minj
Lokality

Naše exkurze

Naše exkurze - Krupka (Knöttel, žíla Lukáš) 3. ročník
(den konání 7.4. 2018)

exkurze
Úvodní přednášku jsme si udělali klasicky u portálu štoly Barbora.


   Již třetím rokem pořádáme mineralogické exkurze a již tradičně jsme letos začínali exkurzí do Krupky začátkem dubna. Letos jsem měl přihlášených 14 osob, ale nakonec se exkurze zúčastnilo jen 10 z nich + my dva s Martinem jako průvodci. Je to až neuvěřitelné, ale každý rok nám na den exkurze vyjde krásné slunečné počasí s teplotami kolem dvacítky a letos tomu opět nebylo jinak. Po počátečních problémech (v emailech jsem účastníkům zapomněl sdělit kde se nejlépe parkuje a jak se pak dostanou na místo srazu, takže lezli kdesi po kopcích) jsme s výkladem před štolou Barbora začali v půl desáté.
kasiterit
Na žíle Mähler se tentokrát dokonce našly i krystaly kasiteritu.


Naším dalším zastavením byla halda štoly Václav.
   Úvodní přednáška, která zabrala asi hodinku času byla určena pro uvedení do geologie oblasti a to včetně nahlédnutí do geologické mapy. Martin poté řekl stručnou historii dolování na Krupce a blízkém Cínovci a já jsem dodal něco o těžbě na místním Mo-dole, před jehož nejvýznamnější štolou jsme se právě nacházeli. Následovalo velmi rychlé asi 10 minutové hledání na haldě vedle štoly Barbora, kde se dodnes dají celkem hojně najít minerály jako fluorit, cinvaldit, biotit, křemen či ortoklas. Poté jsme jen na krátkou dobu vyšplhali o několik metrů výše na povrchovou dobývku žíly Mähler, což je jeden z nejstarších projevů hornické činnosti na Krupce podobně jako lokalita, na kterou jsme se vydali hned poté a to na haldu pinky Zwickenpinge.


   Zde jsme si řekli o rané těžbě cínu a mědi na Krupce, jelikož Zwickenpinge byla těžena od 13. do 15. století. Sběr jsme zatím neprováděli a vyrazili jsme dále na haldu „Bismutka“ na východním Knöttelu, kde jsme si ukázali hojné projevy hornické činnosti z 18. a 19. století včetně novodobých propadů do důlních děl. Části účastníků jsem poté ukázal jedno kratičké nevýznamné důlní dílko o kus dále a Martin vzal zbytek účastníků přímo na Bismutku, kde hledali ryzí bismut, chalkopyrit, fialový fluorit, zelený apatit, křemenné krystaly i drúzky a dokonce i sekundární minerál bismutu – jehlicovitý bismutinit, který se našel v jednom drobném vzorečku, když obrůstal zrno ryzího bismutu v dutině křemene. 
molybdenit
Jeden z nalezených vzorků molybdenitu z haldy štoly Václav.


exkurze
Na haldě Zwickenpinge jsme urputně hledali kasiterit, malachit, azurit a další minerály.
   Dále jsme se vrátili přímo na haldu Zwickenpinge a zde jsme na jejím vrcholu sbírali sekundární minerály mědi (zelený malachit a modrý azurit) a také drúzky krystalů křemene. Čas od času se ukázal fialový fluorit a mě se povedl pěkný nález krystalu kasiteritu v dutině křemene velký 13 mm. Bohužel při formátování odleťěl, takže jsem si vzal jen samostatný krystal, ale účastníci exkurze alespoň viděli jak vypadá kasiterit, který byl na Krupce hlavní těženou rudou, aby z něj dále mohl být získáván cín. No poté jsme se již přesunuli o několik metrů výše na Prokopský peň. Zde jsme si pověděli zbytek o Mo-dole a především o štole Prokop a samotném Prokopském pni, kde se nacházejí dvě mocné křemenné žíly a mezi nimi pak těleso greisenu. 


   Křemenné žíly jsou bohaté na lístky molybdenitu, fialové krychličky fluoritu a vzácněji se zde dají nalézt například modravé až zelenavé apatity. V tělese greisenu jsme se pokusili nalézt ukázky topazu který zde tvoří až 2 cm krystaly, často čiré s nádechem do žluta. Pro nezkušené je velmi těžké rozeznat zde krystaly křemene od krystalů topazu, ale stačila chvilka cviku a téměř každý oba minerály rozeznal a našlo se i několik pěkných ukázek topazu. S Martinem jsme se především věnovali ostatním s určováním a formátováním vzorků a tak jsme si vlastně nic neodnesli, ale tak při exkurzi se s tím počítá a hlavně že si nějaké vzorky odnesli účastníci exkurze… 
kasiterit
Můj nález kasiteritu z haldy Zwickenpinge.


exkurze
Předposlední lokalitou byl Prokopský peň, kde jsme sbírali především topaz, molybdenit, křemen a fluorit.
   Na Prokopském pni jsme si opět udělali krátký kvíz, při kterém účastníci odpovídali na otázky, ke kterým slyšeli odpovědi při přednáškách během celého dne. Pro každého byla také připravena cena za účast. Ceny byly jak jinak než vzorky minerálů z Krupky z vlastních sběrů. Nakonec jsme se pak přesunuli na poslední dnešní exkurzní lokalitu a to na povrchový výchoz křemenné žíly Lukáš, což je hlavní a nejdůležitější žíla na Krupce. Zde jsme se pokusili o vlastní nálezy krystalů křemene, cinvalditu, ortoklasu, fluoritu, kasiteritu a hlavně zelených krystalů apatitu.


   Každopádně nálezy těchto minerálů se opravdu našly a apatitů bylo také dost. Přesto většina účastníků byla již unavena a tak asi po 15 minutách jsme si už v podstatě hlavně povídali a plánovali další exkurze. Exkurzi jsme nakonec v šest hodin večer ukončili. Musím říct, že exkurze byla povedená a lidé příjemní, no zkrátka jako vždy a těším se na další ročník. 
exkurze
 A jako vždy jsme na konci exkurze uspořádali malý vědomostní kvíz.


FOTO = Naše exkurze - Krupka (Knöttel, žíla Lukáš) 3. ročník

Jakub Mysliveček ©