minj
Lokality


Nález roku 2018 - vyhlášení:


   Jak je to na těchto stránkách již zvykem, tak i letos jsem vyhlásil soutěž o nejlepší nález loňského roku. Soutěže se mohl zúčastnit každý sběratel, který u nás v ČR našel něco pěkného a měl zájem o tuto soutěž. Každý soutěžící mohl poslat fotky maximálně dvou svých vlastních nálezů z minulého roku. Celkový počet soutěžících v tomto roce byl pouhých 5 lidí, což je méně než polovina v minulém roce a v soutěži bylo přihlášených celkem 9 vzorků. Hlavní cenou je tentokrát tento vzorek jehlic emplektitu z Krupky (detail) a cenami pro druhé a třetí místo je bezplatná možnost účasti na kterékoliv naší letošní jednodenní exkurzi. 

   Letošní ročník hodnotili 4 porotci včetně zkušeného brusiče a sběratele leštěných ukázek minerálů, sběratele z Vysočiny zaměřeného především na pegmatitové minerály, sběratele vyhledávající spíše rudní a doprovodné nerudní minerály, no a na závěr jsem byl hodnotícím opět i já. Letos každý porotce mohl daný vzorek ohodnotit 1 - 10 body podle vlastního uvážení tří kategorií (kvalita, estetika, vzácnost). Maximální počet bodů, který mohl každý vzorek získat byl 40 a čím více bodů vzorek získal, tím byl lepší. Nejlepší vzorek letos získal celkem 30 bodů.
   
   Níže najdete vyhlášení pěti nejlepších loňských vzorků. Všem výhercům cen gratuluji a ostatním účatníkům, jejichž vzorky se do první pětky nedostaly, i tak děkuji za účast a také věřím, že se zúčastníte a zabojujete příští rok! ;)

   A na závěr chci poděkovat za spolupráci kolegům porotcům a to jmenovitě M. Pluhařovi, J. Mánkovi a H. Čermákovi. Díky kluci za objektivní hodnocení. :)kremen
1. Křemen - Stříbro jáma č. 2
(28,5 mm,největší xx 34mm); 
Ondřej Štěpánek

(detail)
   V letošním ročníku soutěže vyhrává první místo pěkná drúza křemene z haldy jámy č. 2 ve Stříbře, který našel Ondřej Štěpánek. Gratulace k hlavní výhře! :)

Celkový počet bodů: 30


chalcedon
2. Chalcedon, kalcit - nádrž Nechranice (20 mm); 
Vlastimil Adam
   V těsném bodovém závěsu se na druhém místě umístil vizuálně zajímavý vzorek modrého chalcedonu s kalcitem z Nechranické přehrady od sběratele Vlastimila Adama. Gratuluji k bezplatné účasti na jedné z našich letošních exkurzí!

Celkový počet bodů: 29


kremen
3. Křišťál - Dražíč (45 mm); Ondřej Štěpánek
   A bronz letos získává drúzka křemene až křišťálu z Dražíče opět od sběratele Ondřeje Štepánka. Gratuluji k bezplatné účasti na jedné z našich letošních exkurzí!

Celkový počet bodů: 26


zahnedy
4. Záhnědy na vápenci - lom Kosov (30cm, krystaly do 15mm);
Renata Kahounová
(detail)
   Čtvrtou příčku obsadil tento pro mě velmi pěkný vzorek s krystaly záýhněd ve vápenci z lomu Kosov u Berouna. Hodnotil jsem jej vysoko, avšak ostatní porotce tolik neoslovil. Majitelem vzorku je Renata Kahounová.

Celkový počet bodů: 22


sadrovec
5. Sádrovec - Březno u Loun (10cm, krystaly do 35mm); Václav Kabele
(detail)
   Poslední bodované je 5. místo, které obsadil vzorek sádrovce z lokality Březno u Loun sběratele Václava Kabele.

Celkový počet bodů: 17


A na závěr ještě bodové hodnocení zbylých vzorků:

6. Hematit - Dobrčice; Václav Kabele                                                                    Celkový počet bodů:  14
7. Karlovarské dvojče - Loket; Kamila Procházková                                             Celkový počet bodů: 13
8. Wavelit - Třenice; Kamila Procházková                                                             Celkový počet bodů: 12
9. Sádrovec na břidlici - Davle; Renata Kahounová                                              Celkový počet bodů:  8

Jakub Mysliveček ©