minj
Lokality

 Mineralogická  burza

3. ročník amatérské burzy minerálů v Říčanech
(den konání 23.6. 2018)

burza
Základní škola v Říčanech, kde se burza každým rokem pořádá.


   Od mineralogické burzy ve Strašnicích v lednu tohoto roku jsem na žádné burze zatím nebyl. Důvod byl především ten, že absolutně nemám na nic čas díky zaměstnání a škole, což je i vidět na aktualizaci mých stránek. Přesto jsme se s Martinem řekli, že na mineralogickou burzu v Říčanech, což je poslední burza před letními prázdninami, se přeci jen vydáme a vezmeme tam své přebytky. Na burze jsem byl při jejím prvním konání a to se mi velice líbila. Druhý ročník jsem bohužel musel vynechat, jelikož jsem dal raději přednost návštěvě kamarádů šutráků z jižních Čech než prodeji a nákupu vzorků na burze. No a letos jsem si vše připravoval postupně asi od dubna, abych měl vše už ready. Na den konání burzy hlásili příjemné počasí s teplotami kolem 16 stupni a tak nebylo takové vedro jako před dvěma lety, což ocenila i Zuzka, která dnes jela s námi.
burza
Naše stoly s nabídkou povětšinou vlastních nálezů zeolitů a minerálů z Českého středohoří (vlevo), minerálů z oblasti Krušných hor a podkrušnohoří (vpravo) a všehochutí pro děti a začínající sběratele (uprostřed).


Krystaly thomsonitu na vulkanické brekcii (Jezerní hora u Klášterce nad Ohří). Velikost vzorku 106 mm. Zakoupeno od Romana Grambličky za 150 Kč.
   K budově 1. základní školy v Říčanech jsme se dostali kolem sedmé hodiny, kdy se burza otvírá pro vystavovatele. Já tentokrát věděl, že dostaneme lístek k volnému parkování na náměstí a tak jsem auto hodil co nejblíž to šlo, abychom to neměli daleko s nošením. Jakmile jsme s Martinem odnosili kameny, tak jsme začali klasicky vše vybalovat a připravovat na našich stolech. Ty jsme dostali v tělocvičně a jako obvykle jsme jeden stůl měli zaplněný vzorky zeolitů a dalších minerálů z vulkanických hornin Českého středohoří a druhý stůl zase vzorky z Krušných hor a podkrušnohoří. Samozřejmě nesměla chybět bedna s levnými vzorky do 50 Kč pro děti a začínající sběratele, kde byla mineralogická všehochuť.


   Všiml jsem si, že hned ráno nastali u některých vystavovatelů zmatky se stoly, kdy někteří přijeli a neměli stoly, přestože se emailem nahlásili a jiní zase měli méně stolů než nahlásili. Nikdy jsem mineralogickou burzu nepořádal a je mi jasné, že to musí být opravdu těžká práce, ale tyto věci by asi měli být vyšpikované a neměly by se dít v také míře. Nicméně musím uznat, že všechny problémy byly rychle vyřešeny a jakmile se burza oficiálně otevřela pro návštěvníky v 9:00, tak již bylo vše zažehnáno a snad i připraveno a naaranžováno. Já si ještě před zahájením burzy rychle proběhl stoly a stihl nakoupit dva v vzorky. První jsem zakoupil u kamaráda Honzy Louna a jednalo se o drúzu kalcitu z Příbrami s cedulkou, kde se píše, že byl vzorek získán výměnou od jistého sběratele v roce 1983. Cena byla krásných 300 Kč. To bych chtěl vyzdvihnout, jelikož Honza Loun má vždy krásné a kvalitní vzorky za poměrně nízké ceny a je radost u něj nakupovat, jelikož si i příjemně popovídáte.
kalcit
Kalcit (Příbram). Velikost vzorku 83 mm. Zakoupeno od Honzy Louna za 300 Kč. Rok nálezu před r. 1983.


