minj
Lokality


Krupka - Knöttl
(den konání 23.4. 2015)

vecer
Večerní momentka z návratu k autu.


   Dnes jsme ve škole dostali volno. Celý týden jsem přemýšlel o tom, že se vrátíme na "Bismutovou haldu", a tak jsme se dnes dopoledne po návratu z Prahy s Martinem sebrali a jeli do Krupky. Na nic jsme nečekali, sešli se s Jirkou, který zde byl na Krupce již od rána a začali jsme hrabat na haldě. Já si ještě z minula porozbíjel asi kbelík křemenů, ze kterých se vylouply bismuty. Běžná velikost bismutů z této haldy je 1 - 2 mm. Méně často se vyskytují bismuty o velikosti 3 - 4 mm a větší jak 4 mm bývají tak každé dvacáté zrno.
fluorit
 Oktaedr fluoritu na křemeni
(Krupka - "Bismutová halda"). Velikost vzorku 42 mm.


Vzoreček nalezený Jirkou - železem zbarvený křemen s krychličkami fluoritu.
   Mimo bismuty jsme samozřejmě nalezli spoustu křemenných krystalů, někdy i pěkné drúzy na velkých podložkách kolem 15 cm, ale na ty měl štěstí hlavně Jirka. My s Martinem jsme vykopávali jen menší drúzky, často s krychličkami fialového fluoritu s krystaly až 7 mm velkými. Překvapením pro mne byl nález oktaedru fluoritu. Na Krupce je tento krystalový tvar mnohem vzácnější než krychle a popravdě je to můj zatím první oktaedr fluoritu o velikosti cca 6 mm. Nejdříve jsme si ale mysleli, že se jedná o scheelit, ale to se bohužel po řádném opláchnutí vzorku nepotvrdilo a jedná se tedy o bledě zelený fluorit. Zato na úplně jiném vzorku, který jsem vzal díky jehlicím bismutinu jsem až doma při čištění opravdu našel 3 drobné 2 mm žlutavé oktaedry scheelitu. Mám z toho radost, jelikož jsem scheelit do dnes nenašel.


   Za zmínku stojí také četné nálezy krystalů apatitu zelené barvy s hexahonálními krystaly do 7 mm. Apatitu bylo na haldě tentokrát poměrně dost. A běžný byl také všudypřítomný kasiterit. Získat ale nepoškozený krystal je zde obtížné, jelikož při rozbíjení nebo formátování vzorku většinou krystal vypadne nebo se částečně odštěpí. Získat tedy nějaký celý a větší kasiterit je zde tedy těžší něž najít pěkný bismut. Ve výčtu nalezených minerálů nemůžu opomenout celkem časté velmi drobné jehlice Bi-sekundárů, tedy bismutinu a emplektitu. Ty zde vytvářejí až 1 cm dlouhé tenké jehlice, což je na povrchovou lokalitu velmi pěkné. 
scheelit
Dutina s jehlicemi bismutinu a okaedry scheelitu
(Krupka - "Bismutová halda"). Velikost oktaedrů scheelitu 2 mm.


bismut
Velké kostrovitě vyvinuté bismutové zrno (Krupka - "Bismutová halda"). Velikost vzorku 53 mm.
   Na této haldě je také vcelku běžně vyskytují štěpné agregáty černého wolframitu ferberitu. Ten je vždy plně zarostlý v křemeni, kde nejspíše vyplňuje starší dutiny. Jirka zde dokonce našel drobnou impregnaci ryzí mědi, kterou mi věnoval.
   Na haldě jsme strávili cca 6 hodin a lepších vzorků jsme si každý odnesli cca 5. S Martinem jsme se ještě v rychlosti zašli podívat po blízkém okolí, vytipovali si jedno místo na příště a pak už jsme se vraceli k autu. 


FOTO = Lokalita
FOTO 1Křemenná drúzka
FOTO 2 = Sytě fialová krychle fluoritu
FOTO 3Křemenná žílovina s bismutem a drobnou impregnací mědi
FOTO 4Oktaedr fluoritu na křemeni
FOTO 5
Wolframit v křemeni
FOTO 6Kapkovité zrno bismutu
FOTO 7 = Chalkopyrit a bismut v křemeni
FOTO 8Krystal kasiteritu v křemenné dutině
FOTO 9Velké zrno bismutu
FOTO 10Drúza světle zelených krystalů apatitu
FOTO 11 = Jehlice bismutinu v dutince křemene
FOTO 12Dutina s jehlicemi bismutinu a okaedry scheelitu
FOTO 13Velké kostrovitě vyvinuté bismutové zrno
Jakub Mysliveček ©