minj
Lokality

Naše exkurze

Naše exkurze - Krupka (Knöttel, žíla Lukáš) 2. ročník
(den konání 1.4. 2017)

exkurze
Úvodní přednášku jsme si udělali u portálu štoly Barbora.


   Možná jste si všimli, že na stránkách letos nebyla žádná upoutávka na chystanou jarní exkurzi. Bylo to z toho důvodu, že většina míst byla totiž již plná a proto nemělo smysl vypisovat nabídku exkurze na stránky. Přes rok mi totiž psalo dost zájemců, kteří například přihlašování na poslední exkurzi nestihli a tak jsem těmto lidem psal přednostně. Také jsem nejprve psal účastníkům z minulých exkurzí, se kterými jsem již měl dobré zkušenosti. A i tak byl zájem větší než maximální možný počet účastníků, který mám stanovený na 10 osob. Větší množství lidí na některých lokalitách je nesmysl a mohlo by se tak i dost pravděpodobně stát, že další účastníci by neměli kde sbírat. 
exkurze
Oba dva dnešní průvodni v akci. :)
 (foto Veronika Němečková)


Geologická mapa 1:50 000 listokladu Teplice pro lepší představu místních geologických poměrů.
(foto Veronika Němečková) 
   Plán letošní jarní exkurze do Krupky byl stejný jako před rokem a bude rozebrán dále v textu reportáže. Jediné co se mohlo pokazit bylo jako vždy počasí. Meteorologové strašili se zamračenou oblohou a deštěm, ale čím více se přibližoval víkend tím se předpověď zlepšovala až v sobotu při konání exkurze byla jasná obloha, sluníčko a teploty až 18 stupňů. Sraz jsme měli v 9:00 u portálu štoly Barbora. Samozřejmě jsem počítal s tím, že samotné místo setkání je cca 1 km od nejbližšího možného místa k parkování (nebereme-li v potaz parkování dole pod kopcem u lanovky na Komáří vížku a pak strmé stoupání k Barboře) a tak půl hodina rezervního času byla na místě.


   Exkurzi jsme jako obvykle začali s cca hodinovou přednáškou, kde jsme si pověděli základní geologii Krušných hor, konkrétně jsme se potom zaměřili na oblast kolem Krupky a krupeckých rudních revírů. Nakonec jsme si pověděli o historii dolování na Krupce a Martin řekl něco o konkrétní lokalitě, kde jsme se právě nacházeli, tedy o Mo-dole a štole Babora. Samozřejmě následoval sběr minerálů na haldě vedle štoly, na který se všichni těšili a po úmorné přednášce byl sběr velmi vítaný. :) Nálezy byly hojné, ikdyž pouze dokumentační a to v podobě lupenů tmavého biotitu, nazelenalých lupínků cinvalditu, stříbřitěmodrých lístků a plášků molybdenitu a všudypřítomný ortoklas a brekcie ortoklasu s fialovým fluoritem. Vzácnější minerály, například sekundáry bismutu, nebyly nalezeny. 
exkurze
Povrchový výchoz na Mählerově žíle a jeho aktuální stav.


exkurze
Poté jsme se už přesunuli na jeden z nejstarších důlních pozůstatků na Krupce a to na haldu Zwickenpinge.
   Po této lokalitě jsme se krátce přesunuli o kousek výše k povrchové dobývce na žíle Mähler. Opět jsme si pověděli o geologii a historii lokality, já účastníkům konečně ukázal vzorek kasiteritu přímo z Mählerky, aby měli představu co se to zde i v celé Krupce vlastně těžilo a poté následoval pokus o nález nějakého toho kasiteritu. Nutno poznamenat, že lokalita je v exkurzi zařazena pouze z důvodu historické významnosti a tak jsme žádný vzorek nenalezli, přestože si myslím, že zde ještě nějaké pěkné kasiterity někde v haldovině i v žíle samotné budou. 


   Exkurze se přesunula na třetí významnou historickou lokalitu na Knöttlu, a to na haldu Zwickenpinge nebo chcete-li na haldu pinky Zwicken. Kromě faktu, že se opět jedná o jednu z nejstarších hornických památek na Krupce se zde dají velmi snadno sbírat minerály a to minerály obou zde těžených mineralizací, tedy Sn a Cu mineralizace. Mineralizace Sn je velmi fádní a obsahuje pouze kasiterit, který se podařilo v několika ukázkách najít, přičemž nejzajímavější byly rozhodně vzorky dutin s krystaly drobných kasiteritů a výplní dickitu, který však lze vymýt či jinak mechanicky odstranit. Zástupci Cu mineralizace jsou nejběžnejší sekundární minerály Cu a to modrý azurit a zelený malachit, kterých je na haldě požehnaně. Dalšími nalezenými minerály byl fluorit, křemen, limonit a také minerály, které se zde objevili již sekundárně od sběratelů, kteří je zde pohodili, tedy pyroluzit, pseudoleucit, ametyst atd…
exkurze
Na východním Knöttlu jsme si ukázali typické ukázky některých projevů hornické krajiny jako pinky, propadliny, rýhy, haldy, šachty a další.


exkurze
Na Bismutce se už vesele sbíralo a tyto dva krystaly apatitu mezi krystaly křemene patřili k jednomu z nejlepších dnešních nalezených vzorků.
   Po této lokalitě vždy účastníkům říkám, že za sebou právě máme část povídací s nic moc nálezy a přesouváme se do části hledací s pěknými nálezy. Po cestě na haldu Bismutka jsme se ještě zastavili u zamřížované šachty Alter Christoph s ukázkou zajištěného důlního díla a poté jsme si ještě před sbíráním na Bismutce popovídali o dalších mineralizacích v Krupce a to W mineralizaci, Bi mineralizaci, As mineralizaci, polymetalické mineralizaci a fluorit-barytových žilách. Martin poté zakončil „kecací“ část povídáním o historii města Krupky a místními pověstmi, které mě osobně přišli dost úsměvné. :) Poté šla většina účastníků s Martinem na haldu sbírat minerály a já se čtyřmi zájemci jsem měl krátkou odbočku o kus dál, kterou zde nebudu rozebírat.


