minj
Lokality

SGA exkurze

SGA exkurze na Slovensko - 1. a 2. den
(den konání 11./12.10. 2018)

drinova
V lomu je dobře pozorovatelná duplexová násunová struktura mladších devonských vápenců na starší horniny brunovistulika kadomského stáří.


   Je to již téměř rok, kdy jsem naposledy vedl exkurzi pro SGA (Society for Geology Applied to Mineral Deposites) a letos jsem dostal za úkol vymyslet a vést již klasickou velkou podzimní exkurzi. Podzimní SGA exkurze jsou vždy vícedenní a často míří za hranice ČR. Letos jsem se rozhodl, že se pojede na Slovensko. Na Slovensku jsem měl v plánu mnoho lokalit, ale nakonec jsme museli náš plán seškrtat abychom se vešli do 4 dnů exkurze. Celkově první a poslední den byl spíše cestovní, abychom se dostali tam a poté zase zpět ze Slovenska, takže v reportáže budou pouze dvě a budou popisovat vždy dva dny. 
kalcit
Jeden ze vzorků s krystaly dělového kalcitu, který se mi zde povedl vydobýt.


Místo na ložisku Piesky, které se začátkem roku 2016 bagrovalo.
   Ve čtvrtek 11.10. jsme ráno kolem půl osmé vyrazili od fakulty na Albertově v počtu 20 účastníků směr Brno. Přemýšlel jsem jakou lokalitu bychom mohli zvládnout během prvního dne. Na Slovensku mě nic smysluplného nenapadlo a tak jsme se zastavili v lomu Dřínová u Tišnova. V lomu je krásně vidět násunová duplexová struktura vápenců moravského krasu na starší horniny brunovistulika. Kromě toho je lom známou mineralogickou lokalitou zejména díky výskytu dělových kalcitů, barytu, fluoritu a sekundárních měděnných minerálů. V lomu jsme si udělali výklad a poté jsme byli vpuštěni na 1 etáž. 


V lomu jsme se pokusili nějaké ty mineralogické vzorky najít, nicméně vše bylo značně vysbíráno. Objevili jsme několik dutin ve stěnách či na povalujících se balvanech. Většina však byla vybrána sběrateli před námi. Přesto jsme si odnesli alespoň masivní baryty, několik dutin s kalcity a našla se také zarostlá krychle medového fluoritu + několik ukázek malachitových vějířků v drobných dutinách barytu. Já osobně jsem si vybouchal 3 vzorky dělových kalcitů a uvidím jak budou vypadat po umytí. V lomu jsme pobyli asi hodinku a čtvrt a poté jsme se vydali na neplánovanou návštěvu galerie Patriot v Tišnově (napadlo nás to až v lomu a přišlo nám to jako dobrý nápad). 
azurit
Jeden z našich nálezů azuritu.


azurit
 Azurit na metadrobě (Špania Dolina - Piesky). Velikost vzorku 53 mm.
   V galerii Patriot jsem předtím nikdy nebyl, ale slyšel jsem, že kvalita kamenů zde vystavených je na vysoké úrovni. Focení v galerii je sice povolené, ale pouze pro soukromé účely, takže fotky zde neuvedu kromě jednoho pohledu na vrchní patro galerie zasvěcené českým vzorkům. Tak či onak návštěvu galerie rozhodně doporučuji. Každý sběratel si zde přijde na své a návštěva lze spojit s návštěvou mineralogické burzy v Tišnově. My poté pokračovali do Brna, kde jsme nabrali posledního člena exkurze a pak už jsme jen putovali autobusem do Zvoleně, kde jsme byli dnes ubytováni.


   Druhý den v pátek jsme měli v plánu dvě exkurzní zastávky. První zastávka byla ve Španej Dolině. Jednalo se o jedinou lokalitu společnou s SGA exkurzí z roku 2016. Ze Španej Doliny jsme vyrazili pěšky přes vrchy na ložisko Piesky. Asi nemusím říkat, co se dá najít na ložisku Piesky a že zde v roce 2016 proběhla velká akce s bagrem. Při exkurzi na podzim 2016 jsme zde díky tomu našli krásné ukázky azuritu a malachitu. Po dvou letech a celkově velké medializaci lokality je toto místo výrazně vysbíráno. Přesto jsem zde měl připravené jedno místo mimo mediálně známou část, kde jsme si nějaké azurity nasbírali. Bohužel se vzorky nacházejí velmi blízko povrchu a tak po puklinách do větších dutin proudila voda. Díky tomu jsou vzorky značně hydratovány, takže uvidím co my z nich po umytí zbyde. Krystaly azuritu však moc neočekávám.
richtarova
 Poté jsme se vydali přes kopec na haldu Richtárová.


richtarova
 Halda Richtárová.
   Na lokalitě jsme strávili přibližně hodinu a půl a poté jsme se přesunuli dále přes kopec na haldu Richtárová. Ta je známá díky výskytu typového minerálu devillínu, který je zde samozřejmě velmi vyhledáván sběrateli. Místní ložisko bylo opuštěno v 16. století, ale v minulém století proběhla částečná těžba místní haldoviny. My jsme zde měli v plánu zůstat jen 20 minut, jelikož jsme slyšeli, že na haldě je problém se sběrem díky nadměrné angažovanosti jednoho místního obyvatele. No devillíny jsme si našli a dědek na nás také vyběhl se slovy: “Čo to tu robíte do piči!“ Naštěstí na nás vyběhl až v době kdy jsme už pomalu odcházeli, takže dobrý…


   Pro případné zájemce o devillíny doporučuji se potichu vplížit vrchem z Piesků jako jsme šli my, jelikož ze spodní cesty na Richtárovou jsou cedule se zákazem sběru minerálů, ale zeshora zatím ne, takže se to dá využít jako výmluva. Přesto nepočítejte, že na haldě pobudete nějak dlouho, než vás zmíněný chlápek vyhodí. Pohyb sběratelů především na části haldy pod cestou ho velice dráždí… Potom jsme ještě museli pomoct s naším autobusem, který uvízl na cestě k haldě, kde se nemohl otočit a už jsme upalovali po silnici směrem do Dobšiné, kde jsme měli domluvenou exkurzi na právě probíhající ložiskový průzkum na především Co-rudy. Těch jsem se společně s kamarádem bohužel díky střetu zájmů našich zaměstnavatelů nemohli zúčastnit a zbytek účastníků podepsal smlouvu o mlčenlivosti, takže není o čem psát. Snad jen o tom, že v blízké hospodě měli dobré pivo, které jsme s kamarádem mezitím degustovali… Poté nás čekal jen krátký přesun na ubytování v motelu ve Vlachově.

Další den exkurze zde.
devillin
 Můj nález drobných krystalků devillínu. Velikost krystalů max 2 mm.


FOTO = Lokalita Dřínová
FOTO 1 = Drúza krystalů kalcitu na vápenci
FOTO 2 = Drúza krystalů kalcitu na vápenci
FOTO 3Drúza krystalů kalcitu na vápenci

FOTO = Lokality Špania Dolina, Piesky, Richtárová
FOTO 1 = Kuličky azuritu na metadrobě
FOTO 2 = Azurit na metadrobě
FOTO 3 = Kuličky azuritu na metadrobě
FOTO 4 = Kuličky azuritu s černým psilomelanem na metadrobě
FOTO 5 = Jehlicovité krystalky devillínu v dutinkách metadroby
Jakub Mysliveček ©