burza
Tento stůl mě zaujal. Byl totiž plný fosílií a to dosti zajímavých. Škoda, že můj budget byl dnes nižší a byl určen primárně na minerály.
   Druhý vzorek který jsem zakoupil patří thomsonitu z lokality Jezerní hora u Kláštěrce nad Ohří. Ten jsem zakoupil od Romana Grambličky, který má také na každé burze pro mě kvalitní české vzorky minerálů a budu se opakovat – opět za krásné ceny. Vzorek s množstvím krystalů thomsonitu až 6 mm velkých jsem zakoupil za 150 Kč. Pokukoval jsem také po vzorcích rutilu z lokality „Na skalách“, ale tuto lokalitu se chytám už rok navštívit a dokud nebudu vědět, že na ní nic nenajdu vlastním nálezem, tak si zatím nic nekoupím. V té stejné místnosti mě pak zaujalo několik stolů dvou vystavovatelů, z nichž jeden byl Petr Bury. Tyto stoly byly plné jen a pouze fosílií a to především permokarbonského, terciérního a kvartérního stáří.


   Bohužel můj budget byl nízký a určen primárně na minerály a tak jsem nic nezakoupil, ale zaujaly mě hlavně drobné fosilky sladkovodních rybek pravděpodobně v diatomitech z lokality, kterou jsem si samozřejmě nezapamatoval… Bylo jich zde spousty, avšak žádná kompletní, což byl také důvod, proč jsem ani jednu nekoupil a pokračoval jsem dále. Z dalších pro mě zajímavých stolů byl stůl Františka Janouše. Zaprvé zde měl na prodej výtisky knihy Acháty Barrandienu, což považuji za velmi pěknou publikaci, tedy především galerii fotek, ale zkrátka povedené dílo, ale hlavně měl stoly plné vzorků leštěných ukázek železáků a poté křemenných hmot z Krušných hor. Mě opravdu hodně zaujal vzorek červeného achátu se záhnědami, pravděpodobně z Klášterecké Jeseně. Cena byla 1600 Kč, což na mě bylo moc (vzorek tu cenu má, ale já neměl tentokrát dost velký budget) a tak jsem jej tu nechal, což mě tak trochu s odstupem těch pár hodin štve. Nu což, snad jindy…
burza
František Janouš měl pěkné leštěné ukázky železitých křemenů a křemenných hmot z Krušných hor.


augit
Zajímavě vypreparovaný vzorek s krystaly augitu (Paškapole u Bořislavi). Velikost vzorku 74 mm. Zakoupeno od Honzy Louna za 50 Kč.
   Hned vedle bylo několik stolů zřejmě členů místního geologického kroužku a byla zde velká spousta vzorků za krásné ceny. Vzorky byly poměrně dobré (nic extra, ale neurazí) a pochválil jsem pěkné barevné cedulky k nim. Třeba takový běžný vzorek uraninitu z Příbrami za 70 Kč? No co by člověk chtěl víc? Já tedy nebral, protože mám ve sbírce již lepší, ale věřím, že kdo chtěl, tak si tu pěkné vzorky našel. No a pak už jsem se vrátil zpět k našim stolům. Co se atmosféry týče, tak tato burza kam nepřichází mnoho návštěvníků (což moc nechápu, jelikož ten potenciál má asi stejný jako burza v Teplicích) je jedna z těch velmi dobrých. Nálada je přátelská, urážky jsou myšleny snad jen výlučně v kamarádském duchu a velké plus je okolní program burzy.


