minj
Lokality


SGA exkurze do Krušných hor - 1. den
(den konání 7.11. 2015)

freiberg
Těžební věž Besucherbergwerk ve Freibergu.


   Tento rok jsem se stal členem mezinárodní organizace SGA, což je zkratka pro trochu delší název Society for Geology Applied to Mineral Deposits tedy zkráceně v překladu znamená společnost zabývající se ložisky rudních i nerudních surovin. Přes rok bylo již několik exkurzí do různých částí světa i po střední Evropě, ale bohužel jsem se žádné nezúčastnil až přišla nabídka poslední letošní exkurze a to do Krušných hor, která se konala již loni a byl to jeden z důvodů, proč jsem se do SGA přidal.
   Vyráželi jsme v sobotu ráno z Prahy malým autobusem směr Freiberg, kde jsme měli být celý dnešní den.
dul
 Při výstupu k povrchu jsme procházeli přes stařiny.


sintr
Krásný železnatý sintr.
   První zastávkou byla prohlídková štola Himmelfahrt Fundgrube při univerzitě ve Freibergu, kde jsme se převlékli do fáracího, dostali helmy a sjeli fárací klecí na 3 patro dolu. V minulosti zde byl těžený převážně stříbronosný galenit, ze kterého se poté získávalo stříbro. Zde jsme procházeli nejdříve novými chodbami, které byly krásně čisté, výborně osvětlené a prostě relativně nudné. Když jsme však došli k leznému oddělení, kterým jsme postupně postupovali výše do stařin, začínalo to být zajímavé. Nejdříve jsme tedy postupovali po žebřících a stařiny, ve kterých byla voda, bahno, dřevěné výstuhy atp jsme prolézali již pomaleji. 


   Zajímavé byly také cihlové výstuhy stropů na Dlouhé žíle z přelomu 18. a 19. století či důlní kras, který vznikl především rozpouštěním těchto cihel a ocelových výstuh v chodbách, čímž vznikly až metrové krápníky zbarvené železem.
   V podzemí jsme prošli cca 3 km okruh a dostali jsme se až na úroveň 1. patra, kde jsme zase po skupinkách naskákali do klece a nechali se vyvést nahoru. Poté co jsme se opět převlékli jsme se ještě na chvíli podívali na místní haldu, kde je však materiál přivezený z nedalekého lomu a dají se zde najít klasické sulfidy. Dominik ale našel kus žíloviny na staré haldě, který rozbil a vzorek sfaleritu, který z něj získal mi věnoval, takže mám vzorek přímo z místního dolu.
sfalerit
Sfalerit s drobnými vložkami chalkopyritu
(Himmelfahrt Fundgrube).
Velikost vzorku 67 mm.


freiberg
Zrekonstruovaný zámek ve Freibergu s výstavou Terramineralia, kam jsme se podívali.
   Po fáračce jsme jeli jen pár kilometrů do centra Freibergu, kde je v nově zrekonstruovaném zámku výstava Terramineralia na kterou jsme se byli podívat. Na podobných výstavách mne vždy přepadne nálada vzít všechny své vzorky a prostě je vyházet, jelikož ani zdaleka nedosahují také kvality jako vystavené vzorky. A zde tomu nebylo jinak. Na výstavě je k vidění téměř 5000 vzorků, přičemž každý z nich má hodnotu minimálně několika stovek eur. Většinou se jedná o krásné estetické ukázky minerálů a samotná výstavní plocha je rozdělena mezi několik místností. Každá místnost patří jednomu kontinentu a u každého vzorku je uveden název minerálu či minerálů a lokalita nálezu. Samotný interiér zámku je pojat moderně a vzorky jsou vystaveny vždy velice efektně s kvalitním osvětlením.


   Kromě místností se vzorky roztřízenými podle kontinetů je zde také několik místností s minerály z celého světa a to například místnost s velkými vzorky o velikosti od metru výše, místnost nasvícená UV světlem, ve které se rafinovaně mění obě UV vlnové délky s klasickým světlem, takže si návštěvník udělá krásný dojem co jak v jakém světle vypadá a nemohu opomenout místnost se vzorky meteoritů a tektitů či mísnost s krásnými výbrusy zasazenými do zajímavých šperků a umístěnými přímo u přírodních ukázek daného minerálu. antimonit
Jeden z exponátů na výstavě Terramineralia - drúza xx antimonitu z Rumunska o velikosti kolem metru.


med
Cementační měď (Zlaté hory).
Velikost vzorku 54 mm. Cena 15 euro.
   Výstava je chytře zakončena nemalou prodejnou především estetických minerálů, které z návštěvníků vysají ještě nějaká ta eura (ano mě také jeden vzorek cementační mědi ze Zlatých hor přesvědčil nechat zde 15 euro :) ). Tato výstava je zatím nejlepší výstavou minerálů jakou jsem viděl a rozhodně doporučuji ji navštívit. Jen si na návštěvu najděte dostatek času, jelikož zde strávíte několik hodin úžasem a kroucení hlavou.
   My jsme zde strávili cca 3 hodiny a byl bych zde klidně déle, ale již jsme museli jet. Večer jsme dorazili na Boží Dar, kde jsme přespali a druhý den se vydali.na terénní část této exkurze, o které si přečtete zde.


VIDEO = SGA exkurze do Freibergu (7.11. 2015)
FOTO = Freiberg (Himmelfahrt Fundgrube a Terramineralia)
FOTO 1 = Sfalerit s drobnými vložkami chalkopyritu
FOTO 2 = Cementační měď
Jakub Mysliveček ©