minj
Lokality


Mineralogická exkurze PřF UK (2. den)
(den konání 4.6. 2014)

kolegove
Skupina mineralogů při sběru na klasické lokalitě.


   Po nepříjemném vstávání, sbalení a nástupu do autobusu jsme nejdříve jeli na lokalitu Pacova skála, kde pršelo a navíc není mineralogickou ani paleontologickou lokalitou a proto ji zde nebudu rozebírat. Druhá lokalita byla již mnohem zajímavější. Jednalo se totiž o klasickou lokalitu Rožná - Hradisko.
elbait
Modrofialový elbait se zeleným lepidolitem (Rožná - Hradisko). Velikost vzorku 47 mm.


mirosov
Lom Mirošov.
   V Rožné jsme strávili cca 2 hodiny paběrkováním v suti a kopáním geologickými kladívky na haldách, jelikož jsme neměli krumpáč. Výsledky byly různé. Mezi nejlepší nálezy patřili xx rubelitů a jasně fialovorůžové lepidolity. Nic extra se neukázalo až na můj nález neznámého jehlicovitého minerálu s mírným modrým nádechem. Původně jsem si myslel, že se jedná o obyčejný křemen, ale právě struktura mě od tohoto určení odrazovala a ani náš školitel RNDr. Dobroslav Matějka si nebyl jistý o co se vlastně jedná. Nakonec jsme se shodli, že se nejspíš jedná o podivný indigonit.


   Další lokalitou byl lom Mirošov. Zde jsme byly na 1. a 2 etáži, přičemž já jsem byl jen na zajímavější 2. etáži. Nálezy ostatních nebyly moc zajímavé, ale mě se povedly poměrně pěkné nálezy chloritu. Dále jsem nalezl pyrit, epidot, titanit, kalcit a chalkopyrit. Prozatím neurčené zůstaly černé oktaedry o velikosti do 3 mm, které budou patřit buď k magnetitu nebo k anatasu. Lokalita je podle mého názoru opravdu nadějná a přestože jsme se nepohybovali po nových odstřelech, tak jsme našli místní minerály v dobré kvalitě.
pyrit
Pyrit, klinochlor, kalcit a epidot (Mirošov). Velikost vzorku 106 mm.


bory
Lom Horní Bory.
   Poslední dnešní lokalitou, která měla být před lomem v Tišňově předposlední, ale kvůli časovému harmonogramu jsme Tišňov už nestíhali byl lom Bory.
   Lom Bory byl další lokalitou, o které jsem slyšel, ale nevěděl jsem co přesně se zde dá najít. Dozvěděl jsem se, že se zde nacházely pegmatitové žíly s oboustraně ukončenými skoryly, které však jsou minulostí. My zde nacházeli pouze modravé agregáty cordieritu, který je pro mě ale nový minerál a tak jsem rád, že jsem si nějaké vzorky za cca 30 minut co jsme zde byli našel. Jediný jiný minerál, který jsem zde našel byl jeden vzorek skorylu a velmi drobné almandiny v hornině.


   A zde naše mineralogická exkurze skončila. Byly to pěkné dva dny prožité sbíráním minerálů, zábavou i učivem. Zkrátka a dobře asi nejlepší zážitek, který si ze studia geologie na UK odnáším. Doufám, že se někdy v budoucnu zůčastním i nějaké jiné podobné akce.  cordierit
Cordierit (Horní Bory).
Velikost vzorku 50 mm.


FOTO = Lokalita Rožná
FOTO 1Modrofialový elbait
FOTO 2Skoryl
FOTO 3Rubelit
FOTO 4Elbait
FOTO 5Lepidolit
FOTO = Lokalita Mirošov
FOTO 1Krystal magnetitu mezi krystaly klinochloru
FOTO 2Klinochlor s epidiotem
FOTO 3Impregnace pyritu
FOTO 4Titanit, klinochlor, pyrit, epidot a kalcit
FOTO 5Pyrit, klinochlor, kalcit a epidot


FOTO = Lokalita Horní Bory
FOTO 1Cordierit
FOTO 2Cordierit
FOTO 3Cordierit
FOTO 4Cordierit
FOTO 5Skoryl
Jakub Mysliveček ©