minj
Lokality


Mariánská skála, Brná
(den konání 28.2. 2016)

marianka
Dominik při dobývaní dutiny s červeným natrolitem a bílým apofylitem.


   Na dnešek jsme se všichni těšili, jelikož jsme se měli podívat do lomu Mariánská skála, což je pro nás téměř srdeční lokalita a naposledy jsme zde byli již před hodně dlouhou dobou (já naposledy koncem září 2015). Počasí mělo na dnešek být sice studené, ale slunečné a bez srážek, takže stačilo jen doufat v nějaký zajímavý odstřel v lomu a na něj vázané zajímavé nálezy. Kolem půl desáté jsme vstoupili do lomu a čekalo nás prvotní zklamání. V celém lomu byly totiž poze dva zbytky odtřelů a to na 3. a 6. etáži. 
marianka
Spodní etáže.


Krystal aragonitu na korodovaném natrolitu (Mariánská skála).
Velikost krystalu 18 mm.
   Zajímavější se pro nás jevil zbytek materiálu, který byl při naší poslední návštěvě bohatý na nálezy. Jednalo se o zbytek velkého odstřelu na 6. etáži. Z tohoto materiálu jsme minule získali hezké ukázky apofylitu a sytě růžových i červených natrolitů. Materiál byl sice za tu dobu již řádně probrán, ale přesto se něco zajímavého našlo. Musím říct, že největší štěstí jsem měl asi já. Nejdříve se mi povedla dutina s krásnými xx apofylitu na růžovém natrolitu, kterou jsem navíc navzdory předpokladům dostal ven pouze ve dvou hezkých kusech. No a druhým překvapením a pro mě také významným milníkem co se nálezů na lokalitě týče byl metamorfovaný křídový xenolit tvořený převážně wollastonitem. Na lemu xenolitu s okolním trachytem jsou však vyvinuté až 3 mm velké xx granátu "hibschitu" nebo také "hydrogrosuláru" zarostlé ve wollastonitu.


   Tyto minerály jsem toužil již velmi dlouhou dobu v lomu nalézt a tak jsem měl z tohoto nálezu velkou radost, jelikož jsem měl za to, že podobné nálezy jsou již minulostí. Nedaleko tohoto malého xenolitu jsem také našel téměř 40 cm velký xenolit křemence uzavřený v trachytu, takže se zdá, že tento odstřel zastihl zajímavou polohu s xenolity. Martinovi se zadařilo najít velké dutiny se žlutě zbarveným natrolitem od oxidů s bílými apofylity velké až 25 cm. Jirka našel opět aragonity (nikdo nechápe jak to dělá, že je vždy najde a my téměř nikdy), ale nenechal si ani jeden no a Dominik ten se šťoural pěkně dlouho v jedné dutině červeného natrolitu s apofylitem, až jsem se na to nemohl koukat a pomohl jsem mu jí vybouchat. Pár bouchnutí a dutina byla vcelku venku.
apofylit
 Můj dnešní nejlepší nález - apofylit s kalcitem na růžovém natrolitu.


xenolit
Xenolit se světlým wollastonitem a tmavým granátovým lemem tvořeným "hibschitem" (Mariánská skála).
Velikost vzorku 110 mm.
   Poté jsme se ještě zašli podívat na zanikající 5. etáž, kde kupodivu Jirka našel jediný dnešní vzoreček, který si odtud odnesl a to malou dutinku velkou kolem 5 cm s růžovým jehlicovitým natrolitem a téměř 1 cm velkými polokoulemi kalcitu zbarveným do světle zelena.
   Nakonec jsme se ještě zašli podívat na vrchní odtřel na 3. etáži, ale zde jsme nenašli ani jeden zajímavý vzorek a tak jsme kolem půl druhé z Mariánské skály odjížděli. Cestou jsme ještě vyhodili Dominika, který odjíždí začátkem března do Maroka na šutry a tak si musel nahnat nějaké školní povinosti dopředu no a my jsme pokračovali na druhou dnešní zeolitovou lokalitu, o které však již psát nebudu....


FOTO = Lokalita Mariánská skála
FOTO 1Thomsonit narůstající na ledvinitý kalcit a natrolit
FOTO 2 = Natrolit s xx apofylitu
FOTO 3Krystal aragonitu na korodovaném natrolitu
FOTO 4Xenolit se světlým wollastonitem a tmavým granátovým lemem tvořeným "hibschitem"
FOTO 5
Krásná drůza apofylitu narůstající na růžový natrolit
Jakub Mysliveček ©