minj
Lokality


Skryje - Luh
(den konání 20.5. 2014)

halda
Lokalita připomíná spíše výsypku.


   V tomto týdnu probíhají u nás na škole terénní exkurze do pražského okolí. Při těchto výpravách, které jsou zaměřeny především na geologii a to jak endogenní, tak i exogenní. Po včerejší tůře kolem Sázavy a velmi zajímavém výkladu o místním bývalém ostrovním oblouku jsme dnes navštívili okolí Berounky, kde jsme šli 14 km tůru s různými zastaveními a měřeními geologickým kompasem.
lokalita
Na lokalitě je povolen jen sběr v suti.


nalezy
Moje nálezy za cca 2 hodinky.
   Tůra vedla od obce Roztoky u Křivoklátu kolem Berounky až některými účastníky terénního cvičení do celou dobu očekávaných Skryjí.
   Ve Skryjích jsme nejdříve zamířili k odkryvu příbřežních pískovců stratigraficky starších než jsou skryjské břidlice, ale také obsahující zkameněliny a to především ramenonožce Pompeckium kuthani. Sběr je zde však zakázán jako téměř všude, takže jsme zde jen změřili spádnice a zamířili přímo na celosvětově proslavenou kambrickou lokalitu.


   Tato lokalita je známa především díky Joachimu Barrandovi, který zde měl v 19. století sbírat. Zda zde sbíral nebo odtud měl jen vzorky při psaní svého velkolepého díla zde nebudu nějak rozvádět...
   Hlavní poznatky byly, že lokalita je taktéž chráněna, ale sběr v suti je zde možný. Sutě je zde velké množství ovšem musím říct, že takto vytříděný břidličnatý odpad v takovém množství jsem ještě nikdy nikde neviděl. Naštěstí je zde trilobitová fauna natolik zastoupena, že se zde dá sbírat i z těchto střípků. Fosilního materiálu je zde všude dostatek.
trilobit
Hydrocephalus carens (Skryje - Luh). Velikost vzorku 82 mm.


trilobit
Žebra trilobita (Skryje - Luh).
Velikost vzorku 80 mm.
   Samozřejmě že téměř všichni si chtěli najít alespoň toho jednoho trilobita a tak všichni začali procházet svah. Výsledky byly různé, ale dá se říct, že po hodině a půl hledání, které jsme vydrželi jen tři nejotrlejší (bylo totiž kolem 27 °C), jsme vlastně žádného celého trilobita nenašli. Největší část jaké se nacházeli byly hřbetní články a mě se povedlo najít několik hlavových částí. Zabalil jsem si i několik vzorků na domácí preparaci, tak se uvidí, jestli nakonec nějaký celý bude nebo ne. Jinak většina nálezů patřila druhu Hydrocephalus carens.


   Závěrem se dá říci, že tato lokalita je ideální pro začínající sběratele zkamenělin a různé části trilobitů se zde válejí téměř všude. Získat celého trilobita ze suti je však podle mě velmi nepravděpodobné. trilobit
Pěkná ukázka zadní části druhu Hydrocephalus carens pro něž je typická absence pygidia (Skryje - Luh). Velikost vzorku 56 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Hydrocephalus carens
FOTO 2Glabela druhu Hydrocephalus carens
FOTO 3Část telomu a thoraxu druhu Hydrocephalus carens
FOTO 4Žebra druhu Hydrocephalus carens
FOTO 5Zajímavý vzorek žeber
FOTO 6Části trilobitů
FOTO 7Pěkná ukázka zadní části druhu Hydrocephalus carens pro něž je typická absence pygidia
FOTO 8Žebra trilobita
FOTO 9Hydrocephalus carens
Jakub Mysliveček ©