   Na Bismutce si každý našel nějakou tu pěknou ukázku fialového fluoritu a křemene. Zajímavé nálezy byly například zrna scheelitu, wolframitu, žlutého a bezbarvého fluoritu, bismutu a dle mého nejlepší nález byl drobný, ale pěkný vzorek se dvěma většími zelenými krystaly apatitu do 4 mm. Na haldě jsem účastníkům také ukázal dva nálezy místních minerálů a to bismutu a krystalu wolframitu, které jsem zde našel v minulosti a které jsem přinesl ukázat pro představu účastníků co jak vypadá. Také jsem v meziřečí řekl svůj názor na masovou propagaci lokalit s konkrétním příkladem této haldičky, o které jsem dost neuváženě napsal na stránky a dnes je halda velmi překopána. Samozřejmě většina paběrkujících sběratelů moc škody neudělá, ale mezi 10 se najde jeden, který vytrhá malé stromky, rozryje půl haldy, neuklidí po sobě ani odpadky natož díru a zkrátka chová se jako pra*e. 
exkurze
 Předposlední lokalitou byl Prokopský peň, kde jsme sbírali molybdenity, křemeny, fluority a topazy. Také jsme si zde udělali malý kvíz o mineralogické vzorky z Krupky, které jsme s Martinem připravili.


exkurze
 Krystaly topazu v dutině greisenu
 (Prokopský peň).
Velikost vzorku cca 80 mm.
   Předposlední lokalitou byl výchoz křemenného pně nad štolou Prokop. Při cestě k této lokalitě jsme se ale ještě zastavili nad jámou Zwickenpinge, odkud je hezký výhled na oblast oháreckého riftu a také na pinku samotnou. Udělali jsme si zde skupinovou fotku a pokračovali dále. Při cestě jsem si ještě náhodně všiml rozsypu žíly magmatické horniny ze skupiny lamprofyrů a to kersantitu, kterou jsem použil jako názornou ukázku dalších zajímavých geologických pochodů v minulosti této části Krušných hor. Na Prokopský peň jsme dorazili kolem půl třetí odpoledne.


   Na lokalitě jsem ještě trochu rozebral samotné těleso, které zde vychází na povrch a které je v hloubce nafáráno hned několika štolami, také jsme si pověděli o greisenech jako takových a poté se už zase sbíralo. Hojné byly nálezy křemenů, fluoritů a molybdenitů. Minerál, který ale všichni chtěli, byl topaz. Ten se zde nachází v krásných ukázkách, které se ale všem nezkušeným sběratelům jeví téměř identický s křemenem. Přes úvodní problémy s rozeznáváním topazu a křemene se nakonec podařilo řadu hezkých ukázek topazu a topazovce najít.
exkurze
 Podle dosaženého počtu bodů si účastníci mohli vybírat z připravených zajímavých krupeckých minerálů, které jsme s Martinem přinesli.
(foto Veronika Němečková)


exkurze
 Vzorek bohatý drobnými krystalky apatitu na křemeni
(povrchový výchoz žíly Lukáš).
Velikost vzorku cca. 50 mm.
   Poté přišel takový malý testík ve formě soutěže, kterou vymyslel Martin a která se dle mého názoru vydařila. Rozdali jsme papíry s připravenými shrnujícími otázkami z dosud navštívených lokalit i o Krupce a místní geologii jako takové a každý kroužkoval správné odpovědi. Byly povolena i rodinná účast na vypracování kvízu a většinou si účastníci zapamatovali velkou část výkladu a 2/3 testu měli správně. Podle získaných bodů si účatníci poté mohli vybírat z připravených mineralogických vzorků z Krupky, které jsme s Martinem přinesli. V soutěži byly křemeny ze štoly Barbora, emplektit z Barbory, typový místní minerál krupkait z Barbory, zrna bismutu z Bismutky, drúza křemene z Bismutky a velký vzorek fluoritu z Vrchoslavi. Účastníci i pořadatelé byli spokojeni.  :)


   Poslení lokalitou exkurze byl povrchový výchoz žíly Lukáš, který však již nebyl v revíru Knöttel a na který jsme se museli kousek přesouvat. Přesun se ale vyplatil, jelikož se zde stále dají najít hojné ukázky vzorků s krystaly křemene, cinvalditu, fluoritu, wolframitu a apatitu po kdysi velmi intenzivní těžbě sběratelů. Dnes je lokalita v podstatě opuštěná. Exkurze končila kolem půl šesté a účastníci se hned ptali kam se pojede příště (takže se dnešní exkurze líbila :) ). Já osobně jsem byl spokojený, že jsem předal informace o lokalitách tak jak se dle mého mají předávat, z toho že si každý něco hezkého našel, z toho že se nám vydařilo počasí a samozřejmě z toho, že vše dopadlo dobře nestal se žádný úraz. :D 
exkurze
 Nad Zwickenpinge jsme si udělali skupinovou fotku. Nejspokojenější byli samozřejmě nejmladší účastníci exkurze. :)


FOTO = Naše exkurze - Krupka (Knöttel, žíla Lukáš) 2. ročník

Jakub Mysliveček ©