minj
Lokality


Pustý vrch u Folknářů, Dobranka u Dobrné
(den konání 23.2. 2014)
folknare
Na lokalitě Pustý vrch je brzy z jara za jasného počasí opravdu krásně.


   Téměř dva měsíce bez pořádné šutrácké výpravy, to jsem si musel vytrpět. Víte co to pro šutráka je, když se celou dobu učí na zkoušky o šutrech a geologii a nemůže vyrazit do terénu? No hrůza... Naštěstí jsme dnes konečně vyrazili na šutry a téměř vše se vyvedlo skvěle. S Martinem jsme vyjeli ráno v deset hodin a cestou jsme se ještě stavili natankovat, koupit sváču a nabrat Dominika. Počasí se opravdu povedlo a na nebi nebyl ani mráček. A s touto pozitivní konstelací jsme zamířili směr děčínské zeolitové lokality Pustý vrch u Folknářů a Dobranka u Dobrné.
thomsonit
A je zde krásně také díky bohatým nálezům krásných minerálů - právě nalezená dutina thomsonitu.


thomsonit
Krásný vzorek polokulovitých agregátů thomsonitu s bílým jádrem a kalcitovými krystalky nasedající na thomsonit (Pustý vrch u Folknářů). Velikost vzorku 67 mm.
    První navštívenou lokalitou byl Pustý vrch. Tentokrát už jsme věděli s naprostou přesností, kde se lokalita nachází a tak jsme šli rovnou a nehledali jí jako při posledních dvou návštěvách. Lokalita se od poslední návštěvy v květnu 2012 moc nezměnila. Částečně za to může málo informací o této lokalitě a také obtížná navigace ke skalnímu výchozu. Sběratelé se zde stále snaží kopat především v měkčím silně pórovitém tefritu. Martin se na něj také po příchodu zaměřil. Výsledky byly jako obvykle mizivé - dutiny jsou vyplněné bílým jílem či jsou prázdné. Thomsonit se v tomto materiálu objevuje velmi málo a v né moc hezkých ukázkách. Martin zde ale našel krápníčkovyté agregáty phillipsitu v dutině thomsonitu.


   Dominik tentokrát vsadil na můj návrch porozhlédnout se spíše po spodní části lokality, kde našel spoustu materiálu, mnohdy s kvalitními dutinami s thomsonitem velkými až 14 cm. Většinou jsou však thomsonity z těchto dutin již vybledlé vystavením dešti a zemině.
   Já jsem při příchodu zbystřil zrak na jeden nenápadný výchoz, který mě už od první návštěvy lokality láká, ale nikdy jsem si na nej netroufl. Dnes s 4 kg palicí jsem se do něj pustil. Jednalo se o výchoz tmavého a velmi pevného a tvrdého čediče o značné hustotě.
thomsonit
Jeden z nejlepších nalezených vzorků thomsonitu s bílým jádrem a xx phillipsitu z 23.2. 2014
(Pustý vrch u Folknářů).
Velikost vzorku 85 mm.


dobrna
Lokalita vypadá stále stejně - zdevastované místo a skládka.
   Během chvilky vypadla první krásná dutina thomsonitových polokoulí. Málem jsem si pustil do kalhot. Kluci hned přiběhli a jen záviděli. Kopal jsem dál a nacházel jednu dutinu za druhou. Po asi půl hodince neřetržité práce jsem si dal 10ti minutovou přestávku, přičemž jsme s Martinem snědli svačinu co jsme si koupili a Dominik se přesunul na mé místo. Samozřejmě ihned našel krásnou dutinu, možná hezčí než já předtím.
   Nakonec jsme se domluvili, že každý zde bude chvilku kopat, kameny co vykope si potom porozbíjí stranou a další si nakope kameny pro sebe. Takto jsme si každý našli několik pěkných vzorků thomsonitu.
   Sbalili jsme si a vrátili se k autu, aby jsme se přesunuli na další lokalitu a tou byla Dobranka u Dobrné.


   Na této lokalitě jsem také nebyl dva roky (naposledy v únoru 2012). Od té doby se změnilo jen jedno - cesta k potoku je zatarasená betonovými panely, ale odpadky jsou zde stále. V jednom místě u panelky se tu trochu kope, ale mojí pracovní morálku totálně narušili kluci, kteří nechtěli kopat a koukali na mě. Martin už byl zmožený z předchozí lokality a Dominikovi se místo nezdálo...
   Nakonec jsme tedy opět prošli údolí, převážně potok, něco málo našli (natrolit, kalcit) a skončili jsme u další části lokality zahrnující tvrdé masivní čediče. Ani s mojí palicí jsem s balvanem čediče nehnul. Kluci už taky chtěli domu a tak jsme se stáhli k autu a jeli směr Ústí.
   Přesto se dnešní výprava velmi povedla a někdy v blízké době se vrátíme do Dobrné na celý den a pořádně tu kopneme. Snad se vydaří i plánovaná návštěva lomu Soutěsky.
hovno
Ano, našli jsme zde...


FOTO = Lokalita Pustý vrch u Folknářů
FOTO 1Čiré polokulovité agregáty thomsonitu s jednotlivými čirými krystaly stejného minerálu
FOTO 2 = Hezká dutina s polokulovitými agregáty thomsonitu s bílým jádrem a béžové xx phillipsitu
FOTO 3 = Dutina s polokruhovitými agregáty thomsonitu s bílým jádrem
FOTO 4Velká dutina s thomsonitem
FOTO 5 Dutina s polokulovitými agregáty thomsonitu s bílým jádrem
FOTO 6 = Další dutina s polokulovitými agregáty thomsonitu s bílým jádrem
FOTO 7 = Krásný vzorek agregátů thomsonitu a kalcitovými krystalky nasedající na thomsonit
FOTO 8Jeden z nejlepších nalezených vzorků thomsonitu s bílým jádrem a xx phillipsitu

FOTO = Lokalita Dobranka u Dobrné
FOTO 1Drobná ukázka natrolitu
FOTO 2 = Dutina kalcitu v bazaltu nalezená v potoce
Jakub Mysliveček ©