minj
Lokality

Naše exkurze

Naše exkurze - České středohoří (trasa A)
(den konání 2.7. 2016)

exkurze
Úvodní přednášku jsme si udělali kousek nad vstupem do Divoké rokle.


   Po úspěšné exkurzi do Krupky, která se konala na jaře jsem se rozhodl, že budu pořádat i exkurzi do Českého středohoří. Zde na stránkách jste se o nabídce exkurze mohli dočíst hned několikrát a přesto se mi přihlásili pouze dva účastníci, což mě trochu zklamalo, jelikož jsem měl spíše za to, že oněch 10 míst bude ihned plných. Oni dva účastníci navíc nebyli zrovna z blízkého okolí Ústí nad Labem a tak jsem si říkal, jestli exkurzi nakonec nezrušit. Nakonec se ale nic nerušilo a my se tedy sešli mírně po desáté hodině na žel. zastávce Mojžíř s Lubošem, který dorazil vlastním autem a ještě předtím jsme z nádraží vyzvedli ještě Hanku, která přijela až z Brna. Dorazil také Karel, který s námi byl však pouze na první lokalitě.
exkurze
Při odchodu z lokality Divoká rokle se na nás hnala bouřka díky které jsme exkurzi nakonec málem zrušili.


Na lokalitě amfibolu se po dešti vyrojilo velké množství mloků skvrnitých, kteří se okamžitě stali hlavním objektem fotografického zájmu.
   Vyrazili jsme tedy do malého stoupání a po cestě jsme si u malé vulkanické jeskyně udělali úvodní přednášku o geologii a vývoji Českého středohoří. Jako pomůcku jsem používal předem pro každého účastníka exkurze připravenou obrázkovou přílohu a také geologickou mapu Českého středohoří, kterou jsem si před týdnem koupil na burze v Říčanech. Po přednášce jsme se dovyškrábali až na naši první dnešní exkurzní lokalitu, kterou byl výchoz fonolitu na lokalitě Divoká rokle. Na dutiny je to zde velmi bohaté a já zde po krátkém intru co se zde dá najít a jak to vzniklo nechal ostatní, aby si našli nějaké ty hezké vzorečky analcimu a kalcitu.


   Během sbírání však začalo krápat, což bylo trochu nepředpokládané, jelikož pršet mělo začít až k večeru. No na lokalitě jsme strávili necelou hodinku a jelikož jsme měli malý časový deficit, tak jsme se vydali zpět k autům. Jakmile jsme se dostali zpátky k zastávce, tak začala opravdová bouřka. Seděli jsme na žel. zastávce a nevěděli co máme dělat. Mezitím Luboš vymyslel, že bychom mohli zajít ke mně a já bych ukázal svou sbírku. No rušit exkurzi se mi vůbec nechtělo, ale co se dalo dělat. Nasedli jsme do aut a vydali se směr Ústí. Při cestě ale bouřka přešla a vypadlo to, že dál už pršet nebude a tak jsem se rozhodl, že budeme v exkurzi pokračovat.
kaersutit
Krystal kaersutitu zarostlý v červeně zbarveném tufu (lokalita amfibolu). Velikost vzorku 41 mm.


exkurze
A zde jsme na lokalitě Dobranka u Dobrné hledali zeolity v suti.
   Další na pořadu dne byla lokalita amfibolu a augitu, jejíž jméno neudávám, jak jsem slíbil jejímu nálezci. Účastníci exkurze ale byli poučeni kde přesně jsme a opět jsme si řekli něco o geologii a mineralogii. Přímo na lokalitě jsme pak díky vlhku po dešti viděli hemžení mloků skvrnitých, kterých bylo snad 20. Byli úplně všude a stejně tak objekty našeho zájmu – krystaly amfibolů a augitů. Nenajít si na této lokalitě pěkný vzorek je nemožné a nejvíce spokojený byl kupodivu Martin, který si našel několik hezkých ukázek kaersutitu. Poté jsme už pokračovali na lokalitu Dobranka u Dobrné, kam jsme dorazili něco kolem čtvrté odpoledne.


   Původní plán zahrnoval právě Dobranku, ale vzhledem k malému počtu účastníků exkurze jsem si řekl, že bychom mohli jít do Mariánské skály. To nám ale překazila bouřka a tak jsme se do Dobranky stejně nakonec podívali. Najít zde nějaké vzorek chce hodně rozbitých kamenů, ale přesto se něco podařilo najít. Kromě všudypřítomných phillipsitů jsme našli i natrolity a mě se povedl hezký vzorek s xx thomsonitu. A jak už to tak během dnešního dne bylo zvykem začalo nám ke konci opět pršet. Po přesunu do aut jsme se vydali již na dnešní poslední lokalitu, kterou byl Pustý vrch u Folknářů.
thomsonit
Dutina s krásnými čirými xx thomsonitu (Dobranka u Dobrné).
 Velikost vzorku 55 mm.


exkurze
Poslední navštívenou lokalitou byl Pustý vrch u Folknářů.
   Na tuto lokalitu jsem chtěl nechat trochu více času, jelikož jsem dobře vědět, že cesta na lokalitu a zpět je sama o sobě na více jak půl hodiny a také protože se zde podobně jako na lokalitě amfibolu vzorky doslova válejí. Po příchodu na lokalitu jsme se však s Martinem zhrozili. Někdo tu kopal a to opravdu hodně. Lokalita se za velmi krátkou dobu velmi změnila a dá se říci, že tento neznámý (my podle stylu práce jasně poznali o koho šlo) odtěžil téměř veškerý materiál bohatý na dutiny s kvalitními ukázkami zeolitů. Jednu výhodu to mělo a to tu, že se zde válelo velké množství dutin na kamenech, které stačilo jen naformátovat.


  Na této lokalitě jsem udělal konečnou přednášku a ve chvíli kdy zrovna nepršelo jsme si udělali celkovou rekapitulaci dnešní exkurze nad pohledem do geologické mapy. Vzorků si každý nasbíral co unesl. Bodejď by taky ne, když už nejspíš žádné další nebudou… Z lokality jsme odcházeli před šestou hodinou a museli jsme se ještě dostat k autům. Začalo nám opět pršet, měli jsme promočené boty a do toho všeho nám ještě cestu zahradilo stádo krav. No nebylo to úplně příjemné. Krávy se nám naštěstí podařilo bez větších problémů obejít a u aut jsme byli rádi, že to máme za sebou. Bohužel počasí se nám dnes opravdu nepovedlo, ale podle slov účastníků exkurze to mohlo být horší a hlavně že byly pěkné vzorky. :)
thomsonit
 Thomsonit (Pustý vrch u Folknářů). Velikost vzorku 99 mm.


   A já aspoň vím co příště udělat jinak. Například pokud se na exkurzi přihlásí méně jak 4 účastníci, tak exkurzi v daném termínu bohužel zruším, jelikož dnešní exkurze připomínala spíše výlet do přírody s několika přáteli než mineralogickou exkurzi.


FOTO = 1. exkurze do Českého středohoří
FOTO 1 = Krystal kaersutitu zarostlý v červeně zbarveném tufu
FOTO 2 = Dutina s krásnými čirými xx thomsonitu
FOTO 3 = Typické polokoule thomsonitu v dutině
FOTO 4 = Dutina s thmsonitem
FOTO 5 =
Thomsonit
Jakub Mysliveček ©