minj
Lokality


Pozvánka na naší další exkurzi - okruh České středohoří (trasa B)
(den konání 1.10. 2016)


   A máme zde další (letos poslední) mineralogickou exkurzi, kdy vám ukážeme některé zajímavé mineralogické lokality jižní části Českého středohoří komentované odborným výkladem a možností najít si vlastním sběrem typické místní minerály. Tato exkurze je otevřena pro jakéhokoliv zájemce, který se včas stihne přihlásit a vejde se do maximálního počtu účastníků, který je pro tuto exkurzi stanoven na 10 osob. Plán exkurze je již jasný a bude uveden níže, nicméně jedná se o exkurzi do Českého středohoří s cílem představit produktivní mineralogické lokality, na kterých bude též interpretován postupný vznik a vývoj tohoto našeho mladého pokryvného útvaru a vulkanického pohoří. Exkurze proběhne v sobotu 1.10. 2016 a účastníci budou informováni několik dní před exkurzí, zda-li se exkurze uskuteční (to z toho důvodu, kdyby nám výrazně nepřálo počasí). V případě zrušení exkurze bude náhradní termín o týden později, tedy 8.10. 2016. Exkurze je otevřena pro účastníky ve věku 15 až +- 65 let (podle toho jak se kdo cítí) samozřejmě bez rozdílu pohlaví... Cena celodenní exkurze je 100 Kč na osobu. Přihlašování na exkurzi je možné do půlnoci 28.9. 2016.
 

Program exkurze:

   Začátek akce: 9:15 u obce Kozly poblíž Mostu (účastníci exkurze budou informováni o přesném místě setkání emailem). Postupně po sobě navštívíme lokality Hořenec, Dřemčice, Lukov a exkurzi zakončíme na lokalitě Rytina soutěska cca v 18:00. Na každé lokalitě si uděláme krátkou přednášku o tom, jak se konkrétní lokalita váže ke vzniku a vývoji Českého středohoří a také o tom jaké minerály na ní lze (případně se mohli v dřívějších dobách) nalézt. Následně bude dostatek času, kdy budete moci sbírat minerály a případně své nálezy samozřejmě konzultovat s námi (vedoucí exkurze Jakub Mysliveček a pomocný vedoucí Martin Pluhař). UPOZORNĚNÍ - Na lokalitě Hořenec (vrch Číčov) je sběr minerálů zakázán a proto se zde zastavíme jen abychom se pokochali pohledem na České středohoří a při té příležitosti provedli úvodní přednášku. Pokud budou zoraná pole v okolí vrchu Číčov, budeme moci i sbírat minerály.


Co sebou:

   Pevnou obuv (rozhodně né sandály či žabky, holiny se nedoporučují, ale na lokalitě Dřemčice budou potřeba...), oblečení do přírody, v případě slunného počasí opalovací krém, v případě deštivého počasí deštník či pláštěnku (pouze v případě menších přeháněk, při horší předpovědi bude exkurze přesunuta). Z geologického hlediska kladivo (minimálně 500 gramů) a paličku (ideálně kolem 2 kg). Dále majzlíky různých velikostí (hodí se s plochou i ostrou kulatou špičkou), noviny na balení vzorků, papírky na popisky a propisku (jelikož paměť je zrádná v jakémkoliv věku) a rukavice pro ochranu rukou před ostrými hranami hornin. Dále doporučuji lupu, ochranné brýle proti odlétajícím střepům a dobrou svačinu + dostatek tekutin. :) Pokud má někdo zdravotní problémy, které by se v průběhu exkurze mohli projevit, pak mi dejte tuto informaci vědět v přihlášce emailem a společně to budeme konzultovat.
   Na lokalitě Dřemčice se bude rýžovat, takže budete potřebovat již výše uváděné holiny, rýžovací pánev (bohatě stačí podkladek pod květináč, kde si budete štěrk rozplavovat), pinzetu a nádobku na případné nálezy. Pro zájemce je možné vzít si kbelík, do kterého si naberete štěrk na přebírání doma... Ostatní nářadí jako krumpáč, polní lopatku a síto bereme a budou společné, nicméně pokud chcete můžete si vzít i vlastní.


Pravděpodobné mineralogické nálezy podle lokalit:

Hořenec: Obecný opál, vzácně aragonit
Dřemčice: pyrop (Český granát), zirkon, magnetit, ilmenit, olivín a dašlí těžké minerály (velmi vzácné nálezy diamantů a safírů)
Lukov: kaersutit (čedičový amfibol), augit, biotit
Rytina soutěska: chabazit (i ve variantě fakolit), kalcit


UPOZORNĚNÍ:

   Při exkurzi musí každý dávat pozor nejen na své zdraví, ale také na zdraví všech účastníků. Nevhodné chování typu shazování balvanů mezi ostatní či nebezpečná manipulace s nářadím, která by mohla mít za následek úraz mohou skončit okamžitým vyloučením účastníka z exkurze. Bez přihlášení přes email bude účastník, který se i přes to dostaví na místo srazu poslán domů...


Souhrn základních faktů:

Přihlašky posílejte na email: mysli.warp@seznam.cz
Den konání exkurze: 1.10. 2016 (náhradní termín v případě špatného počasí 8.10. 2016)
Začátek exkurze: 9:15 u obce Kozly (účastníci budou detailně informováni emailem)
Konec exkurze: cca v 18:00 na lokalitě Rytina soutěska
Maximální počet účastníků: 10 lidí
Cena exkurze: 100 Kč/účastník


Info na závěr:

   Bylo by ideální kdyby účastník měl možnost dopravy vlastním vozem. Jsem schopen zajistit místo pro max. 3 účastníky v mém autě. V případě nejvyšší nutnosti mohu však vzít ještě druhé auto a celkový počet lidí, které bychom s Martinem mohli svést by byl 7 lidí. Náklady za ujeté kilometry se rozdělí mezi posádku vozu a nejsou v ceně exkurze. Po ukončení exkurze je možnost vysazení účastníků, které vezmu autem na nádraží v Ústí nad Labem. Pokud by jste chtěli místo v autě sdělte mi to prosím v přihlašovacím emailu. 

Všichni zájemci jsou vítáni! :)exkurze
První exkurzní lokalitou bude legendární lokalita aragonitu Hořenec. Na vrchu Číčov je však sběr minerálů zakázán, takže si zde uděláme pouze úvodní přednášku. Pokud budou zorána pole v okolí vrchu bude možný i sběr minerálů.
exkurze
Největší tahák exkurze bude však návštěva lokality Dřemčice, kde budeme rýžovat a hledat těžké minerály jako třeba pyrop = Český granát.
exkurze
Pyropů si každý odnese kolik nasbírá... :)
exkurze
A třeba si potom doma uděláte podobnou "pyropovou hromádku". :) 
exkurze
Třetí lokalitou bude stará, ale málo známá lokalita Lukov s nálezy především kaersutitů (čedičových amfibolů) v pyroklastických horninách.
exkurze
A poslední lokalitou bude Rytina soutěska, kde po překonání menšího soupání navštívíme výchoz se zeolitem chabazitem a povíme si také něco o aktivních sesuvech v Českém středohoří.


Jakub Mysliveček ©