minj
Lokality

 Mineralogie 

Krupka - Knöttl
(den konání 10.7. 2016)

barbora
Aktuální podoba portálu štoly Barbora (10.7. 2016).


   Ještě před odjezdem na Slovensko jsem si chtěl zajít na nějakou lokalitu, která je bohatá a svými nálezy neurazí. Martin to viděl podobně a jelikož mělo být hrozné vedro, tak jsme se rozhodli pro haldy na Krupce. To že jsem měl být spíš dnes doma a připravovat se na úterní cestu jsem zjistil až druhý den, ale to sem nepatří. V Krupce bylo už od rána příšerné vedro kolem 30°C ve stínu a k tomu ani trochu nefoukalo, takže když jsme se dostali k Bismutce, na které jsme měli dnes v plánu kopat, museli jsme uznat, že se spíš nejdříve přesuneme o něco vedle na haldu s nálezy ryzího bismutu, hromady chalkopyritu, křemenných drúz a čas od času také erytrínu. Tato halda je totiž v lese a nepralo na ní sluníčko na rozdíl od Bismutky.
wolframit
Množství krystalů wolframitu narůstající na krystal křemene (Krupka - štola Barbora). Velikost krystalu křemene 38 mm. Nalezeno na haldě vedle štoly Barbora...


Malý, ale estatický nález krystalu kasiteritu v křemeni.
   Jakmile jsme na haldu dorazili celkem nás zarazilo, jak byla rozkopaná. Někdo zde docela dost v nedávné době hrabal a vzhledem k poměrně mělkému kopání to byl nejspíše stejný člověk, který dost nesmyslně kope i na Bismutce. No my jsme zkusili také kopnout a mě to po chvíli přehrabávání ruly a úlomků čedičů přestalo bavit. Sedl jsem si vedle Martina, který kopal ještě asi půl hodiny, za kterou našel pouze jeden jediný vzorek a to malý cca 3,5 cm velký oboustraně ukončený nepobouchaný krystal křemene.


   Po tomto nálezu jsme se rozhodli, že to zde nemá dál smysl a přesunuli jsme se zpět na Bismutku, kam už nesvítilo slunce skrz stromy a bylo zde tedy docela příjemně. V plánu jsme měli začít hrabat tam, kde jsme skončili když jsme tuto haldu před rokem a půl našli. Přes velké překopání jsme našli zatím nekopaný flek, odkud jsme získávali velké množství i poměrně velkých úlomků žilného křemene, které jsme si dávali na stranu na pozdější rozbití. Nejlepší vzorky kupodivu dnes nepatřili samotnému bismutu, ale kasiteritu.
barbora
Detail předchozího vzorku.
Velikost krystalu kasiteritu 3 mm.


bismutinit
Chomáček jehlic bismutinitu v dutině křemene (Krupka - halda "Bismutka"). Velikost comáčku xx 9 mm.
   V jednom křemeni, který jsem rozbíjel, byla dutina s krystaly kasiteritu do 8 mm. Na dalším křemeni jsem našel také dutinku s malým, ale krásným krystalem kasiteritu. Měli jsme také štěstí na bismutový sekundární minerál bismutinit, který se na haldě dá čas od času nejít a nám se dnes povedly hned dvě ukázky. První našel Martin ve formě velmi drobných do 3 mm velkých jehliček porostlým neznámým sekundárním minerálem nejspíše opět Bi. Mě se jako poslední nalezený vzorek povedl snopeček jehlic bismutinitu dlouhý cca 7 mm. Bohužel dutina byla otevřená a v haldovině tedy trochu zašlá, nicméně jehlicím se nic nestalo a vzorek snad půjde opatrně umýt. 


   No a tím nálezy skončili. Poté jsme se již dostali do překopaných a chudých partií haldičky. Stále zde víme o malých místech, která nejsou překopána a která mohou ukrývat zajímavé nálezy, ale zda-li je budeme ještě ověřovat ukáže čas. Tak či onak jsme z této haldy, kterou jsme sami nalezli získali hezké ukázky minerálů a uvažuji o článku, který shrne zdejší nálezy za poslední rok a půl. Mineralogicky je to zde totiž velmi zajímavé. Na konec uvedu tedy alespoň seznam minerálů, které se nám zde podařilo zastihnout.
kasiterit
Zajímavá ukázka protáhlé krystalové strostlice kasiteritu v křemeni (Krupka - halda "Bismutka").
Velikost vzorku 42 mm.


kasiterit
Hezký vzorek s krystalem kasiteritu na křemeni (Krupka - halda "Bismutka"). Velikost vzorku 50 mm.
Minerály nalezené na haldě v letech 2015 – 2016:

   Apatit, biotit, bismut, bismutinit, cinvaldit, emplektit, fluorit, chalkopyrit, kasiterit, křemen (var. křemen, křišťál), limonit, malachit, měď, plagioklas, sericit, scheelit, wolframit (var. ferberit, hübnerit).


FOTO = Lokality na Krupce - Knöttlu
FOTO 1Krystal apatitu na křemeni
FOTO 2 = Větší kapka bismutu v dutině křemene
FOTO 3 = Dutina s krystaly křemene a fluoritu
FOTO 4Krystal apatitu v dutině křemene
FOTO 5 =
Chomáček jehlic bismutinitu v dutině křemene
FOTO 6Krystal kasiteritu na křemeni
FOTO 7 =
Zajímavá ukázka krystalové srostlice kasiteritu v dutině křemene
FOTO 8 = Drobný ale hezký krystal kasiteritu v dutině křemene
FOTO 9 = Hezký vzorek s krystalem kasiteritu na křemeni
FOTO 10 =
Množství krystalů wolframitu narůstající na krystal křemene
Jakub Mysliveček ©