minj
Lokality

 Mineralogie 

Pustý vrch u Folknářů
(den konání 12.2. 2017)

cesta
Cesta k lokalitě byla tentokrát velice obtížná a zdlouhavá díky sněhové pokrývce...


   První letošní výprava na kterou jsem nejel sám a která by se dala publikovat. Na dnešní den jsem se velice těšil, jelikož jsme měli informaci tom, že se jak říkáme na „Folknářích“ nebo taky na „Pusťáku“ dají aktuálně najít pěkné vzorky. No a jelikož se sem od začátku roku nemohl nikdo podívat kvůli sněhu, tak přestože informace byla staršího data byla stále šance nějakého lepšího nálezu. Vyrazit jsme měli 4 a to Martin, Přemek, nově kamarád Vlasta a já. 
thomsonit
Hezká ukázka thomsonitu s perimorfózami kalcitu
(Pustý vrch u Folknářů).
Velikost vzorku 72 mm.


Hezká ukázka polokoulí thomsonitu (Pustý vrch u Folknářů). Velikost polokoulí 10 mm.
   No do začátku musím říct, že vyjet na Pustý vrch se nám nepodařilo. Sníh byl totiž všude a na Pusťáku mohl mít místy přes 30 cm. Silnice zde nejsou v zimě udržovány a nejbližší místo, kde jsme mohli zaparkovat bylo u kravína v Dobrné. Odtud jsme se vydali na cca 2 km pochod ve sněhu směr lokalita. Sníh s přibývající intenzitou slunečních paprsků stále více tál a my se bořili o to více, Navíc jsme nesli těžké nářadí a tak celkově byla cesta velmi namáhavá. Do cíle jsme dorazili s různými rozestupy cca po hodině a půl cesty (normálně to trvá 25 minut).


   Ihned po příchodu na lokalitu jsme byli všichni zaskočeni stavem výchozu, ale nebudu zde aktuální podobu popisovat a fotografie lokalit vzhledem k dnešní situaci ohledně zveřejňování a házení špíny sem a tam také výrazně omezím. Na místo jsme se ve 4 lidech samozřejmě nemohli vejít a tak jsme se rozdělili na dvojice. Vlasta s Přemkem pracovali na nadějném výchoze a my s Martinem odhrábli suť a měli v plánu kopat spodní dosud neodkopané lavice. Kluci mezitím začali tahat krásné ukázky thomsonitu.
phillipsit
Pěkný vzorek s phillipsitem
(Pustý vrch u Folknářů).
Velikost vzorku 69 mm.


thomsonit
 Drobný vzoreček s polokoulemi thomsonitu při nálezu. Drobná ale krásná ukázka místního thomsonitu.
   Osobně jsem byl poměrně překvapený, že ve velice porézním vršku nějaké vzorky vůbec jsou, jelikož jsem zde do dnes žádný zajímavý materiál nenašel a všechny dutiny byly sežrané nebo úplně prázdné. Nicméně v jedné části výchozu byly dutiny zachovalé a navíc se v nich nacházel zajímavý materiál v podobě velkých polokoulí thomsonitu velkých až 15 mm v jinak prázdných dutinách, což vypadalo velice esteticky. Osobně mám podobný materiál velice rád například ze Soutěsek, kde ale místo polokoulí thomsonitu jsou vějíře natrolitu. Časté byly také ukázky perimorfóz thomsonitu po kalcitu a aragonitu. 


   S Martinem jsme toho ale v tvrdém materiálu moc nesvedli. Hlavní problém byl v tom, že jsme nechali 10 kilovou palici v autě (nechtělo se nám jí tahat dohromady 4 kilometry) a také v tom, že pláty měli špatný sklon a nedalo se do nich pořádně bouchnout. Díky tomu jsme z kopané lavice získali jen několik vzorků thomsonitu. Kluci ale měli pěkné vzorky a větší balvany se jim nechtěly rozbíjet, takže jsme se do nich s Martinem pustili a hned měli také krásné vzorky. Bylo už kolem čtvrté hodiny, když jsme pomalu opouštěli lokalitu. 
thomsonit
 Perimorfóza thomsonitu po krystalu kalcitu či aragonitu (Pustý vrch u Folknářů). Velikost vzorku 110 mm.


vychoz
 Aktuální podoba výchozu.
   Kluci se bavili, že je škoda tam nechávat tu pěknou dutinu, tak jsem se šel podívat o čem to mluví a viděl menší dutinu s velkou perimorfózou thomsonitu. Nechápal jsem co jim dělá takový problém s jejím vyndáním. Vzal jsem palici, párkrát klepl a dutina byla venku. Kluci trošku nechápali, jelikož se o vyndání dutiny snažili asi dvě hodiny. No trochu jsem se bál, ale by mi jí Vlasta, což byl právoplatný nálezce, nechtěl vzít, ale nakonec uznal, že jsem si jí zasloužil (už byl rozhodnutý, že tam dutinu nechá, když jsem jí dostal ven). Cesta zpět k autu, tentokrát přes les byla velice výživná. Nejvíce trpěli Martin s Přemkem, kteří se drželi daleko za námi a k autům dorazili téměř za tmy asi čtvrt hodiny po nás.


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Hezká ukázka thomsonitu s perimorfózami kalcitu
FOTO 2 = Pěkný vzorek s phillipsitem
FOTO 3 = Hezká ukázka polokoulí thomsonitu
FOTO 4 = Drobný ale krásný vzorek thomsonitu
FOTO 5 =
Perimorfóza thomsonitu po krystalu kalcitu či aragonitu
Jakub Mysliveček ©