minj
Lokality


Divoká rokle

divokarokle
Nejvyšší partie rokle tvoří trachytové a fonolitové skalní stěny.
   

Lokalita Divoká rokle u Ústí nad Labem (také Divoká rokle u Mojžíře, Mojžíř nebo jen Rokle) se nachází vsv. od centra Ústí nad Labem v městské části Mojžíř cca 500 m ssv. od železniční zastávky Mojžíř.

   Jedná se o přírodní svahový sesuv morfologicky patřící ke skluzu, který vznikl ve 40. letech 20. století. Je významnou exkurzní lokalitou díky odkrytému sledu vulkanických hornin vhodných pro studium oblasti.   

Lokalita je tvořena především pyroklastickým materiálem (tufy) obsahují hojné úlomky bazaltoidních hornin a v horních částech lokality velké množství sopečných pum. Pyroklastika proráží mohutné žíly trachybazaltů, trachytů až fonolitů, které v horní části lokality tvoří strmé skalní stěny a útesy. Nejspodnější část lokality tvoří bazalty a v těch je zde u vstupu do rokle zastižena vulkanická jeskyně. V dutinách místních vulkanických hornin se vyskytují běžně 5 – 15 cm velké dutiny po uniklých plynech, jejichž velikost je vzácně až 30 cm.

rokle
Jedná se o exkurzní geologickou lokalitu díky pěknému vulkanickému profilu.


rokle
Ve střední části rokle vystupují pyroklastika.
   

   Mineralogicky je lokalita zajímavá výskytem zeolitu analcimu tvořící porůstající stěny dutin trachytů typickými pseudokubickými krystaly bílé a čiré barvy o běžné velikosti kolem 1 – 3 mm, výjimečně až 1 cm velkých. Na analcim zde často narůstá mladší kalcit tvořící až 4 cm krystaly různých tvarů. Nejběžnějším tvarem kalcitových krystalů je zde klenec, který má běžně medovou barvu nebo je čirý. Druhým sběrateli vyhledávaným tvarem kalcitových krystalů jsou šestiboké tabulky různých mocností od 1 mm do 1 cm. Tyto tabulkovité krystaly kalcitu bývají zpravidla bílé, světle šedé nebo čiré o velikosti 3 mm až 3 cm.   Vedle běžného analcimu a kalcitu se zde vzácněji vyskytuje také bílý jehličkovitý natrolit s délkou jehlic až 1 cm a sekundární limonit ve formě maximálně 2 mm velkých krychliček tvořící pseudomorfózy po pyritu, ze kterého limonit vznikl. Okolí limonitových krychliček bývá díky oxidaci limonitu často rezavě zbarveno, čímž vznikají esteticky zajímavé vzorky.

rokle
Trachytové těleso mimo chráněné území, ve kterém je možno získat kvalitní ukázky minerálů.


Možnosti sběru:
   
   Lokalita je chráněnou přírodní památkou a tak je zde sběr minerálů zakázán. Ve střední zalesněné části rokle, která je však již za hranicemi chráněného území je zde zastiženo trachytové těleso vyskytující se na levé straně údolí cca 20 metrů nad cestou, kde je možný sběr všech výše popsaných minerálů ve velmi pěkných ukázkách. Trachyt je zde však velmi houževnatý a bez lepšího vybavení (těžká palice) je zde možný jen sběr dokumentačního materiálu.


analcim
Dutina s analcimem
(Divoká rokle).
Velikost vzorku 86 mm.
analcim
Dutina plná drobných xx analcimu a tabulkových krystalů kalcitu (Divoká rokle). Šířka záběru 75 mm.
kalcit
Hezká dutina s analcimem a krystaly kalcitu (Divoká rokle). Velikost vzorku 82 mm.


analcim
Tabulkovitý kalcit na analcimu (Divoká rokle).
Velikost vzorku 60 mm.
analcim
Typický vzorek s analcimem, tabulkovitými krystaly kalcitu a pseudomorfózami limonitu po pyritu (Divoká rokle).
Velikost vzorku 94 mm.
kalcit
Pěkný vzorek tabulkovitých xx kalcitu na analcimu
(Divoká rokle).
Velikost vzorku 169 mm.rokle rokle

Jakub Mysliveček ©