minj
Lokality

 Mineralogie 

Rytina soutěska
(den konání 1.7. 2016)

vychoz
Výchoz s ukázkami zeolitů při našem příchodu.


   Na dnešek jsme byli s Martinem domluveni, že opět navštívíme výchoz se zeolity v Rytině soutěsce. Martin je touto lokalitou skoro posedlý a já mohu jen uznat, že ukázky místních zeolitů jsou opravdu pěkné. No vyráželi jsme něco kolem oběda a tentokrát jsme sebou vzali i palice. U auta jsme se ale nakonec rozhodli, že vezmeme pouze 4 a 5 kilovky a největší 10 kg palici necháme v autě (nechtělo se nám s ní táhnout). K lokalitě nás čekal pěkný výšlap a s aktuálním vybavením včetně velkého pajcru to byl i bez velké palice celkem zážitek...
phillipsit
Hezký vzorek s xx phillipsitu (Rytina soutěska). Velikost vzorku 72 mm.


Martinem právě nalezená dutina s thomsonitem. Podobnost s thomsonity z Folknářů se zapřít nedá
   Po příchodu na lokalitu jsme zjistili, že zde od naší poslední návštěvy nikdo nebyl a tak jsme začínali tam kde jsme minule skončili. Martin kopal na své levé straně a dá se říct ihned začaly vyskakovat vzorky s phillipsity a já kopal na pravé straně, kde jsem doufal, že ve větší hloubce budou obdobné vzorky jako u Martina. Po cca 2 hodinách bez jediného vzorku jsem situaci přehodnotil. Navíc jsem si zlomil násadu palice a tak jsem byl odkázán jen na 2 kg kladivo... Martin se dostal poměrně hluboko a najednou začal tahat velké dutiny s thomsonity jako z Folknářů o velikosti až 15 cm. Myslím, že asi víte jak jsem se v tu chvíli cítil a totálně mi to vzalo morálku kopat. Martin kopal dál a když už měl vzorků dost a šel formátovat, tak mě pustil k němu na místo.


   Je to neuvěřitelné, ale o pouhých 30 cm vedle než jsem předtím kopal jsem začal okamžitě nacházet dutiny. Horninový materiál se absolutně nezměnil, snad jen tvrdost byla nižší a nedokážu vysvětlit jak je možné že u mě o kousek vedle prostě nic nebylo. První vzorky patřily klasickým místním ukázkám krystalů phillipsitu do 2 mm v dutinách až 8 cm velkých, ale nakonec se mi povedly i nějaké ty thomsonity ala Folknáře, jen né tak pěkné jako Martinovi nálezy. No potom ještě chvilku kopal Martin a já jsem formátoval a nakonec jsme končili kolem půl sedmé, jelikož jsme potřebovali jet domů. Zítra nás totiž čekala naše první exkurze do Českého středohoří v naší režii. :)
phillipsit
Krásná dutina s xx phillipsitu (Rytina soutěska). Velikost vzorku 75 mm.


FOTO = Lokalita v údolí Rytina soutěska
FOTO 1 = Dutina s xx phillipsitu
FOTO 2 = Dutina s thomsonitem
FOTO 3 = Dutina s xx gonarditu
FOTO 4 = Dutina s xx phillipsitu na které místy nasedají xx thomsonitu
FOTO 5 =
Velká dutina s thomsonitem
FOTO 6 = Hezký vzorek s xx phillipsitu
FOTO 7 =
Hezká dutina s xx phillipsitu
FOTO 8 = Další dutina s xx phillipsitu
Jakub Mysliveček ©