minj
Lokality


Poniklá
(den konání 7.7. 2014)

remizek
Remízek, kde se lokalita nachází.


   Druhou lokalitou na výpravě do Krkonoš a první čistě krkonošská lokalita, kterou jsem letos navštívil byla Poniklá. Poniklá je mezi sběrateli známá díky pěkným nálezům fosfátů (především dufrenitu, wavelitu) a železných rud (limonit, goethit). Všechny vzorky, které lze dnes nalézt jsou vázané na starou haličku v remízku na severu obce v tzv. "Horních Dolech" a patřící k bývalému dolu Karel.
goethit
Goethit pokrytý oxidy železa (Poniklá).
Velikost vzorku 98 mm.


vykop
Jeden z výkopů na lokalitě.
   Do Poniklé jsem se letos velmi těšil a doufal jsem v pěkné nálezy. Od mé poslední návštěvy před dvěma lety jsem věděl, že tentokrát se musím pořádně zakopat, jestli chci něco najít.
   Na lokalitu jsem přišel kolem jedenácté hodiny a odcházel jsem po jedné hodině, jelikož mě to zde nebavilo. Proč? Protože jsem kopal jako blázen pěkně do neprobraného a žádné vzorky dufrenitu jsem nenašel. Jediné co jsem našel byly vzorky dokumentační kvality a několik hezkých goethitů.


   Sklamaný jsem odešel k autu. Dokonce ani na místní třešně, kterých je tu plno a na které jsem se těšil, jsem se na moc dlouho nezastavil.
   Zde bych asi normálně skončil a bylo by po reportáži s tím, že jsem našel zase relativní prd. No jo, jenže mi to nedalo a večer jsem vzorky umyl. Voda vzorky nějak rozzářila, ale hlavně umyla a objevili se poměrně hezké kameny. A co bylo nejlepší byl jeden z kamenů, který jsem si vzal díky nějaké sběratelské intuici. Po omytí jsem málem spadl ze židle. Byl posetý sluníčky pseudomorfóz limonitu po dufrenitu. A v jednom místě na mě vykoukly dokonce čisté nezvětralé dufrenity!
natrodufrenit
Limonitové pseudomorfózy po natrodufrenitu a v levé části nezvětralý natrodufrenit (Poniklá). Velikost vzorku 114 mm.


natrodufrenit
Velmi hezká ukázka natrodufre
nitu na limonitu a v pravé části vzorku limonitové pseudomorfózy po natrodufrenitu 
(Poniklá).
Velikost vzorku 81 mm.
   Byl jsem nadšený a zaroveň naštvaný, jelikož jsem tam takových kamenů vyházel celou hromadu! Takže pokud to bude možné, tak se ještě do konce týdne do Poniklé podívám a tentokrát si sebou vezmu vodu na mytí vzorků a přeberu si co jsem dnes vykopal.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Zajímavé oxidační centrum oxiů železa
FOTO 2Pestře nabíhající vzorek limonitu-goethitu
FOTO 3Hezký vzorek natrodufrenitu na limonitu
FOTO 4Velmi hezká ukázka natrodufrenitu na limonitu a v pravé části vzorku limonitové pseudomorfózy po natrodufrenitu
FOTO 5Limonitové pseudomorfózy po natrodufrenitu
FOTO 6Goethit pokrytý oxidy železa
FOTO 7Limonitové pseudomorfózy po natrodufrenitu
FOTO 8Limonitové pseudomorfózy po natrodufrenitu a v levé části nezvětralý natrodufrenit
FOTO 9Limonitové pseudomorfózy po natrodufrenitu narůstající na černý ledvinitý goethit
Jakub Mysliveček ©