minj
Lokality

 Mineralogie 

Mukařov u Verneřic
(den konání 5.10. 2018)

mukarov
Pohled na bývalý železniční zářez s výskytem phillipsitu.


   Po nepříliš povedené výpravě minulý týden jsem dostal chuť na nějaké ty zeolity. Už od roku 2016 chci prověřit lokalitu Mukařov u Verneřic v Českém středohoří a jelikož o ní zrovna vyšel v časopise Minerál článek, tak jsem si řekl, že to již nebudu odkládat a vydal jsem se tam. Tato malá obec má ve svém blízkém okolí několik zajímavých míst, kde se dají minerály sbírat. Ve starší literatuře se však dočteme pouze o jednom lávovém příkrovu, který byl proťat při stavbě tratě a při té příležitosti se našlo velké množství dutin s drobnými krystalky phillipsitu. 
mukarov
Železniční zářez zde protnul lávový proud, jehož materiál je velmi silně bublinatý.


Výsledek mého rychlosběru za přibližně 15 minut a to jsem si vybíral to nejlepší .
   O tomto místě jsem věděl právě od roku 2016 a tak jsem doufal, že zde něco najdu. Železniční trať je už dávno zrušena, ale v krajině je stále dobře vidět kudy trať procházela. Auto jsem nechal na bývalém železničním přejezdu kousek od lokality a vydal se po bývalé trati na místo. Téměř hned jsem zjistil, že najít nějaký phillipsit tu nebude problém. Hornina je zde silně proplyněná a v každé dutince phillipsit je. Jedná se však pouze o drobné bílé, čiré či béžové krystalky maximálně do 1 mm, většinou kolem 0,5 mm. Stačilo mi asi 15 minut abych si za 1. nasbíral několik vzorků s phillipsitem a za 2. sedřel prst, jelikož jsem si nevzal z auta rukavice. 


   Poté jsem zkoušel prověřit také nedaleké místo, kde mají být ve staré cestě až 30 cm dutiny s krystaly chabazitu (osobní sdělení od jednoho staršího sběratele na burze v Říčanech v roce 2016). Bohužel jsem nenašel jedinou známku toho, že by zde něco takového mělo být a tak jsem se po necelé hodince vrátil do auta. Popojel jsem ale dál za Mukařov, kde se nachází vypreparovaná vulkanická žíla. Na tomto místě byl otevřený menší lom, který těžil kámen pro místní potřebu. Hornina je místy silně proplyněna, ale většina dutin je prázdná. Na několika místech se zde dají získat vzorky s jehlicovitým bílým natrolitem v dutinách až 8 cm velkých a také thomsonit, který jsem však při své návštěvě nezaznamenal.
phillipsit
Vzorek s drobnými krystaly phillipsitu (Mukařov - železnice).
Velikost vzorku 49 mm.


lom
 Starý lom je založený na vertikálně uložené vulkanické žíle je druhou zajímavou lokalitou v okolí Mukařova.
   Bohužel tato hornina je velice, ale opravdu velice houževnatá a tak jsem jí moc neodbouchal ani s palicí. Navíc téměř všude je zde jakýsi převis a vrchní měkčí materiál hrozí zřícením. O kus dál jsem dokonce viděl, že nedávno zde k takovému zřícení skutečně došlo a tak jsem místo raději opustil, jelikož vlastní život a zdraví nevyváží žádný vzorek. No po obědě u auta jsem přemýšlel co dál. Nějak mě to přestávalo bavit, ale řekl jsem si, že se podívám ještě na jedno místo, které v článku bylo popsáno. Mělo se jednat o dva lůmky uprostřed louky, kde se v místním tefritu měli dát udělat pěkné ukázky krystalů fakolitu. 


   Musím říct, že větší zklamání jsem ještě nezažil. Když jsem na místo přišel a uviděl ty „lůmky“, což byly pouze dvě nepříliš výrazné zahliněné díry, tak jsem nevěděl, jestli si autor článku ze čtenářů netropí trochu legraci. Fakolit jsem zde nezahlédl ani koutkem oka a jediné co jsem našel bylo několik rozbitých kamenů na hromadnici vedle. Tím jsem úplně ztratil chuť jít zkoušel další v článku popsané lokality, vrátil jsem se k autu a raději jsem jel se svojí přítelkyní na neplánovaný výlet (což byl nakonec mnohem lepší zážitek). Lokality v okolí Mukařova mají pouze regionální význam a kromě ukázek phillipsitu se zde dle mého názoru ve větší míře nenachází nic zajímavějšího. Neznamená to ale, že tu nic není, to je jen můj osobní názor a věřím, že člověk který by se opravdu snažil, by zde nějaký vzorek nakonec našel. 
natrolit
 Jedna z nalezených otevřených dutin s jehlicovitým natrolitem.


FOTO = Lokality v okolí Mukařova u Verneřic
FOTO 1 = Vzorek s drobnými krystaly phillipsitu
FOTO 2 = Vzorek s drobnými krystaly phillipsitu
FOTO 3 = Vzorek s drobnými krystaly phillipsitu
FOTO 4 = Vzorek s drobnými krystaly phillipsitu
FOTO 5 = Vzorek s drobnými krystaly phillipsitu
Jakub Mysliveček ©