minj
Lokality

Naše exkurze

Naše exkurze - České středohoří (trasa A) 3. ročník
(den konání 9.6. 2018)

exkurze
Skalní defilé s bazaltovými sloupci Vaňovského vodopádu.


   Letos opět pořádáme naše mineralogické exkurze a druhá v pořadí je exkurze po Českém středohoří v trase A. Ta začíná ve Vaňově v Ústí nad Labem, kde jsme se ráno sešli v počtu 14 osob včetně nás průvodců (Martin a já). Vzhledem k počasí jsem nevěděl, jestli exkurz však nezruším. Mělo totiž být kolem třiceti stupňů, jasno a hrozily i bouřky. Nakonec jsem si ale řekl, že exkurzi nezrušíme a že vyrazíme, nicméně účastníky jsem raději varoval, aby si vzali dostatek pití, pokrývku hlavy a nějaký opalovací krém. Ráno po deváté hodině jsme se tedy sešli ve Vaňově a vydali se nahoru na skalní útvar Vrkoč na vyhlídku, odkud je vidět labské údolí a kde jsme si udělali úvodní cca hodinovou přednášku. 
exkurze
Druhou lokalitou byl činný lom Mariánská skála v Ústí nad Labem.


Vzorek růžového natrolitu s kalcitem na fonolitu (Mariánská skála v Ústí nad Labem). Velikost vzorku 146 mm.
   Z vyhlídky je vidět celá řada zajímavých geologických objektů včetně eroze řeky Labe, přívodních vulkanických drah různých složení magmatu, aktivní sesuvy a skalní řícení, tektonický zlom a mnohé další. Po vyčerpávající úvodní přednášce jsme se přesunuli do stínu lesa k Vaňovskému vodopádu, kde jsme obdivovali sloupce bazaltu a osvětlili jsme si vznik těchto útvarů. Poté jsme se vrátili k autům, ale ještě před odjezdem jsme se podívali přímo na skalní útvar Vrkoč, kde jsme si ukázali typický příklad přívodní dráhy bazaltu se sloupcovou odlučností. Na Vrkoči jsem si dokonce všiml cca 10 cm velké dutiny s jehlicemi natrolitu, takže jsme ji použili jako typický příklad minerálů vznikající v dutinách vulkanických hornin Českého středohoří.


   Následoval přesun na lokalitu, na kterou se všichni velmi těšili a to do činného kamenolomu Mariánská skála nacházející se přímo v centru města Ústí nad Labem. Měli jsme domluvený vstup a tak jsme kolem jedenácté hodiny dorazili do lomu, pověděli si něco o geologických poměrech na lokalitě a pak už jsme se vydali postupně až na dno lomu, kde jsme na 6. etáži ve zbytku velmi bohatého odvalu hledali ukázky místních minerálů. Hlavní nálezy patřily především růžovému a červenému natrolitu a medovému či béžového kalcitu. V lomu jsme strávili asi 2 hodiny a během tohoto času si všichni našli nějaký ten pěkný vzorek do sbírky. 
exkurze
Kluci Irovi se svými nálezy.


exkurze
Třetí lokalitou byla obec Suletice, kde si slovo vzal Martin a pověděl něco o malých hnědouhelných dolech v Českém středohoří.
   Byli i tací, kteří si našli plnou přepravku vzorků s barevnými natrolity. Já si našel jednu poměrně pěknou dutinu s červeným natrolitem hned po příchodu na dno lomu, nicméně samozřejmě se při formátovaní rozlomila tam kde jsem úplně nechtěl, nicméně ani tak to není špatný vzorek, takže si jej nechám. Martin dorazil až později, jelikož šel s opozdilci zeshora lomu. Dno lomu se však poměrně rychle stávalo neskutečnou výhní a tak jsme kolem čtvrt na dvě upalovali směrem k autům. Zde se od nás bohužel museli odpojit 3 účastníci, ale zbytek pokračoval dál i přes vysoké teploty. Další lokalita se nachází v lese a tak jsem doufal, že zde bude trochu příjemněji.


   Třetí lokalitou jsou výchozy alterovaných vulkanických hornin poblíž obce Suletice. Okolí obce bylo však také v minulosti menší ale poměrně významnou oblastí s těžbou hnědého terciérního uhlí. Martin si o této těžbě připravil přednášku a tak jak v obci, kde se nacházelo několik šachet, tak také přímo na lokalitě kam jsme zamířili potom řekl něco málo o těžbě hnědého uhlí, které probíhala například také v oblasti kolem Čeřeniště o několik km dále k jihozápadu. Já poté přímo na lokalitě řekl něco o alteračních procesech vulkanitů a také o pyroklastickém materiálu vyvrženém z jícnů tehdejších sopek. 
exkurze
Krystal kaersutitu v alterované vulkanické hornině (Suletice).
Velikost vzorku 47 mm.


exkurze
Poslední lokalitou kam dospěl jen zlomek účastníků exkurze byly
Březiny u Děčína.
   Účastníci exkurze si zde mohli nasbírat dva typické minerály tohoto materiálu a to zástupce skupiny amfibolů – kaersutit či také obecný či čedičový amfibol a také zde trochu vzácnějšího zástupce skupiny klinopyroxenů – augit. Oba minerály jsou si na první pohled velmi podobné, ale zkušené oko je od sebe snadno rozezná. Řada účastníků se během cca hodinky co jsme na lokalitě strávili naučila tyto dva minerály od sebe rozeznávat a alespoň nějaký ten černý krystal si našel každý. Začalo se však kazit počasí a hnala se bouřka, takže jsme se raději přesunuli zpět k autům.


   Vzhledem k tomu, že velká část účastníků už měla na odpoledne jiné plány jsme zde v podstatě exkurzi ukončili a s posledními třemi účastníky jsme ještě zamířili směr Děčín. Zde se nachází poslední exkurzní lokalita a tou je Pustý vrch u Folknářů. Vzhledem k hrozícímu dešti jsme však zvolili návštěvu jiné lokality nacházející se mnohem blíže k místu, kde jsme nechali auta a to Březiny u Děčína. Tato lokalita se bohužel nachází v Přírodní rezervaci a tak je zde sběr oficiálně zakázán. My jsme zde fotili krásné květy lilií a sběr jsme prováděli čistě v suti. I tak jsme si však našli hezké ukázky místních minerálů – analcimu a natrolitu. Exkurzi jsme poté kolem půl šesté již nadobro ukončili a zamířili jsme směr Ústí. Pro příště však vím, že pokud budou hrozit takováto vedra, tak exkurzi spíše přesunu na náhradní termín, jelikož to bylo opravdu hodně náročné a neobešli jsem se ani od spálenin od slunce…
exkurze
 Vzorek s krystaly natrolitu
(Březiny u Děčína).
Velikost vzorku 83 mm.


FOTO = Naše exkurze - České středohoří (trasa A) 3. ročník

Jakub Mysliveček ©