minj
Lokality


Paleontologické exkurze PřF UK (2.den)
(den konání 29.5. 2015)

rypadlo
Rýpadlo KU 300 při těžbě uhelné sloje.


   Na dnešní den jsem se poměrně dlouho těšim. Tím poměrně dlouho mám na mysli od doby kdy jsem začal sbírat. :) Dnes jsem totiž v rámci paleontologických exkurzí UK zavítal do dolu Bílina. Jedná se o uhelný důl těžený povrchovým způsobem velký cca 9 km2 když vezmeme v potaz všechnu plochu včetně výsypek. Uhelná sloj mocná od 10 m do 40 m zde upadá pod mírným úhlem směrem k S až SV. Sloj vznikla v terciéru cca před 17 - 19 miliony let (spodní miocén) v prostředí Severočeské hnědouhelné pánve, kdy se zde nacházely rašelinové močály s nízkými vodomilnými a smíšenými lužními lesy. 
bilina
 Pohled na jámu dolu.


Acer tricuspidatum s větvička Taxodia dubia (Důl Bílina).
Velikost vzorku 133 mm.
   Původní rašelinové lesy byly postupně zality deltou a deltovými sedimenty a tak se vrstva rašeliny stlačovala a uhelnatěla. Jak samotná sloj tak nadložní vrstvy jsou velmi bohatou a cenou paleontologickou lokalitou terciérní flóry a fauny.
   Náš odborný dohled nám dnes dělali vrchní geologové dolu Bílina, pánové Dvořák a Mach. Nejdříve jsme ve speciálním exkurzním autě zastavili nad dolem, řekli si něco o geologii a dolu samotném. Poté jsme již zamířili na první místo, které se nacházelo těsně nad uhelnou slojí téměř na dně lomu.


   Na tomto místě jsme zhlédli zuhelnatělý kmen terciérní sekvoje "in-situ". Kmen stál v relativně vertikální poloze, což bylo způsobeno tím, že se v oblasti rychle zvedla hladina vody a došlo k ryhclé sedimentaci. Díky tomu zůstaly tyto kmeny tak jak byly zasypány sedimenty. Bohužel v okolí jsem kromě zmuchlaných zkamenělých listů nic nenašel a tak jsem si vzal alespoň kousek tohoto stromu.
   Následoval přesun na druhoé místo o něco výše. Při cestě jsme se ještě podívali na rýpadla KU-800 a KU-300 při práci. Sledovat tyto obry při práci bylo děsivé a fascinující zároveň. Bohužel rýpadlo KU-10000, které je největším rýpadlem na dole jsme viděli jen z dálky. Je totiž nevhodné k těžbě místní uhelné sloje a tak těží skrývku.
taxodium
Taxodium dubium - květenství (Důl Bílina). Velikost vzorku 70 mm.


taxodium
Taxodium dubium (Důl Bílina). Velikost vzorku 132 mm.
   Na předem připravené části skrývky jsme měli druhou zastávku. Tentokrát jsme však již všichni našli hromady listů a každý kdo se oháněl kladívkem byl v sedmém nebi. Listy byly všude, v každém rozbitém kameni, na každé vrstvě kamene. Opravdu velmi pěkné místo, ale bohužel velmi krátkodobé. Za pár měsíců se těžba posune o kus dál a kdo ví, zda-li bude tato bohatá vrstva dále pokračovat.
   Na závěr bych rád poděkoval pánům z dolu Bílina za pěkný výklad i určování vzorků přímo na místě. A nemohu nezmínit, že do dolu je bez předchozí domluvě s vedením zákaz vstupu. Hrozí zde těžké ublížení na zdraví a důl je neustále monitorován sekuritní službou, která nemylosrdně každého narušitele ať už z řad sběratelů nebo sběračů kovů vyhání.


VIDEO = Video z exurze do dolu Bílina (29.5. 2015)
FOTO = Lokalita
FOTO 1Část kmene Taxodia dubia
FOTO 2 = Taxodium dubium
FOTO 3Taxodium dubium - květenství
FOTO 4List Alnus julianeformis, větvička Taxodia dubia a nažka javoru Acer tricuspidatum
FOTO 5
Quercus rhenana
FOTO 6Quercus rhenana
FOTO 7 = Acer tricuspidatum
FOTO 8Alnus julianeformis
FOTO 9Acer tricuspidatum s větvička Taxodia dubia
FOTO 10 = Taxodium dubium
Jakub Mysliveček ©