minj
Lokality


Vyšší Brod - Vltavský náplav
(den konání 10.8. 2015)

splav
Splav Extreme Pro v akci - jen té vody zde bylo díky suchu málo, takže účinost byla horší.


   Každý rok když jsem na Lipně se domluvím s kamarádem Petrem Třebínem a společně někam vyrazíme na šutry. Minulý rok jsme společně vyrazili rýžovat zlato a letos jsme měli v plánu opět zlato. Tentokrát však né na malém potůčku ale rovnou z Vltavy. U Vyššího Brodu se nachází vhodné akumulace bohaté na minerály Kaplické jednotky a my se na jeden tento náplav podívali.
zlato
Největší dnešní zlatinka tak jak se zjevila z písku. Velikost zlatinky 3 mm.


zlato
Zlatinky v těžkém podílu tvoří převážně ilmenit a rutil.
   Petr tento náplav studuje již někdy od roku 2011. V té době byl náplav zajímavý především díky občasným nálezům modrých korundů, tedy safírům. Vltavské safíry se vyskytují v náplavu jako oblázky velké do 4,5 cm a jejich původ lze sledovat do krystalů andalusitu, kterého je v celé Kaplické jednotce mnoho a vzácně se přímo v andalusitu vyskytují zrna safíru. Podle velikosti původního andalusitu bývá ovlivněna velikost safírů. 


   My jsme sem ale přišli především hledat zlato. Přinesl jsem si svůj nový rýžovnický splav, který mám od kamaráda, který se zabývá přímo výrobou těchto splavů. Tyto splavy prodává zde. My jsme dnes tento splav vyzkoušeli a přestože Vltava není příliš zlatonosnou řekou tak jsme získali ze 3 kbelíků materiálu celkově 15 zlatinek, což vůbec není na místní poměry špatné. Navíc díky velmi nízkému stavu vody nebylo možné splav správně využít a museli jsme dost improvizovat. Přesto největší zlatinka měla 3 mm. 

zlato
Zlatinky z dnešního dne
(Vyšší Brod - Vltavský náplav).
Velikost největší zlatinky 3 mm.


safir
Právě nalezený vysněný nález - safír z Vltavského náplavu.
Velikost safíru 13 mm.
   Za dvě hodinky, kdy jsme tedy spíše kecali o šutrech, jsme tedy vyrýžovali 15 zlatinek a poté se vydali zpět do Vyššího Brodu. Domluvili jsme si ještě další společnou výpravu na Moravici.
   O den později jsem zkoušel splav na jednom potoce o několik kilometrů dále ale nedařilo se mi. Proto jsem se přesunul opět do Vyššího Brodu zkusit jen dva kbělíky materiálu. V druhém kbelíku jsem našel 4 zlatinky, ale skutečnou bombou byl první kbelík. Nebyla v něm sice ani jedna zlatinka, ale při vysypávání materiálu do splavu se ve splavu objevilo něco jasně modrého. Rychle jsem daný kamínek chytil a nestačil se divit. Našel jsem svůj první safír, který již od roku 2011 toužím najít. Nález mne velice potěšil.


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Zlato
FOTO 2 = Safír
Jakub Mysliveček ©