minj
Lokality


Vrchlabí, Vidochov, Studenec
(den konání 9.7. 2014)

vrchlabi
Permokarbonské vrstvy na lokalitě Vrchlabí.


   Počasí se od včerejška moc nezlepšilo, ale i tak jsme dnes vyrazili na šutry. První lokalitou byla dnes lokalita paleontologická a to Vrchlabí. Mírné mžení mě provázelo celou dobu, kdy jsem se přesunoval od jednoho výchozu k druhému. Bohužel tady jsem opět štěstí neměl a tak jsem se po hodině sbalil a šel k autu. 
achat
Žlutý achát (Vidochov).
 Velikost vzorku 27 mm.


studenec
1. studenecká etáž se za ty dva roky pěkně rozrostla.
   Druhou lokalitou byl včera navštívený lom Vidochov. Tentokrát jsem doufal, že mě déšť nevyžene. Ještě předtím jsem si ale potřeboval něco ověřit. Když jse mměl hotovo, tak jsem si ještě na 45 minut skočil do lomu, kde jsem si dál rozbíjel volně ležící melafýry a získával drobné achátky do max 4 cm buď přímo v hornině nebo jako volné pecky, které snad nechám říznout.
   Před třetí hodinou jsme odjeli na oběd, kde jsem dobyl baterky a už se připravoval na hlavní lokalitu dneška.


   Tou byla lokalita Studenec. Studenec je mou nejoblíbenější krkonošskou (tedy popravdě podkrkoošskou) lokalitou a minulý rok mě velmi mrzelo, že se na ní nepodívám. Letos jsem si to chtěl vše vynahradit. Jenže byl pracovní den a tak jsem doufal, že ve čtyry hodiny, kdy jsem do lomu přišel, což bylo 2 hodiny po pracovní době, nebude už v lomu ani noha. Bohužel, v lomu se pracovalo až do šesté hodiny. 
cumineralizace
Hnízdoalterovaného melyfýru s Cu mineralizací - kupritem, mědí a chryzokolem (Studenec).
Velikost zrna mědi 1 mm.


zila
Ametystová žíla "in situ".
   No a já měl jen necelé 3 hodiny času. Takže jsem opět jako před čtyřmi lety, kdy se v lomu pracovalo, běhal po nejvyšší etáži s kladívkem a vše co jsem našel jsem si odnášel k batohu na pozdější rozbití. Takhle jsem si nanosil celkem dost kamenů z 1. etáže. Nejlepším nálezem byla nejspíš ametystová žíla, kterou jsem nedotěžil, jelikož jsem na sebe nechtěl upozorňovat a ze které jsem odbouchal cca 30 cm. Kromě ametystů jsem si také našel Cu mineralizaci a to chryzokol a kuprit. Také jeden hezký baryt a estetický kalcit jsem našel, takže jsem byl nakonec s nálezy spokojen.


   Studenec mě prostě nikdy nezklame, ale mrzí mě, že jsem se nepodíval jinam než jen na 1. etáž. Jinak se ještě zmíním o tom, že na nejnižším patře lomu vzniká nejspíše nová etáž, takže lom bude již 4 etážový! Rozhodně jsem po dvou letech nejvyšší etáž nepoznal a rychlost těžby je zde opravdu velká. Už se těším na příští návštěvu lomu! kalcit
Hezký vzorek xx kalcitu (Studenec). Velikost vzorku 84 mm.


FOTO = Lokalita Vrchlabí
FOTO 1Pravděpodobně listy Sigilarie
FOTO 2Stigmaria nejspíše Lepidodendronu


FOTO = Lokalita Vidochov
FOTO 1Achát
FOTO 2Žlutý achát
FOTO 3Chalcedon
FOTO 4Žlutý achát
FOTO 5Chalcedon
FOTO 6Chalcedon


FOTO = Lokalita Studenec
FOTO 1Křemenné xx s drobnými goethity
FOTO 2Hnízdoalterovaného melyfýru s Cu mineralizací - kupritem, mědí a chryzokolem
FOTO 3Hnízda alterovaného melafýru s Cu mineralizací - kupritem a chryzokolem
FOTO 4Baryt na kalcitu
FOTO 5Ametyst
FOTO 6Ametyst
FOTO 7Ametyst
FOTO 8Ametyst
FOTO 9Hezký vzorek barytu na xx kalcitu
FOTO 10Hezký vzorek xx kalcitu
Jakub Mysliveček ©