minj
Lokality


Pustý vrch u Folknářů
(den konání 25.6. 2015)

lokalita
Aktuální stav lokality.


   Tak jsem se konečně dožil konce zkouškového období a na dnešek jsme s Martinem měli naplánovanou výpravu na Pustý vrch u Folknářů. Po cestě jsme se ještě stavili podívat na lokalitě Dobranka u Dobrné, jelikož jsem slyšel, že lokalita byla zasypána pískem. Pravda je taková, že zde proběhlo navážení materiálu pravděpodobně z bagrování koryta Labe a je zde opravdu velmi velký kužel z oblázků, písku a schráněk mlžů, který nenávratně zasypal cca polovinu lokality. Část kde jsme ale kopali minulý rok je stále přístupná a my se sem snad brzy podíváme. Stáhli jsme se k autu a pokračovali na Pustý vrch.
thomsonit
 První nálezy na sebe nenechaly dlouho čekat...


phillipsit
Krásná ukázka phillipsitu
(Pustý vrch u Folknářů).
Velikost vzorku 82 mm.
   Na louce zrovna probíhalo balíkování sena a tak jsme rychle přešli, abychom nepřekáželi. Bylo poměrně dusno, svítilo sluníčko a my se táhly s novým nářadím - 10 kg palicí a velkým pajcrem, které jsem nedávno sehnal. Jakmile jsme ale celý splavení přišli na lokalitu, tak se zatáhlo a jelikož se lokalita nachází v lese, tak bylo až šero, které nakonec vydrželo povětšinu doby, kterou jsme zde strávili. Od naší poslední výpravy v lednu se zde téměř nic nezměnilo. Jen jsme museli opět vykopat výchoz, abychom vůbec měli co rozbíjet. Sběr v suti je zde možný a lze nalézt i hezké vzorky, ale my si vzali pořádné nářadí a chtěli jsme jít do primáru.


   Podařilo se nám hned na poprvé trefit dobrou desku (jedná se sice o bazalt, ale ten zde tvoří jakési pláty ši desky mocné kolem 10 - 30 cm, které se horzontálně štěpí a tak je lze poměrně pohodlně s pomocí páčidla vyndat a rozbít). Nejen že začali vypadávat dutiny s typickými radiálními krystalickými agregáty thomsonitu, ale především jsme nalezli minerál, po kterém jsem dlouho toužil a který je spíše známý z lokality Dobranka u Dobrné a to minerál zeolitové skupiny - gismondin. Ten zde tvořil až 1 mm velké pseudočtverečné dvoujehlany bílé barvy v dutinách až 2,5 cm velkých. Byl to pro nás nový minerál a já si opět našel něco co jsem chtěl najít již dlouho.
thomsonit
Nejlepší dnešní ukázka thomsonitu, kterou našel Martin.


gismondin
Nejlepší dnešní nalezená dutina s krystaly gismondinu (Pustý vrch u Folknářů). Velikost krystalů 1 mm.
   Kromě toho se nám také povedlo dost vzorků s krápníčky phillipsitu v dutinách do 3 cm a mě se povedl opravdu pěkný vzorek těchto krápníčků v cca 5 cm velké dutině, který byl asi můj nejlepší dnešní nález. Druhou půlku jsem dal Martinovi a ten mi zase věnoval druhou polovinu dutiny thomsonitu, kterou po chvíli vybouchl. Takovou pěknou dutinu jakou našel jsem odtud na vlastní oči ještě neviděl.
   Pokračovali jsme dále, ale po vybrání danné desky jsme zjistili, že v níže položené sesce již vzorky nějsou moc bohaté a práce zde byla spíše kontraproduktivní. Ukončili jsme tedy kolem sedmé večer kopání, rozdělili si vzorky, zabalili a táhli se s věcmi k autu. Dnes jsme ale měli spíše štěstí na relikt nevytěžené dobré desky, jelikož materiál který jsme nacházeli poté byl téměř stejný jako ten v lednu a již nás nezaujal.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Útvar z phillipsitu připomínajíí Eiffelovu věž v Paříži či Petřínskou rozhlednu v Praze :)
FOTO 2Krystaly kalcitu jsou na této lokalitě méně časté
FOTO 3
Gismondin v dutině
FOTO 4Vzorek bohatý na dutinky s gismondinem
FOTO 5 = Hezká ukázka krystalů gismondinu
FOTO 6Radiální agregáty krystalů thomsonitu
FOTO 7Druhá polovina nejlepší dnešní dutiny s thomsonitem
FOTO 8 = Krásná ukázka phillipsitu
FOTO 9 = Nejlepší dnešní nalezená dutina s krystaly gismondinu
Jakub Mysliveček ©