minj
Lokality

 Mineralogie 

Brná - Průčelská rokle
(den konání 7.9. 2018)

brna
Dva nenápadné výchozy skrývají malou lokalitu chabazitu.


   Není to ani měsíc co se mi povedl nález nové lokality chabazitu ve středohoří a to rovnou v Brné. Před odjezdem na Sicílii jsem se ještě chtěl podívat na nějaké rychlé šutry a tak jsme se s Martinem domluvili, že mu lokalitu ukážu a během hodinky až dvou tam kopneme. Kolem desáté jsme tedy vyrazili a vyvezli se autem kam až to šlo. Poté už jsme museli pokračovat pěšky. Průčelská rokle tvoří hluboce zařízlé koryto Průčelského potoka a v horní části se pak údolí dělí na dvě menší postranní údolí kolem dvou nepojmenovaných přítoků Průčelského potoka. Díky vodní erozi, kdy se potoky snaží vyrovnat hladinu Labe vznikla řada skalních výchozů a jejich mapování by zabralo velmi dlouhou dobu. 
chabazit
Chabazity v dutině bazaltu (Brná - Průčelská rokle). Velikost vzorku 52 mm, velikost největšího krystalu 5 mm.


Jeden ze vzorků chabazitu. Hrana krystalu je dlouhá 8 mm.
   S Martinem tyto výchozy již od roku 2011 (a já od roku 2009) mapujeme a již se nám tu povedlo najít několik míst s výskytem zeolitů a dalších minerálů. Většinou se však nejedná o žádné zajímavé výskyty a jde spíše o dokumentační ukázky. Výčet nalezených minerálů je kalcit, kaersutit, olivín, natrolit, thomsonit a nově se k nim přidal také chabazit. Ten jsem našel při svém terénním geomagnetickém měření v polovině srpna, kdy jsem část údolí procházel s magnetometrem. Abych ale mluvil pravdu – už před rokem jsem při houbaření v okolí tohoto místa narazil na drobné krystalky chabazitu a tak jsem to při měření tohoto roku záměrně stočil do této oblasti kvůli průzkumu. Stačilo jít po úlomcích s krystaly chabazitu a primár jsem snadno dohledal.


   Primár tvoří dvě nízké skalky v táhlém skalním hřbetu blíže nezpecifikované lokalizace. Jednou jistě polohu lokality prozradím, ale pro to dělat ukvapené závěry je ještě brzo. Při nálezu lokality jsem odebral jen několik vzorků kladívkem a dnes jsme s Martinem měli v plánu zde trochu kopnout a pokusit se najít lepší kusy chabazitu. Chabazit se zde vyskytuje v čediči, kde se vyskytují až 10 cm velké dutiny. Krystaly jsou až 8 mm velké, většinou však kolem 2 až 3 mm bílé barvy. Žádné další minerály jsem na lokalitě dosud neobjevil. Přesto především kontrast tmavého čediče a bílých krystalů chabazitu je dost estetický. 
chabazit
Chabazity v dutině bazaltu
(Brná - Průčelská rokle).
Velikost vzorku 83 mm.


etna
 Správně, toto není lokalita Brná, ale Etna, kterou jsem navštívil hned další týden. Kolik se zde asi skrývá vzorků?
   Na lokalitě jsme strávili hodinu a půl, při které nám zaprvé začalo trochu pršet, zadruhé jsme spíš kecali a zatřetí jsme obědvali, takže té práce jsme opravdu moc nevykonali. Přesto jsem si odnášel řadu vzorků a 5 z nich si určitě nechám. Jeden půjde dokonce do sbírky, ale věřím, že až zde trochu zamakám, tak jej brzy nahradím lepší ukázkou. Martin kopl vedlejší skalku a tam se bohužel chabazity nenašli, což je ale divné, jelikož na skále jsou také vidět vypršelé staré dutiny. Celkem běžné však bylo i u mě, že některé dutiny byly prostě prázdné. No sbalili jsme se a vydali zpět k autu. Vzorky jsem už nestihl umýt, jelikož jsem se musel připravit na zítřejší odlet na Sicílii a už jsem se těšil na výlet na Etnu. 


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Chabazit v dutině bazaltu
FOTO 2 = Chabazity v dutině bazaltu
FOTO 3 = Chabazity v dutině bazaltu
FOTO 4 = Chabazity v dutině bazaltu
FOTO 5 = Chabazity v dutině bazaltu
Jakub Mysliveček ©