minj
Lokality


Roztoky
(den konání 8.11. 2014)

halda
Halda štoly Anna a zbytky domu v pravo.


   Již 4 roky se chci vydat na průzkum slavné, ale opomíjené lokality terciérního polymetalického zrudnění Roztoky u Ústí nad Labem.
   Historie dolování je zde vysledovatelná až do 16. století, kdy byly zdejší doly známé díky těžbě stříbra. Ryzí stříbro se však na lokalitě nenacházelo nebo o tom alespoň nemáme informace. Tento drahý kov se zde totiž získával ze stříbronosného galenitu, který místy obsahuje drobné inkluze hessitu (minerál Ag a Te). Rudnina obsahující především galenit a sfalerit se poté rozdrtila a následně tavila, přičemž se při tavbě odělilo ryzí stříbro. Těžba zde s přestávkami probíhala v několika novověkých štolách až do počátku 20. století.
stola
Zazděné ústí neznámé štoly.


pyrit
Drobné krystaly pyritu v dutině kalcitu (Roztoky - halda štoly Anna). Šířka dutiny 6 mm.
   V Českém masivu se jedná o ojediné ložisko a jeho detailnější pochopení přinesl až geologický průzkum v 50. letech minulého století. Ten obnášel vyzmáhání starých štol, hloubení nových průzkumných štol a další povrchové kutací práce.
   Po těchto pracích zbyla především v prostoru údolí Köhlengrundu (starý německý název, jelikož české synonymum není) poměrně velká halda štoly Anna, starým názvem pojmenovaná Segen Gottes. V prostoru celé vesnice a Vysokého kopce se do dnešních dnů zachovalo několik důlních děl, jejichž počet se dá spočítat na prstech obou rukou a dále několik piněk a rýh.


   A proč jsem vlastně tak protahoval začátek reportáže? Především z toho důvodu, že vlastně není o čem moc psát. S Martinem a Karlem jsme vyrazili poměrně pozdě, jelikož jsem měl ráno problémy s autem a tak z původně plánovaného velkého průzkumu zbyl akorát výšlap k haldě štoly Anna, přičemž po cestě jsme si všimli jedné štoly na soukromém pozemku, využíváné nejspíš jako sklípek a další zabetonované štoly o něco výše, u které se nenacházel žádný odval. Obě štoly směřují do prostoru Vysokého kopce, ve kterém se nacházejí všechny 3 hlavní rudí žíly.
sfalerit
Sfalerit s galenitem v dolomitu (Roztoky - halda štoly Anna).
Velikost vzorku 63 mm.


vychoz
Výchozy vulkanické brekcie s ledvinitými kalcity.
   O kus výše jsme narazili na výchozy, popravdě řečeno nevím ani čeho, jelikož se jednalo o jakousi směs vulkanické brekcie obsahují křídové slínovce i terciérní vulkanity. Zajímavý byl ale tměl této brekcie, který byl tvořen ledvinitým kalcitem podobným tomu z Vinařické hory, který jsem sbíral koncem května.
   Hlavní bod dnešního dne byla ale halda štoly Anna. Na té se totiž bez větších problémů dá najít rudnina tvořená většinou sfaleritem a galenitem obalující úlomky slínovců. Tmel této brekcie tvoří nejspíš kalcit, v některých případěch možná dolomit (karamlově zbarvená výplň). To vše bývá někdy impregnováno pyritem a vzácně se v žílovině najdou velmi drobné dutinky s krystalky kalcitu. V jedné dutince kalcitu se mi poštěstilo nalézt velmi drobné pyrity.


   No tak jsem docílil toho co jsem chtěl a článek protáhl tak, aby byly k obdivování některé z hojného množství nalezených vzorků, které jsme posbírali za cca 3 hodiny času stráveného na lokalitě.
   Rozhodně se jedná o zajímavou lokalitu a věřím, že v žílovině by se po více výpravách mohlo nalézt i něco vzácného jako třeba krystalky argentitu nebo cerusitu. Některé vzorky by možná šly leptat, takže zkusím a uvidím, jak to dopadne. Ať tak či onak, lokalita nás překvapila, jelikož se jí nikdo moc nevěnuje a přitom je poměrně bohatá.
galenit
Galenit se sfaleritem v karbonátové žilce v metamorfovaném slínovci (Roztoky - halda štoly Anna).
Velikost vzorku 67 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Sfalerit s galenitem v dolomitu
FOTO 2Drobné krystaly pyritu v dutině kalcitu
FOTO 3Sfalerit s drobnými galenity v metamorfovaném slínovci
FOTO 4Sfalerit s galenitem v metamorfovaném slínovci
FOTO 5Galenit s pyritem
FOTO 6Galenit s pyritem
FOTO 7Galenit se sfaleritem v karbonátové žilce v metamorfovaném slínovci
FOTO 8Žilka s galenitem, sfaleritem a pyritem
Jakub Mysliveček ©