minj
Lokality


Nález roku 2016 - vyhlášení:


   Podobně jako v minulých letech jsem letos vyhlásil soutěž o nejlepší nález loňského roku. Soutěže se mohl zúčastnit každý sběratel, který našel něco pěkného a měl zájem. Každý sběratel mohl poslat fotky maximálně dvou svých vlastních nálezů z minulého roku. Celkový počet soutěžících v tomto roce je deset lidí, což je poměrně solidní účast. Změna oproti minulým ročníkům této soutěže byla v motivaci se přhlásit. Hlavní cenou byl totiž tento vzorek radiobarytu z Jeníkova (detail) a ceny pro druhé a třetí místo byla bezplatná možnost účasti na kterékoliv naší letošní exkurzi. Pravděpodobně i díky této motivaci se do soutěže přihlásilo letos dostatek soutěžících.

   Letošní ročník hodnotili 4 porotci, přičemž jsem se poučil z miulých let a mezi porotce zařadit i zkušeného brusiče kamenů a sběratele leštěných ukázek minerálů, aby i tyto vzorky mohly získat slušný počet bodů a hodnocení tak bylo reálnější. Také se změnil způsob bodování. Letos každý porotce mohl daný vzorek ohodnotit 1 - 10 body za jednotlivé kategorie. Jeden porotce tak mohl udělit maximálně 30 bodů jednomu vzorku. Maximální počet bodů, který mohl každý vzorek získat byl tedy 120 a čím více bodů vzorek získal, tím byl lepší. Vzhledem k přísnému a objektivnímu hodnocení však žádný vzorek nepřekonal hranici 90 bodů.
   
   Níže najdete vyhlášení pěti nejlepších letošních vzorků. Předem prozradím, že první dvě místa obsadily vzorky kamaráda Jirky Mánka a tak jsou tedy ceny udělovány od třetího místa. :) Všem výhercům cen gratuluji a ostatním účatníkům, jejichž vzorky se do první pětky nedostaly i tak děkuji za účast a doufám, že se zúčastníte příští rok! ;)

   A na závěr chci poděkovat za spolupráci kolegům porotcům a to jmenovitě M. Pluhařovi, K. Hemalovi a H. Čermákovi. Díky kluci za objektivní a poměrně přísné hodnocení. :)torbernit
1. Torbernit  - Vrchoslav
(tabulky 4 mm)
; Jiří Mánek
(celý vzorek)
   První místo i podle předbědběžného očekávání získal vzorek se strostlicí dvou tabulek torbernitu s krásně smaragdovou barvou a navíc z fluoritového ložsika Vrchoslav, kde se podobné nálezy neobjevují každý dne. Celkově tedy získal dostatek bodů ze všech tří hodnotících kritérií.

Celkový počet bodů: 87


fluorit
2. Fluorit - Vrchoslav
(100 mm
); Jiří Mánek
   Na druhém místě nakonec skončil opět vzorek Jirky Mánka a opět se jednalo o vzorek z Vrchoslavi. Tentokrát šlo však o minerál velmi běžný na fluoritovém ložisku a to o ukázku fluoritu. Kvalita vzorků však naprosto přesahuje cokoliv co všichni porotci z této lokality kdy viděli. Právě kombinace kvality a také faktu, že podobný vzorek je dnes na ložisku téměř nemožný najít ho vynesl na 2. místo.

Celkový počet bodů: 84


kalcit
3. Kalcit, pyrit - Klecany
(240 mm)
; Petr Rychetský
(detail)
   Třetí místo obsadila tato drúza se třemi generacemi kalcitu s povlaky pyritu. Vzorky tohoto charakteru jsou na lokalitě méně časté a kvalita vzorku je špičková. Vzhledem k posunu oceňování vzorků je tedy nálezce vzorku Petr Rychetský výhercem hlavní ceny soutěže. Gratuluji! :)

Celkový počet bodů: 83


stefanit
4. Stefanit - Hodruša Hamre
 (krystal 6 mm
); Michal Kukla
   Na čtvrté místo se vyšplhal tento krystal vzácného stefanitu ze slovenské lokality Hodruša Hamre. Michal Kukla tedy vyhrává místo na jedné z našich letošních exkurzí. :)

Celkový počet bodů: 79


elbait
5. Elbait, lepidolit -
Dolní Třebonín
(krystal 53 mm)
; Petr Třebín
   Zajímavý a estetický vzorek krystalu elbaitu s růžovým lepidolitem se nakonec probojoval až na 5. místo. Petře, aspoň máš další důvod letos konečně přijet k nám do severních Čech sbírat, když máš zaručené místo na jedné z našich letošních exkurzí. ;)

Celkový počet bodů: 71


A na závěr ještě bodové hodnocení zbylých vzorků:

6. Achát - Hončova Hůřka u Příbora; Petr Čoček             Cekový počet bodů:  67
7. Kalcit - Štramberk; Jaroslav Dobrocký                          Cekový počet bodů: 66
8. Elbait, lepidolit - Dolní Třebonín; Petr Třebín                Cekový počet bodů: 65
9. Kalcit - Štramberk; Jaroslav Dobrocký                          Cekový počet bodů:  60
10. Achát - Rovně nad Čistou u Horek; Mirek Tláskal       Cekový počet bodů: 55 
11. Pyrop - Linhorka;  Jan Hladík                                      Celkový počet bodů: 42
12. Křemenná hmota; Mirek Tláskal                                  Celkový počet bodů: 41
13. Achát - Doubravice; Jan Hladík                                   Celkový počet bodů: 40
14. Galenit - Hodruša Hamre; Michal Skákala                  Celkový počet bodů: 31
15. Dolomit - Hodruša Hamre; Michal Skákala                 Celkový počet bodů: 25
16. Chalkopyrit - Kosov u Berouna; Petr Hykš                  Celkový počet bodů: 17
17. Wad - lom Hrabůvka u Přerova; Petr Čoček               Celkový počet bodů: 16

Jakub Mysliveček ©