minj
Lokality


Paleontologické exkurze PřF UK (1.den)
(den konání 22.5. 2015)

muslovka
Lom Mušlovka v Dalejském údolí.


   Není to tomu tak dlouho co jsem v rámci geologických exkurzí navštívil oblast Hlubočep a Prokopského údolí, a seznámil se s relikty paleozoických sedimentů Pražské pánve. V rámci paleontologických exkurzí jsem se dnes podíval na pokračování této pánve ve směru z Dalejského údolí a nakonec jsme skončili opět v Hlubočepech.
brachiopodi
 Skupinka brachiopodů (lom Mušlovka). Velikost vzorku 92 mm.


Účastníci exkurze u lomové stěny. V sutě se zde smí sbírat.
   V půl deváté ráno jsme se sešli v Řeporyjích na náměstí odkud také vede naučná stezka po velmi významných lokalitách Pražské pánve. My dnes šli po její trase, v několika lomech a výchozech jsme zastavili a pokusili se o nějaké ty nálezy. Z této exkurze však stojí za zmínku jen známá lokalita - lom Mušlovka. Lom se nachází cca 2 km od začátku naučné stezky nacházejícím se na Řeporyjském náměstí. Jedná se o velmi významnou paleontologickou lokalitu a to jak z hlediska nálezů zkamenělin, tak z důvodu stratigrafického i sedimentárního. Lokalita spadá do éry mladšího siluru, konkrétně svrchního ludlow tedy ludford. Relativní stáří je možné vymezit na cca 424 - 421 milionů let.


   Na lokalitě se nachází hned několik významných vrstev a sběr je zde možný ze sutě. Na nálezy je to zde ale tak bohaté, že sběr v suti pro méně náročné bohatě vystačí. My nacházeli hlavonožce rodu Orthoceras a zástupce brachiopodů. Vzácněji se našly také zástupci  ... Na lokalitě jsme strávili cca 30 minut a poté se přesunuli o kus dál k tzv. Lobolitové  stráni, kde jsme se pokoušli o náez nějakého toho lobolitu. Nechtěl jsem se s ostatními tísnit na malém nezarostlém místě pod strání a tak jsem šel o kousek dál. V chroští jsem zde nalezl větší vápěncový kámen, který po orzbtí vydal hezké vzorky Ortocerů a našel jsem zde i části lilijic.
lilijice
Články lilijice (Lobolitová stráň). Velikost vzorku 107 mm.


orthoceras
Skupina Orthocerasů (lom Mušlovka). Velikost vzorku 108 mm.
   Při další paleontologcké exkurzi, která se bude konat za týden se podívám do hnědouhelného dolu Bílina, kam se chci podívat již od té doby co sbírám. Snad se poštěstí nějaké hezké nálezy jako dnes.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Brachiopod
FOTO 2 = Skupinka brachiopodů
FOTO 3Orthocerasové
FOTO 4Orthoceras
FOTO 5
Články lilijice
FOTO 6Orthoceras
FOTO 7 = Neurčeno
FOTO 8 = Skupina Orthocerasů
Jakub Mysliveček ©