minj
Lokality

 Mineralogie 

Paškapole u Bořislavi, Linhorka u Staré
(den konání 14.12. 2018)

paskapole
Lokalita se nachází přímo u silnice E55 z Bořislavi na Velemín.


   Dnešní výpravu jsme si naplánovali už před týdnem na burze na Smíchově, ale plán kam pojedeme jsme vymysleli až včera. Původně měl jet Martin, Dominik a já, ale Martin nakonec nemohl a tak jsme vyrazili jenom s Dominikem. Měla být velká zima a tak jsme přemýšleli, kam jet, jelikož Dominik letěl v pondělí na Malorcu a nechtěl být nemocný. Proto jsme vyrazili na jednu lokalitu, kde je i v zimě teplo (víc to nebudu komentovat ;) ). 
augit
Krystal augitu na hornině, který jsem našel při prvním klepnutí hned po příchodu na lokalitu.


Krystal augitu - Paškapole u Bořislavi. Velikost vzorku 32 mm.
   Na lokalitě jsme ale dlouho nepobyli a tak jsme si kolem půl jedné lámali hlavu kam pojedeme dál. Mě napadlo, že bychom mohli ověřit jak teď vypadá Linhorka, jelikož jsme na burze v Písku viděli pár nových vzorků. Dominik se sice moc netvářil, ale nakonec souhlasil a tak jsme vyrazili směr Linhorka. Po cestě jsme projížděli Bořislaví a mě napadlo se konečně podívat na lokalitu Paškapole, kde ani jeden z nás ještě nebyl. No věděl jsem jen, že se lokalita nachází hned u silnice, ale nevěděl jsem kde přesně. A tak jsme jeli třicítkou a koukali kolem silnice až jsme si všimli výkopů.


   Zaparkovali jsme na první možné odbočce a vydali se po silnici zpátky k lokalitě. Překvapilo mě, že na lokalitě není moc kopáno a je zde jen malý odkryv, kde se dá hledat. Na druhé straně silnice jsme si také jednoho výkopu všimli, ale nešli jsme k němu. Já zabouchal majzlík v prvním místě, které mě napadlo a hned vypadl krásný cca 2 cm krystal augitu na alterovaném bazanitu. Druhé bouchnutí a vypadl přes 3 cm volný krystal augitu. No docela mě to překvapilo. Dominik nekopal, jelikož si nevzal vybavení (chtěl se jen podívat). No asi po 10 minutách jsme odcházeli. Rychlá návštěva, která ukázala, že se sem asi ještě budu muset podívat, ale na celý den a nasbírat si nějaké sbírkáče. ;) 
linhorka
Vrch Linhorka je relikt vulkánu maarového typu.


linhorka
Letité výkopy v brekcii na Linhorce.
   Poté jsme už konečně zamířili na Linhorku. Cestu jsme si chtěli zkrátit přes malé silničky ve středohoří, ale tyto cesty byly namrzlé a jsou velmi úzké. Na jedné takové cestě jsme potkali auto, které blokovalo cestu a snažilo se vyjet, takže jsme to museli nakonec vzít jinudy. Na Linhorku jsme dorazili kolem druhé hodiny. Asi hodinku jsme pak chodili po Linhorce a hledali lokalitu. Tu jsme nakonec našli. Jedná se o stěnu na hranici pole, kde je dobře vidět vulkanická brekcie z maarového vulkánu, kterým Linhorka je. Dominikovi se u kraje pole podařilo najít asi 12 cm balvan serpeninizovaného peridotitu s drobnými max 3 mm pyropy.


   Kámen se rozpadl na dva kusy a kupodivu mi jeden kus dal. Byl jsem rád, že jsem si z lokality odvážel vzorek, který si nechám říznout a vyleštit. Dnes to bylo takové jen objíždění lokalit a dívání se co a jak, ale myslím, že den se velice povedl a vykouklo i sluníčko. Dominika jsem pak hodil domu a sám pak pelášil domů, abych mohl umýt vzorky.
serpentinit
Serpentinizovaný peridotit se zrny pyropu (Linhorka u Staré).
Velikost vzorku 149 mm. 


FOTO = Lokalita Paškapole u Bořislavi
FOTO 1 = Krystal augitu v alterovaném bazanitu
FOTO 2 = Krystal flogopitu v alterovaném bazanitu
FOTO 3 = Krystal augitu
FOTO 4 = Krystal augitu v alterovaném bazanitu
FOTO 5 = Krystal flogopitu v alterovaném bazanitu

FOTO = Lokalita Linhorka u Staré
FOTO 1 = Serpentinizovaný peridotit se zrny pyropu
Jakub Mysliveček ©