minj
Lokality

 Mineralogie 

Suletice u Velkého Března
(den konání 1.9. 2019)

suletice
Jirka při rozebírání odlomeného kusu alterovaného tefritu.


   Dnešní den měl být posledním opravdu letním dnem letošního léta. Podle předpovědi měly ale odpoledne přijít silné bouřky a silná změna teploty z třicítek na sotva 20 °C. S Jirkou jsme se domluvili, že tedy navštívíme lokalitu, která je kousek od Ústí a zároveň kousek od místa, kde se parkuje. Samozřejmě pro případ, abychom mohli případně rychle utéct do auta, kdyby se hnala bouřka. V devět hodin jsem vyzvednul Jirku na nádraží, po cestě jsme nakoupili a v půl desáté jsme již byli v Suleticích. Na této lokalitě jsem alespoň jednou ročně, ale za poslední 3 roky, jsem zde byl pokaždé jen s exkurzí. 
amfibol
Velmi pěkná ukázka kaersutitu v alterovaném tefritu (Suletice).
Velikost vzorku 97 mm.


Po hodince sběru měl již Jirka několik pěkných vzorečků
   Při exkurzi se ale člověk musí věnovat lidem a tak na sběr povětšinou nezbyde mnoho času. Proto jsem se dnes těšil, že si zde poprvé od roku 2016 trochu více zasbírám. Hlavně jsem si ale chtěl najít sbírkový vzorek kaersutitu, jelikož mé místní nálezy z roku 2016 již neodpovídají kvalitě, kterou bych si představoval mít ve sbírce. Lokalita zažila někdy na konci roku 2018 nejspíše velký nápor větru a tak je spousta stromů polámaných či povalených, takže to na lokalitě vypadá všelijak a na místě, kde jsme vždy hrabali se bohužel dnes již dělat nedá, jelikož zde leží velký kmen. Na druhou stranu spadlý strom odkryl nový výchoz a do tohoto výchozu jsme se dnes rozhodli podívat. 


   Nejdříve jsme ale rozbíjeli větší volné balvany vylomené stromem při pádu. Jednalo se o typický hnědočervený materiál silně alterovaného tefritu s velmi hojnými vyrostlicemi kaerusutitu. Velikost krystalů dosahovala až 4 cm. Mnohem vzácněji jsme narazili na krystaly klinopyroxenů augit-diopsidického složení. Já se poté přesunul k nově odkrytému výchozu, kde se nachází mnohem světlejší materiál okrové až světle šedé barvy. Z počátku mi přišlo, že se zde žádné větší krystaly nenachází, ale po chvíli jsem již na některé narazil. Bohužel však většinou vypadly. Začínalo být skutečně velké vedro (dnes mělo být až 33 °C) a tak jsem sběr prokládal svačinou a odpočinkem. 
klinopyroxen
Krystal Cr-diopsidu v
alterovaném tefritu (Suletice).
Velikost vzorku 63 mm.


kaersutit
Má dnešní nejlepší ukázka kaersutitu v alterovaném tefritu (Suletice).
Velikost vzorku 92 mm.
   Poté se přidal i Jirka a pracoval ve vrchní části výchozu. Samozřejmě měl jeden pěkný vzorek kaersutitu za druhým. Z dáli začínalo silně bouřit a tak jsem si raději zabalil vzorky, kdyby náhodou přišla bouřka. Pak už jsem jen viděl, jak se hodně rychle blíží obří černé mračno a snažil jsem se Jirku přesvědčit, aby se sbalil, že musíme jít. Bohužel Jirka zrovna doloval jeden větší krystal klinopyroxenu a tak se nikam nešlo. O 5 minut později, hned jak se mu podařil zmiňovaný vzorek, se spustila neskutečná průtrž doprovázená hromy, blesky a dokonce i kroupy. No samozřejmě jsme byli durch a kdy jsme přišli k autu, tak přestalo pršet. Na lokalitě jsme tedy za nějaké pouhé 3 hodiny získaly pěkné vzorky, jen škoda, že jsme tam nemohli být déle…


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Krystal kaersutitu v alterovaném tefritu
FOTO 2 = Krystal kaersutitu v alterovaném tefritu
FOTO 3 = Krystal kaersutitu v alterovaném tefritu
FOTO 4 = Velmi pěkná ukázka kaersutitu v alterovaném tefritu
FOTO 5 = Krystal Cr-diopsidu v alterovaném tefritu
FOTO 6 = Má dnešní nejlepší ukázka kaersutitu v alterovaném tefritu
Jakub Mysliveček ©