minj
Lokality


Jezuitská rokle
(den konání 27.8. 2015)

lokalita
Tato stará paleontologická lokalita se nachází na velmi malebném místě.


   Po delší době kdy mi nevycházel čas nebo jsem se musel učit jsem využil dnešní volné odpoledne a dohodl se s Martinem na návštěvě blízké paleontologické lokality Jezuitská rokle, kterou jsem poprvé navštívil koncem května (reportáž zde) a od té doby stále přemýšlím o opětovné návštěvě. Lokalita se mi totiž líbí a to jak díky nálezům, tak především kvůli prostředí ve kterém se nachází. Jedná se totiž o příjemný listnatý les s bahništi a potokem vedle mýtiny. Za slunečného počasí je zde velmi příjemně a v okolí je vždy spousta divoké zvěře, takže pro milovníka přírody skvělé relaxační místo. 
vykop
 Starší výkop, kde jsem dnes zkusil hledat.


Fosílie starého dřeva, nejspíše větve listnatého stromu.
   Lokalitu jsem již popisoval ve výše zmíněné reportáži a tak řeknu pouze to, že se jedná o starou téměř zapomenutou paleontologickou lokalitu terciérní flóry vystupující v postraní údolí Rytina soutěska s nálezy vázanými na bloky diatomitů až bitumenózních břidlic, které jsou svahovými pohyby rozlámanými na různě orientované fragmenty.
   My se sem dnes vydali tři a to Martin, Natálie a já. Tentokrát jsem vyjel nad lokalitu, odkud je k místu lepší přístup než dlouhým výstupem ze Sebuzína. Plán jsem měl takový, že prozkoumám četné paleontologické výkopy v horní části lokality. Po příchodu na lokalitu jsme se ale nejdřív přesunuli na místo, kde jsem sbíral minule.


   Martin spíš kecal s Naty a tak jsem si spíš kopal sám a mimo to kecal s nimi. Na místě mých jarních nálezů jsme se ale dlouho nezdrželi, jelikož jsem to zde neviděl moc nadějně. Fragmenty břidlice tu byly moc malé, žádný list nebyl celý a tak jsme se přesunuli výše k oněm starším výkopům.
   Zde byly nálezy mnohem častější a běžně se daly vytáhnout kusy břidlice velké kolem 15 cm. Díky tomu jsem za cca hodinku kopání našel množství ukázek listů terciérní flóry, včetně jednoho otisku dřeva.
list
Daphnogene (Jezuitská rokle). Velikost vzorku 66 mm.


list
Magnolia? (Jezuitská rokle).
Velikost vzorku 105 mm.
   Když však začalo zapadat slunce, tak se najednou tak sešeřilo, že se již nedalo pořádně hledat a tak jsem si sbalil a zahlásil odchod z lokality, jelikož nás navíc čekala delší cesta temným lesem. Lokalitu rozhodně v blízké době mám v plánu opět navštívit, jelikož věřím, že se ukáží i dalšívzorky něž téměř běžné ukázky listů olší, jilmů a rodu Daphnogene. Například ořešáky či javory, na které jsem dnes v dokumentačních ukáznách narazil.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Daphnogene
FOTO 2Laurophyllum
FOTO 3
Carya serrifolia
FOTO 4Cercidiphyllum crenatum
FOTO 5 = Magnolia?
Jakub Mysliveček ©