   Hned před budovou se totiž nachází geopark, který je velmi pěkně proveden. Návštěvník zde uvidí řadu geologických prostředí a modelů a dnes zde byla připravena také řada doprovodných programů jako například možnost si vykopat kostru dinosaura (pro děti), možnost si vyrýžovat tuším že granáty (pro malé i velké), možnost vyleštit si vzorky minerálů v místní brusírně (pro malé i velké) a samozřejmě i dvě komentované prohlídky s vedoucím místního muzea v Říčanech. A pro haldové byl připraven i bufet, což také né a každé burze je a rozhodně se jedná o příjemný komfort pro návštěvníky. Martin si na burze nakoupil tři vzorky, které si umístí do sbírky a to kalcit z Koněprus za 200 Kč, aragonit z Hořence za 100 Kč od Honzy Louna a baryt z lomu Dřínová za 820 Kč od Honzy Čermáka, který zde měl také stoly s pěknou nabídkou minerálů z Vysočiny a jeho cest do Alp.
geopark
Zajímavostí burzy je hned několik okolních aktivit včetně možnosti komentované prohlídky geoparku, rýžování atd...


burza
Jako doprovodný program byla možnost využít místní brusírny, čehož návštěvníci včetně dětí hojně využívali. :) 
   Já si ještě od samotného Martina ze stolu zamluvil dva vzorky, jelikož tentokrát jsme šutry nepřipravovali společně, ale každý zvlášť (jindy totiž nad nějakým tím pivečkem prosedíme celý večer a vybíráme vzorky, které vezmeme na burzu a často si také tyto vzorky prostě vyměníme mezi sebou). No Martin letos celkem prolezl lom u Libochovan, což je má v podstatě domovská lokalita a tak jsem si od něj koupil vzorek aragonitu, který jsem zde já osobně nenašel. Druhý vzorek byl poté trochu větší skoro 2 dm velký kus bazaltu s množstvím částečně poničených (spíše zmáčlých v trhlině než polámaných) sluncí tvořených jehlicemi bílého natrolitu velkých až 1 cm. Vzorek jsem si pořídil za kamarádskou cenu 400 Kč, jelikož normálně by cena byla mnohem vyšší. Vzorek totiž pochází z lokality Dolní Zálezly…


   Obecně na burzu dorazilo málo lidí, což mě dost překvapilo vzhledem k termínu, počasí a přátelskému prostředí. Zřejmě burzu prostě zatím neobjevilo velké množství vystavovatelů ani návštěvníků, co je opravdu škoda. Martin dokonce řekl, že příští rok už asi nepojede jako vystavovatel, jelikož pro něj burza nemá smysl. Těžko říct kde je problém proč sem chodí málo lidí, ale burzu každopádně doporučuji všem návštěvníkům, jelikož se jedná o ojedinělou akci, kterou jinde moc neuvidíte, především díky okolním aktivitám. Kdybych měl hodnotit hvězdičkami s maximálním počtem 5, tak hodnotím 3,5. ;) Já sem příští rok zřejmě opět dorazím a opět jako vystavovatel. :)
natrolit
Slunce natrolitu narůstají na krystalický povlak phillipsitu na bazaltu (Dolní Zálezly). Velikost vzorku 194 mm. Zakoupeno od Martina za 400 Kč. Rok nálezu 2017.


FOTO = Burza
FOTO 1 = Martinův koupený vzorek - kalcit (Koněprusy). Zakoupeno za 200 Kč.
FOTO 2 = Martinův koupený vzorek - aragonit (Hořenec u Bíliny). Zakoupeno za 100 Kč.
FOTO 3 = Martinův koupený vzorek - baryt (lom Dřínová). Zakoupeno za 820 Kč. 
FOTO 4 = Aragonit (Libochovany). Velikost vzorku 9 mm. Zakoupeno od Martina za 150 Kč.
FOTO 5 =
Thomsonit (Jezerní hora u Klášterce nad Ohří). Zakoupeno od Romana Grambličky za 150 Kč.
FOTO 6Augit v hornině (Paškapole u Bořislavi).  Zakoupeno od Honzy Louna za 50 Kč.
FOTO 7 = Kalcit (Příbram). Zakoupeno od Honzy Louna za 300 Kč. 
FOTO 8Sluníčka natrolitu (Dolní Zálezly). Zakoupeno od Martina za 400 Kč.
Jakub Mysliveček ©