minj
Lokality

 Mineralogie 

Velké Březno - Vítov
(den konání 2.2. 2018)

vitov
Staré lůmky se táhnou podél silnice z Velkého Března do Byňova.


   Jedna z lokalit, kterou plánuji už delší dobu navštívit se nachází u obce Velké Březno a nazývá se Vítov podle starého názve obce, dnes součástí Velkého Března. Geologie lokality je poměrně jednoduchá. Střídají se zde příkrovy nejníže položených světlých trachybazaltů (dle mého názoru se jedná spíše o trachyandezit až tefrifonolit), na které nasedají sodalitické tefrity a nad nimi se nacházejí tmavé bazaltoidy s výraznými vyrostlicemi kaerstutitu a augitu. 
kalcit
Polokulovité agregáty thomsonitu s tzv. papírovým kalcitem v dutině fonotefritu (Velké Březno - Vítov).
 Velikost vzorku 55 mm.


Dutina s polokulovitými agregáty thomsonitu.
   Nejsvrchnější příkrov tefritů je znám díky výskytu dutin s natrolitem, zeleným apofylitem a zeofylitem. Prostřední část jsme v závěru roku 2014 procházeli s Martinem a zjistili jsme bohaté polohy s dutinami až 20 cm velkými, bohužel však pouze s maximálně 1 mm velkými bílými krystalky analcimu. Spodní příkrov jsme taktéž koncem roku 2014 prověřili, jelikož je zde známý výskyt thomsonitu, analcimu a kalcitu. 


   My jsme dnes chtěli pořádně kopnout na místě s thomsonity. Jirka ani Martin nemohli a tak jsme se domluvili s Přemkem. Původní pán byl ale jet do Mariánské skály, jelikož ve středu zde došlo k odstřelu (u kterého jsem byl), ale bohužel v lomu měli velkou zakázku a tak to nevyšlo. Proto jsme vyrazili do Vítova. Tato lokalita má jednu velkou nevýhodu. Lokalita je tvořena starými lůmky, u kterých se v těsné blízkosti nacházejí rodinné domy. Samozřejmě sběratelé minerálů, kteří dělají spoustu hluku, nejsou u místních zřejmě moc oblíbení a tak hrozí, že na sběratele bude zavolána policie. Proto jsme k návštěvě zvolili dopoledne pracovního dne, kdy je většina lidí v práci a tak nemusí dojít ke střetu zájmů. 
dutina
Tato dutina musela být poměrně veliká.


dutina
 Moment nálezu mého dnešnho nejlepšího vzorku. Takto to však ještě nevypadalo...
   S Přémou jsme postupně prošli jednotlivé výchozy a zjistili jsme, že čím blíže k obci, tím lepší jsou možnosti nálezu. Našli jsme také zbytek velké vybrané dutiny o velikosti cca 70 cm. Thomsonitu zde bylo opravdu hodně a hornina je zde silně proplyněna. Bohužel se zde nedá pořádně pracovat a ihned jsme byli pozorováni paní s nejbližšího domu. Abychom nebyli z místa vyhozeni policií, tak jsme se stáhli opět až k téměř nejjižnějšímu výchozu, kde jsme začali pouze pomocí páčidel lámat sloupy horniny. Kupodivu i zde byly až 20 cm velké dutiny, bohužel však vždy znehodnocené hlínou, která vnikla přes pukliny až do dutin. 


   Mě se povedla pěkná cca 15 cm velká dutina s thomsonitem a plátky kalcitu. Místní kalcit se starým názvem nazývá papírový kalcit a opravdu nalezený kalcit je až papírového vzhledu. Sukcese minerálů je vždy nejstarší analcim o velikosti krystalů do 2 mm, na který nasedají polokoule thomsonitu do maximální velikosti 1,5 cm a na nejmladším minerálem, který jsme zastihli je právě kalcit. Přemek o kus dál našel pěkné velké polokoule thomsonitu a to mě utvrdilo v názoru, že místo kde kopu není úplně ideální. Přesunul jsem se o kus dál směrem ke vsi a zde jsem na skále viděl velké množství dutin. Nakonec jsem na tomto místě pak za necelou hodinu udělal většinu dnešních vzorků. Výhodou je zde to, že dutiny jsou zde méně často zastiženy hlínou. 
thomsonit
 Po umytí a naformátování vzorku jsem byl docela překvapen. Velikost vzorku 108 mm.


thomsonit
 Polokulovité agregáty thomsonitu s krystaly analcimu ve fonotefritu
 (Velké Březno - Vítov).
Velikost vzorku 95 mm.
   Blížila se třetí hodina a tak jsme usoudili, že už nebudeme provokovat a raději jsme si sbalili vzorky a přesunuli se k autům. Lokalitu musíme ještě někdy pořádně prověřit. Po umytí vzorků a naformátování flexou nakonec vzorky nevypadají vůbec špatně a minimálně dva si umístím do sbírky.


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Polokulovité agregáty thomsonitu s krystaly analcimu ve fonotefritu
FOTO 2 = Polokulovité agregáty thomsonitu s tzv. papírovým kalcitem v dutině fonotefritu
FOTO 3 = Polokulovité agregáty thomsonitu s krystaly analcimu ve fonotefritu
FOTO 4 = Polokulovité agregáty thomsonitu s krystaly analcimu ve fonotefritu
FOTO 5 = Polokulovité agregáty thomsonitu s krystaly analcimu ve fonotefritu
FOTO 6 = Polokulovité agregáty thomsonitu s krystaly analcimu ve fonotefritu
FOTO 7 = Polokulovité agregáty thomsonitu s krystaly analcimu a papírového kalcitu ve fonotefritu
Jakub Mysliveček ©