minj
Lokality


Brná - harmotomy
(den konání 17.7. 2015)

vychoz
Spodní část polohy je sběrateli více odtěžována.


   Dnes jsem se v ranních hodinách vrátil z dovolené v zahraničí a hned na večer jsem již nemohl vydržet a vyrazil na nejbližší lokalitu v mém okolí. Navíc Martin druhý den odjížděl pryč, takže jsme využili chladnějšího večera (bylo asi 29 °C, když jsem lezl do kopce, ale lepší něž 34° přes den) na společný pokec na lokalitě. Na lokalitu jsme ale dorazili každý sám asi s hodinovým rozestupem.
vychoz
Poloha s dutinami dlouhá cca 10 metrů je v létě skryta pod kapradinami a nálety.


dutina
Velmi hezká dutinka s převahou zeleného chloritu nad harmotomem (Brná).
Velikost dutiny 34 mm.
   Tuto lokalitu již důvěrně znám, ale na stránkách jsem o ní zatím nepsal z jistých důvodů. Jedná se o novou zeolitovou lokalitu v Českém středohoří, kde nálezy patří především minerálu harmotomu. Lokalita byla objevena již v 70. letech minulého století, ale nalezené vzorky byly nesprávně určeny jako phillipsit. Znovuobjevena byla na podzim minulého roku  panem M. Radoněm z Teplického muzea a popsána kolektivem autorů včetně pana Z. Dvořáka a P. Paulišem v posledním loňském čísle časopisu Minerál 6/2014 a poslední publikaci pana Pauliše o zeolitech ČR, která vyšla na začátku letošního roku.


   O lokalitě jsem se dozvěděl právě z Minerálu a již 28.12. 2014 jsme se s Martinem vydali jí hledat. To se nám díky nepřesnému a hlavně špatnému určení směru v článku nepodařilo. Následovala další průzkumná výprava 3.1. 2015. Reportáž z ní najdete jako první letošní reportáž na stránkách (či zde). Hledaný výchoz s harmotomy nebyl opět nalezen, ale objevili jsme jinou lokalitu drobných ukázek zeolitů včetně minerálu nejspíše patřícímu harmotomu. Po písemné konverzaci s autory článků jsme zůstali u domluvy, že z lokality bude odebráno ještě několik vzorků na analýzy a poté budu informován, kde se lokalita nachází. Další pátrání jsem tedy dle dohody odložil až a začátek března, kdy jsme jí s Martinem nalezli.

vychoz
Samotná hornina je prosycena velkým množství dutin do 15 cm.


   Lokalita je tvořena klasickým tvrdým bazaltem, který patří mezi žilné vulkanity lamprofyry a nazývá se monchiquit. Z její zadní strany je výchoz částečně oderodované a zvětralé horniny, který má šedomodrou barvu. Okrajová partie má délku cca 10 metrů a pokračuje směrem do hloubky.Ve velmi četných dutinách zde převažuje minerál harmotom s krystaly do 5 mm, dále se vyskytuje jablečně zelený chlorit tvořící hexagonální krystaly a dutiny bývají také velmi často zbarvené rozkladem pyritu na goethit do rezava. Vetšina dutin dosahuje velikosti kolem 5 cm, ale najdou se dutiny velké až 15 cm. Větší dutiny jsou často nevyplněné. Z lokality je popsán také chabazit, analcim a kalcit. dutina
Největší nalezená dutina s harmotomem, krychličkami pyritu a kalcitem (Brná).
Velikost vzorku 116 mm.


harmotom
Hezký vzorek se zeleným chloritem a harmotomy (Brná). Velikost dutiny 61 mm.
Nalezeno dne 1.3. 2015.
   Jak jsem psal již výše dorazil jsem na lokalitu asi o hodinu dříve a za tu hodinku času jsem našel 6 vzorečků, které jsem si odnesl, přestože to nebylo nic světoborného, nicméně na sběr v suti dobré nálezy. Začínalo se smrákat a tak jsme vyrazili zpět k autu.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Dutinka s harmotomem a zeleným chloritem
FOTO 2Dutina s harmotomem a drobnými krychlemi pyritu zbarvená jeho rozkladem
FOTO 3
Kalcit narostlý na harmotom s chloritem
FOTO 4Velmi hezká dutinka s převahou zeleného chloritu nad harmotomem
FOTO 5 = Největší nalezená dutina s harmotomem, krychličkami pyritu a kalcitem
Jakub Mysliveček ©