minj
Lokality


Velké Březno - Kočičí hlava, Vítov
(den konání 25.10. 2014)

brezno
Kdesi nad Velkým Březnem.


   Začínám zjišťovat, že s Martinem nejsme běžní sběratelé. Mnohem raději totiž prozkoumáváme různé oblasti nebo pátráme po zaniklých či dávno zapomenutých lokalitách a snažíme se je opět přivést k životu. A dnes jsme opět hledali další z těchto lokalit.
   U Velkého Března jsme byli na první průzkumné výpravě již 2.9. 2012, kdy jsme vystoupali až na kopec Kočičí hlava, kde jsme se pokoušeli o nález krystalů analcimu a thomsonitu. Tehdy jsme nenašli naprosto nic a byly jsme pěkně vyčerpaní z táhlého stoupání, nicméně při odjezdu jsme si všimli obnažené světlé skály u potoka na jihu Velkého Března.
analcim
Analcim s kalcitem
(Velké Březno - výchoz).
Velikost vzorku 67 mm.


lumek
Brzy se objevil ten správný lůmek s tefritem a zeolity.
   Tentokrát jsme již věděli, že v jižní části obce Velké Březno, která se jmenuje Vítov se právě v těchto horninách - trachytech vyskytují thomsonity v dutinách velkých až 5 cm. Proto jsme se dnes nejříve zastavili zde a podívali se, zda by se zde daly thomsonity stále najít. Vypadalo to nadějně, nicméně my dnes měli jiný hlavní cíl a ten byl nalézt starý lom na Kočičí hlavě, odkud pocházejí staré ukázky zeolitů, včetně zeleného apofylitu a zeofylitu. Jediné co jsme věděli bylo, že zeolity jsou v čedičových horninách (typovali jsme tefrit) a nachází se ve starém zašlém lomu.


   Výšlap na část Kočičí hlavy byl příšerný, nicméně jsme si zde našli výchoz přesně takové horniny, jakou jsme potřebovali - tefritu bohatého dutinami. A v dutinách byly velmi hojné krystaly analcimu do velikosti krystalů kolem 2 mm. Krystaly sice nebyly moc velké, nicméně matriál je to poměrně hezký a občas našla i dutinka se zajímavými srostlicemi kalcitu. Největší dutiny zde dosahovali velikosti mírně nad 1 dm. Až při odchodu jsme si všimli, že kousek od nás hověla bachyně s pěti již odrostlými selaty. Ještě že se nerozhodla po nás jít...
analcim
Velká dutina s analcimem
(Velké Březno - lůmek).
Velikost vzorku 111 mm.


vitov
Výchozy v Vítova. Sběr je zde díky domům komlikovaný.
   Dále jsme pokračovali svahem dále po vrstevnici a nakonec jsme díky rozumné úvaze našli starý lůmek s tefritovou horninou. Ihned jsem věděl, že jsme našli místo, které jsme hledali, jelikož v jedné části stěny zde byla většina sutě tvořena tefritovou horninou téměř z 90 % tvořenou jen analcimem. Něco takového jsem jěště neviděl. Zřejmě díky rozrušení z takévého nálezu se mi následně udělalo mdlo, takže do bouchání jsem se pustil až za půl hodinky. Martinovi se nicméně místo nezdálo a myslel si, že jsme špatně. Vzhledem k tomu, že po cca 2 hodinkách bouchání na tomto místě jsme našli velké množství dutinek s analcimem a kalcitem je možné, že se nejedná o lom, který jsme hledali. Jestli jsme místo našli ukážou až další výpravy a především nálezy.


   S plnými batohy jsme před třetí hodinou vyrazili zpět k výchozům trachytu ve Vítově. Zde jsme měli v plánu najít si ještě nějaké ty thomsonity, nesrovnatelné kvality s těmi z Folknářů, nicméně také thomsonity. Při rozbití prvního kamene bylo jasné, že zde thomsonit sice je, ale dutinky větších rozměrů moc časté nejsou. Navíc je skála poměrně dost rozpraskaná a blízkost rodinných domků dobývání koplikuje. Proto jsme si posbírali několik dokumentačních vzorečků a vyrazili domů.
   Dnešní zamračený podzimní den tedy přinesl dvě nadějná nová místa, kam se jistě ještě někdy podíváme. Především malý lůmek vypadá zajímavě.
thomsonit
Thomsonit s kalcitem
(Velké Březno - Vítov).
Velikost vzorku 77 mm.


FOTO = Velké Březno
FOTO 1Thomsonit
FOTO 2Thomsonit s kalcitem
FOTO 3 = Analcim v dutině
FOTO 4Analcim s kalcitem
FOTO 5Analcim s kalcitem
FOTO 6 = Velká dutina s analcimem
FOTO 7 = Velká dutina s analcimem
Jakub Mysliveček ©