahákem lokality jsou krásné krystaly barytu dvou barvách a generacích. Baryt první generace je medově oranžový. Baryt druhé generace je tmavě zelený - tento baryt je také velmi mírně radioaktivní díky obsahu rozpadových izotopů uranu (sběrately nazývaný radiobaryt). Poslední velmi vzácnou formou barytu jsou šedé "hřebínky" krystalů vyskytující se v dutinách slínovců společně s kalcitem. Kalcitové žíly dosahují až několika metrů a často tvoří do 50 cm velké drůzové dutiny.
   Dalším zdejším minerálem je pyrit, který se vyskytuje buď jako povlaky na kontaktu křemence a slínovce nebo jako hlízy s pyramidovými krystaly ve slínovci. Velkou vzácností jsou drobné krychličky a oktaedry fluoritu do 5 mm světle zelené barvy krystalizující v dutinách kalcitu. Na puklinách slínovce se běžně vyskytují až 7 mm velké jehlice bílého sádrovce.
jenikov
Lom je postupně zaplavován vodou.


   Lokalita je díky slínovcům známá také díky výskytu druhohorních zkamenělin z období křídy. Jedná se o zkameněliny plžů, mlžů, rejnočích a žraločích zubů.


Možnosti sběru:
   Přestože se lokalita aktuálně neteží a lom je zakonzervovaný, dají se zde bez problém kopat typické místní
baryty ve sbírkové kvalitě. Ve slínovcích se dají nadále bez problémů kopat pyritové hlízy a kalcitové žíly. Problém je však právě se zakonzervováním. Voda totiž do lomu přitéká malým potůčkem a rychleji přitéká, než se vypařuje. Díky tomu stále se zvyšující hladina vody zaplavuje níže položené křemencové patro, ze kterého pocházejí nejlepší místní baryty. Problém také může být se vstupem do lomu - občas se zde objeví místní hlídač, který nemá sběratele moc v lásce.

AKTUALIZACE STAVU 2018 - V lomu se opět začalo těžit a sběratelé jsou bhužel tvrdě vykazováni z pozemku!baryt
Tenká kůra tmavě zeleného (radio)barytu narůstající na krystaly oranžového barytu 1. generace (Jeníkov). Velikost vzorku 128 mm.
baryt
Moc pěkný vzorek dvou generací barytu (Jeníkov).
Velikost vzorku 122 mm.
pyrit
Pyritová hlíza s pyramidálními krystaly (Jeníkov).
Velikost vzorku 48 mm.


kalcit
Plochá kalcitová žíla s charakteristickými plochými krystaly (Jeníkov). Velikost vzorku 100 mm.
kalcit
Dutina s krystaly z kalcitové žíly (Jeníkov).
Velikost vzorku 114 mm.
baryt
Baryt nalezený ve slínovci (Jeníkov).
Velikost vzorku 31 mm.jenikov jenikov

Jakub Mysliveček ©