minj
Lokality


Rytina soutěska
(den konání 13.1. 2014)
sediment
První nalezený kus usazené horniny.


   Dnešek byl opět jedním z dnů, kdy jsme nic neplánovali. Ráno jsem psal zápočtový test z endogenní geologie, přičemž jsem jel v 6 hodin do Prahy a hned po testu jsem jel domů. Cestou mě napadlo zavolat Martinovi, jestli neprověříme lokalitu, která se nachází opravdu kousek od našich domovů a dopadlo to tak, že jsme v jednu hodinu přijeli do údolí.
   V tomto údolí jsme byli už na podzim (10.11.), kdy jsme zde měli v úmyslu nalézt paleontologickou lokalitu Jezuiská rokle. O této akci jsem zde na stránkách nepsal, takže rychlé shrnutí: Lokalitu jsme nenašli, ale narazili jsme na výchoz s drobnými zeolity.
diatomit
Hezká kresba v diatomitu vzniklá střídáním křemitých poloh ze schránek rozsivek a jílovitým kalem (Rytina soutěska). Velikost vzorku 131 mm.


sloj
Odkrytá uhelná sloj - délka cca 3 metry.
    Dnes jsme již byli vyzbrojeni více informacemi. Věděli jsme, že v tomto údolí se nalézá několik zajímavých výchozů a obecně že se jedná o zajímavé a nadějné místo. No a jelikož ho máme doslova za barákem, tak to zde nejspíš pořádně zmapujeme.
   V údolí se nachází hned několik paleontologických a mineralogických lokalit / výchozů. Najít všechny zajímavé výchozy bude velmi těžké, nicméně již po dvou návštěvách víme o několika místech s výskytem vukanogenních sedimentů a diatomitů, které jsou zdrojem zkamenělin. Vzhledem k tomu, že jsme zde byli jen na rychlém průzkumu, tak jsme jen odebrali vzorky hornin. Přesto se jeden otisk flóry podařilo nalézt.


   Místy se na svahu kopce Matrý dají nalézt polohy čediče s velmi častými vyrostlicemi olivínu o velikosti do 5 mm. Dále jsme našli další výchoz vulkanitů v jehož dutinách se vyskytují béžové agregáty zeolitu, pravděpodobně phillipsitu.
   Největším objevem byly dvě sloje hnědého dendritického uhlí v korytě potoka Rytina. Mocnost sloje zachované ve svahu  byla v nejmocnější partii kolem 30 cm. V korytě jsme však nalezli až 40 cm velké kusy uhlí. Bohužel se již začínalo smrákat a tak jsme pospíchali. Přesto jsme na štěpných plochách nalezli poměrně výraznou dřevitou strukturu.
   Z údolí jsme odcházeli skoro za tmy. Na příští návštěvu jsme si naplánovali sběr zkamenělin z nejnadějnějšího výchozu diatomitů.
uhli
Dřevitá struktura v terciérním dendritickém uhlí (Rytina soutěska). Velikost vzorku 82 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Vyrostlice olivínu a kaersutitu v basaltu
FOTO 2 = Otisky terciérní flóry v diatomitu
FOTO 3 = Dokonale omezené krystaly augitu v tufu
FOTO 4Dutina v basaltu s neznámým zeolitem - nejspíše phillipsitem
FOTO 5
Dřevitá struktura v terciérním dendritickém uhlí
FOTO 6Hezká kresba v diatomitu vzniklá střídáním křemitých poloh ze schránek rozsivek a jílovitým kalem
Jakub Mysliveček ©