minj
Lokality


Nález roku 2015 - vyhlášení:

   Podobně jako v minulých letech jsem letos vyhlásil soutěž o nejlepší nález loňského roku. Soutěže se mohl zúčastnit každý sběratel, který našel něco pěkného a měl zájem. Každý sběratel mohl poslat fotky maximálně dvou svých vlastních nálezů z minulého roku. Celkový počet soutěžících v tomto roce je osm, což je o něco méně než při posledním konání soutěže na jaře 2014. Letos se do soutěže dostal také jeden vzorek ze Slovenska, který se však do vítězné desítky nedostal.

   Celkový počet porotců byl 3 kusy. :) Tentokrát jsme využili trochu jiné bodové hodnocení a to jako ve škole (od 1 do 5ti). Díky tomu vychází, že vzorky s menším počtem bodů jsou lepší.
   
   Zde je tedy uvedeno 10 nejlepších nálezů za rok 2015, které byly poslány do soutěže včetně bodového ohodnocení, u neumístěných vzorků je napsaný jen název a bodové ohodnocení. Na závěr bych chtěl podotknout, že přestože si myslím, že pořadí by mělo být trochu jiné jedná se o kolektivní hodnocení více lidí a tak se tedy jedná o průměrné hodnotící schopnosti všech porotců. Výhercům gratuluji! Všem účastníkům děkuji za účast a příští rok se doufám opět zúčastníte. ;)

   A na závěr chci poděkovat za spolupráci kolegům porotcům a to jmenovitě Petru Šístkovi a Martinovi Pluhařovi.


topaz
1. Topaz - Krupka
(krystal 17 mm)
; Jiří Mánek
   První místo obsadil tento úžasný oboustranně ukončený krystal topazu z klasické lokality Krupka. Ukončení, formát vzorku a v neposlední řadě velikost krystalu zajistila, že všichni porotci se shodli jednohlasně na hodnotící známce. :)

Celkový počet bodů: 11


bismut
2. Bismut - Krupka
(zrno 15 mm)
; Jiří Mánek
   Druhé místo obsadil opět vzorek od Jirky Mánka. Jedná se o krásné velké zrno ryzího bismutu z bohatých hald a haldiček  Krupky. 

Celkový počet bodů: 14


heliodor
3. Bertrandit, heliodor -
Lom u Obrázku
(7 mm
); David Ševčík
   Třetí místo patří v dnešní době téměř nemožnému nálezu heliodoru z klasické lokality Lom u Obrázku. Vzorek byl získán díky odčerpání lomu (dnes opět zatopen) a kombinace této drahokamové varianty berylu a krystalu vzácného minerálu berthranditu mu vynesla místo mezi favority.

Celkový počet bodů: 15


heliodor
4. Bertrandit, heliodor -
Lom u Obrázku
(výřez 3 mm
); David Ševčík
   A zase ty brambory... Na čtvrté "bramborové" místo se dostala opět parageneze minerálů ze 3. místa a to korodovaný heliodor v dutině s bertranditem z Lomu u Obrázku. 

Celkový počet bodů: 15,5


opal
5. Opál, chalcedon - Křemže
(100 x 40 mm)
; David Kříž
   Krásně zelený niklem bohatý opál z Křemžské kotliny se nakonec probojoval až na 5. místo.

Celkový počet bodů: 17


apatit
6. Apatit - Krupka
(krystal 20 mm
);
Martin Klouček
   Možná že vám nepřijde ani tak zajímavý, ale věřte, že se jedná o super vzorek, který jsem viděl na živo a mohu říci, že se jedná o jednu z nejlepších věcí z Krupky, kterou jsem v posledních letech viděl. Řeč je o tomto na 6. místě umístěném apatitu na greisenu.

Celkový počet bodů: 17,5


mikroklin
7. Mikroklin, záhněda - Kovářov
 (55 x 50 mm
); David Kříž
   Krásná drúza s typickou pegmatitovou paragenezí kombinace živců se záhnědami z loaklity Kovářov se umístila na 7. místě.

Celkový počet bodů: 18


zahneda
8. Záhněda - Dolní Bory
 (výška 120 x 90 mm
);
Michal Kukla
   Sice bych tuto drúzu záhnědy z Dolních Borů viděl se svým hodnocením o něco výše, ale nakoenc skončila na stále hodnoceném 8. místě.

Celkový počet bodů: 20


andalusit
9. Andalusit - Vyšší Brod
(46 mm
); Petr Třebín
   Opravdová zajímavost z Vyššího Brodu, tedy zelený andalusit skončil nakonec na devátém místě, přestože jsem jej viděl na jiném místě. Konkurence však byla pořádná...

Celkový počet bodů:  20,5


safir
10. Safír - Vyšší Brod
 (12 mm)
; Petr Třebín
   Poslední bodově hodnocené desáté místo patří tomuto dalo by se říci již klasickému minerálu Vltavského náplavu u Vyššího Brodu. Tento 12 mm velký safír patří dnes již k velmi vzácným nálezům.

Celkový počet bodů: 21



A na závěr ještě bodové hodnocení zbylých vzorků:

11. Citrín - Pikárec; Jaroslav Bartheldi                              Celkový počet bodů: 21,5
12. Záhněda  - Řípec; Jakub Vácha                                     Celkový počet bodů: 22
13. Ametyst - Hodruša; Michal Kukla                                 Celkový počet bodů: 23,5
14. Andalusit  - Řípec; Jakub Vácha                                    Celkový počet bodů: 28





Jakub Mysliveček ©