minj
Lokality

SEG exkurze

SEG field-trip Eger Graben
(den konání 11.-12.4. 2019)

podsedice
Velká pračka materiálu ve zpracovatelně štěrku od Podsedic.


   Kolegové z Masarykovy univerzity, kteří jsou členové SEG (Society of Economic Geologists) mě požádali, zda-li bych se jim mohl dva dny věnovat během jejich pětidenního field-tripu po lokalitách oháreckého riftu. Ve čtvrtek jsem za nimi tedy ráno dorazil do těžebny Českého granátu v Podsedicích. V této těžebně jsem byl již před rokem, takže jsem věděl, co uvidíme, nicméně provozní nás provedl celým provozem a byl to opět zážitek. Poté jsme se vydali přímo do těžebny, kde nám byl ukázán nový prostor těžebny. Samozřejmě jsme našli několik desítek zrn rudých pyropů. 
tezebna
Vlastní těžebna Českého granátu u Podsedic.


Vaňovský vodopád s velkými sloupci bazaltu.
   Poté jsme poděkovali, rozloučili se a vydali jsme se na další lokalitu a to do Vaňova v Ústí nad Labem. Tuto lokalitu jsem navrhl já a přestože se zde nedají sbírat žádné minerály, jedná se o velmi pěknou exkurzní lokalitu. My jsme vystoupali na vyhlídku nad Vrkočem, kde jsem udělal základní přednášku o vulkanismu Českého středohoří a o následných erozních procesech, které toto pohoří výrazně ovlivňují. Z vyhlídky jsme se podívali na několik geologických objektů, například na přívodní dráhu fonolitového magmatu, bazaltové lávové výlevy, aktivní sesuvy, kamenná moře a také na lakolit Mariánské skály, kam jsme dnes měli ještě namířeno.


Poté jsme se přesouvali pomalu zpět k autobusu, ale po cestě jsme se zastavili u nedávného kamenného řícení, u vaňovského vodopádu s pěknými silnými sloupci bazaltu a o kus níže jsme se pak zastavili u pískovců merbortického souvrství. Posledním zastavením byl přímo skalní útvar Vrkoč s vějířovitou sloupcovou odlučností a dutinou s natrolitem. Návštěvu Vaňova jsme trochu uspíšili, jelikož v 15. hodin jsme měli být v Mariánské skále, kam jsme hned poté zamířili. V Mariánské skále byl včera odstřel a před námi zde žádní sběratelé nebyli, takže šance na nález něčeho lepšího byla rozhodně velká.
marianka
Aktuální podoba lomu na
Mariánské skále.


opal
Dutina s apofylitem a hladinkou mléčného opálu (Mariánská skála).
 Velikost vzorku 157 mm.
   My jsme nejdříve prošli bezpečnostním školením vedené vedoucím lomu panem Ing. Ladislavem Židem, který nám poté pověděl také něco o minulosti lomu a místní těžené surovině. Já jsem poté doplnil výklad o vulkanologické skutečnosti a mineralogii lokality. No a potom už jsme se pustili do sběru. Nejdříve na rozvalu na 6. etáži a poté jsme se přesunuli na 5. etáž. Obě etáže poskytly několik pěkných vzorků místních minerálů. Samozřejmě většina patřila třem hlavním místním minerálům a to natrolitu, apofylitu a kalcitu. Mimo to jsme dnes našli wad a opál. Bohužel jelikož se prach z povrchu balvanů ještě nestihl rozfoukat ani smýt deštěm, tak jsme jistě spoustu dutin přešli.


   Mě se povedlo najít jednu asi 35 cm velké dutiny s růžovým natrolitem a místy s wadem. Nicméně dutina byla na nebezpečném místě a tak jsem si z ní vzal jen pár volných vzorků a zbytek jsem zde nechal. Druhý vzore, který mě potěšil byla dutina s apofylitem, nicméně na vzorky by byl nic moc, kdybych doma pak nezjistil, že se zde nachází i hladinka opálu. Ostatní si také našli spoustu pěkných vzorků, jelikož Mariánská skála je ke sběratelům vždy přívětivá. Nakonec jsme se rozloučili s vedoucím lomu, ostatní se vydali na jejich ubytování a já domů. Další den exkurze pokračovala.
suletice
Při sběru na lokalitě Suletice.


suletice
Nalezené vzorky kaersutitu.
   Druhý den jsem se mohl exkurzi věnovat jen dopoledne jelikož odpoledne jsem musel do práce. Navíc se nám ze slunečného příjemného počasí stalo zataženo a dokonce chvílemi i padaly vločky. První lokalitou, kterou jsme navštívili byly Suletice. V Suleticích jsme si udělali přednášku o těžbě hnědého uhlí v malých pánvičkách spjatých s mosteckou pánví, ale nacházejících se mezi bouřícími vulkány Českého středohoří. Poté jsme se přesunuli na lokalitu s alterovanými vulkanity a pěknými krystaly kaersutitu a Ti-dipsidu, tedy amfibolu a augitu. Popravdě jsem nečekal, že účastníky exkurze tato lokalita tak osloví a zapáleně hledali černé krystaly celou dobu co jsme zde strávili.


   Já jsem ještě zašel o kousek vedle na chabazity. Jeden vzorek jsem si nechal a zbytek jsem pak rozdal. Další krátkou zastávku jsme si dali naproti Roztokám. Zde jsme si udělali přenášku o Roztockém intruzivním centru, které exkurze ještě v závěru dne navštívila. Bohužel začala být skutečně zima a tak většina účastníků pěkně vymrzla. Naštěstí jsme pak jeli asi půl hodiny na další lokalitu, kterou byl Pustý vrch u Folknářů. Na této lokalitě jsem nebyl dva roky a tak jsem byl hodně překvapený jak je toto místo zlikvidované. Holt lidský mamon za honbou za penězi je nekonečný. Na lokalitě jsme se pokusili paběrkovat a kupodivu jsme v suti pod stěnou našli docela pěkné vzorky.
folknare
 Celkový pohled na lokalitu Pustý vrch u Folknářů


thomsonit
 Kulička thomsonitu v trachybazaltu
 (Pustý vrch u Folknářů).
Velikost vzorku 80 mm.
   Běžné byly thomsonity, phillipsity a našel se dokonce i gismondin v poměrně hezké ukázce. Já jsem podle stavu lokality nečekal, že bych si něco našel a zařadil do sbírky, ale kupodivu jsem hned nahoře u stěny našel vzorek s pěknou kuličkou thomsonitu. Formátování se zdařilo a vzorek byl skutečně pěkný, tak jsem měl radost. No bylo už po dvanácté hodině a já jsem se tedy musel rozloučit a frčet do práce. Večer jsme ještě měli rozlučku a pouštěli jsme si humorná videa s „Mineralogickými exkurzemi“.  :-D 


FOTO = SEG field-trip Eger Graben

Jakub Mysliveček ©