minj
Lokality

 Mineralogie 

Hořenec u Bíliny
(den konání 21.9. 2017)

horenec
Pohled z pole s aragonity směrem na jižní část Českého středohoří a Českou křídovou pánev.


  Přes týden jsem měl hrozné běhání a ježdění mezi Prahou, Ústím nad Labem a Kadaní kvůli osobním záležitostem a probíhající vulkanologickou konferencí v Kadani Basalt 2017. Vzhledem k tomu, že po cestě se nachází spousta lokalit řekl jsem si, že se na některé z nich podívám. Samozřejmě se mi to úplně nepovedlo časově skloubit a tak jsem se dostal jen na cca 30 minut k Hořenci u Bíliny. Pole nebylo zoráno a bylo v podstatě ve stejném stavu jako jsem jej viděl naposledy v srpnu. Přesto jsem se pokusil nějaké ty aragonity najít. Kupodivu ve sklizené pšenici se i nějaké ty krystaly našly. 
horenec
Krystal aragonitu vypršený z ornice.


Fragment krystalu aragonitu
(Číčov u Hořence).
Velikost vzorku cca. 45 mm.
   Bohužel většina krystalů byla samozřejmě poškozená a vzhledem k delšímu pobytu v hlíně byli i dost zašlé. Žádný „sbírkáč“ se tedy dnes nenašel, ale vytipoval jsem si dvě další žíly aragonitu. Jedna z nich se nachází přímo uprostřed pole a tak se o této žíle moc nedá uvažovat. Druhá vytipovaná žíla však byla u lesa a její průběh dal se celkem dobře určit. Druhou žílu jsem se tedy rozhodl někdy v blízké době prověřit kopnutím, ale dnes jsem už musel vyrazit domů. Uvidím příště.


FOTO = Lokalita Hořenec
FOTO 1 = Fragment krystalu aragonitu
Rokle u Kadaně
(den konání 22.9. 2017)

rokle
Při exkurzi jsme začali v nejvyšší partii ložiska.


   V průběhu týdne se konala vulkanologická konference Basalt 2017 v Kadani. Konference měla také 3 field-tripy a dnes proběhl poslední z nich. V rámci tohoto field-tripu jsme se podívali také do těžebny bentonitu u Rokle poblíž Kadaně. Lokalitu jsem již znal, ale věděl jsem, že není lehké se sem dostat. S exkurzí jsme ale měli vyřízené povolení ke vstupu a tak jsem se těžil na nějaké ty kalcitové acháty a zkamenělé stromy. Samozřejmě mi šlo ale také o výklad…
rokle
Vrstvy s bentonitem zde tzv. "zrají" a následně se z něj tvoří kočkolit.


kalcit
Ledvinitý kalcit nasedající na vrstvu kašolongu. Na kalcit nasedají také drobné krystalky křemene
(Rokle u Kadaně).
Velikost vzorku cca. 110 mm.
   Lokalita je v podstatě velké ložisko tří surovin. Úplně dole se nachází kaolinit, zde těžený pro použití v papírnictví. Nad ním se nachází mocná poloha bentonitu, který se používá na výrobu tzv. kočkolitu (stelivo pro kočky) a nad bentonitem je sekvence bazaltových láv. Mě samozřejmě nejvíce zajímaly bentonity. Ty totiž na této lokalitě ukrývají zajímavé nálezy velkých kmenů fosilních dřev i dva metry velkých a také dutiny tvořené především kalcitem, aragonitem, kašolongem, kaolinitem a křemenem. Jsou odtud známé i pěkné lístky flogopitu. 


   Sběratelé o této lokalitě moc neví a je to dobře, jelikož místo je hlídáno sekuritní službou. Při našem příchodu řádili v lomu dva motorkáři. Sekuriťák si je hned vyfotil a natočil s tím, že ví kdo to je a že se to bude řešit. Se sběrateli je to tedy stejné a jsou-li přistiženi v lomu, tak následují další kroky. Nejdříve jsme si prošli vrchní část s bazalty, která byla mineralogicky nezajímavá a proto ji zde nebudu popisovat. Poté jsme zamířili do části bentonitové. Zde jsme viděli zajímavý profil s fosilní rašelinou a pak jsme se již přesunuli dolů do těžebny. Zde ležely velké kusy zkamenělých dřev. Ty však někdo přes noc odváží a podle sekuriťáka již na dotyčného číhají. 
strom
Fosilizovaný kmen.


aragonit
 Hezká ukázka medově zbarveného aragonitu (Rokle u Kadaně).
Velikost vzorku cca. 115 mm.
   Já se vydal na druhou stranu od dřev. Zde jsem věděl, že jsou pěkné ukázky kalcitových „achátů“. V bentonitu se zde nacházejí časté dutiny velké až 50 cm. Dutiny jsou často tvořeny zvrstvenou mineralizací a to od spodu: kašolongem či kaolinitem, aragonitem, kalcitem a na ně někdy narůstá také vrstva krystalků křemene. A s kamarádem Honzou jsme našli několik pěkných vzorků. Především šlo o kalcit na kaolinitu, ale našly se i pěkné ukázky aragonitu. Zkamenělé stromy jsme nakonec ani netáhli, jelikož nebylo kam je dát. Myslím, že na exkurzní návštěvu lokality a cca 30 minut sběru výsledky celkem ujdou.


FOTO = Lokalita Rokle u Kadaně
FOTO 1 = Ledvinitý kalcit nasedající na vrstvu kašolongu
FOTO 2 = Ledvinitý kalcit nasedající na vrstvu kašolongu. Na kalcit nasedají také drobné krystalky křemene.
FOTO 3 = Ledvinitý kalcit nasedající na vrstvu kašolongu. Na kalcit nasedají také drobné krystalky křemene
FOTO 4 = Ledvinitý kalcit nasedající na vrstvu kašolongu. Na kalcit nasedají také drobné krystalky křemene
FOTO 5 = Hezká ukázka medově zbarveného aragonitu
Jakub Mysliveček ©