minj
Lokality


Mineralogická exkurze PřF UK (1. den)
(den konání 4.6. 2014)

strasnice
Odvážnější se odvážili i na druhou stranu silnice.


   Po geologických a perologických cvičeních a exkurzích jsem se konečně dočkal také mineralogických exkurzí. Jednalo se o 2 denní akci, kdy jsme navštívili 7 mineralogických lokalit a jednu lokalitu paleontologickou.
   Reportáž jsem rozdělil do dvou částí na 1. a 2. den.
serpentinit
Pyropy v serpentinitu (Bořetice). Velikost vzorku 55 mm.


piskovna
Pískovna u Červených Peček.
   Ve středu ráno jsme kolem deváté hodiny vyráželi autobusem směrem od fakulty na první lokalitu, kterou byla Praha - Strašnice. Jedná se o lokalitu břidlic ordovického stáří, ve kterých při rozkladu pyritu krystalizuje sádrovec. Lokalita je přímo u silnice a v jejím těsném okolí a nachází se kousek od zastávky Plošná.
   Nabuzeni jsme začali ihned očima skenovat zem a první drobné sádrovce se našli okamžitě. Větší kusy se nacházeli jak už to tak bývá obtížněji a na stěží přístupných místech. Přesto nějvětší nalezené xx sádrovců měli cca 8 cm.


   Druhou lokalita byla mimo Prahu mezi obcemi Bořetice a Ratboř. Nacházeli se zde serpentinizované peridotity s relikty původních granátových zrn (pyrop s podílem almandinu) do velikosti až 1 cm. Výchoz je zde velký a granátů je zde spousta, takže si každý odnesl nějaký ten vzoreček. Našli se i vzorky s kelyfitovými lemy. Přímo u skály je potůček ve kterém někteří odvážnější účastníci exkurze po nabrání vody do bot a nachytání klíšťat vylovily také zrnka granátu. Při cestě z Bořetic se prochází třešňovým sadem, který je především v době zrání třešní výborným místem k regeneraci těla i duše.
vlastejovice
Lom Holý vrch.


magnetit
Magnetit (Vlastějovice).
Velikost vzorku 59 mm.
   Třetí lokalita byla sice paleontologická, ale byla by škoda jí nenavštívit, když už jsme jeli kolem. Jednalo se o svrchně křídovou lokalitu Lom u Červených Peček. Lokalita je sice chráněna, ale i přesto se díky zvětrávání dají ústřice druhu Rhynchostreon suborbiculatum bez problému sbírat pod pískovcovými stěnami bývalé pískovny. Nutno dodat, že najít nějaké větší neporušené kusy je obtížné. 


   Čtvrtou zastávkou byla klasická skarnová lokalita lom Vlastějovice. Zde jsme se setkali s panem M. Chvátalem - sběratelem, absolventem naší fakulty a autorem našich mineralogických skript. Provedli jsme klasické povídání o lokalitě a už jsme "vlítli" do lomu. Byli jsme pouze na nejspodnější etáži lomu Holý vrch a právě o této etáži jsem věděl o nedávném květnovém nálezu kalcitové žíly s berthieritem a antimonitem. Několika dalším sběratelů jsem oznámil tuto skutečnost a začali jsme ve skupinkách prozkoumávat lom. Nadějné místo jsme opravdu našli, ale nebylo nářadí ani čas na větší práce a tak byl jen kalcit s granáty (pravděpodovně andradit či spessartin) a magnetit.  markovice
Lom Markovice.


laumontit
Laumontit na kalcitu (Markovice). Velikost vzorku 86 mm.
   Měli jsme dvouhodinové spoždění od původního plánu, ale přesto všichni z nás co sbírají doufali, že se na poslední dnešní lokalitu podíváme a nakonec jsme se lomu Markovice u Čáslavi dočkali. Přijeli jsme k lomu sice v sedm hodin, ale i tak jsme si stihli projít dílnu, skladiště naleštěného materiálu a také jsme byli cca hodinu v samotném lomu. Rozdělili jsme se zde do dvou skupin. První početnější skupina sbírala na 2. etáži, kde toho moc nenašli (pouze křídové zkameněliny) a 2. skupina, kde jsem byl i já prozkoumávala odstřel na 3. etáži. Našli jsme celkem 2 dutiny s místními typickými minerály prehnitem, natrolitem, laumontitem a kalcitem.
   První dutinu jsem nalezl já, přičemž si jí zde očividně někdo schoval, jelikož na ní byly naskládány kameny. Přestože jsem měl jen kladívko a 2 kg paličku, tak jsem získal pěkné vzorky.


   Především vzorky s natrolitem a laumontitem jsou velmi pěkné a trochu mě štve, že jsem dutinu po odbouchání několika vzorků předal ostatním, aby si také něco odnesli, jelikož získali další pěkné vzorky, ale na druhou stranu jsem rád. :)
   Druhou dutinu prehnitu nalezl Tomáš a také si odnesl pěkné vzorky + se rozdělil s ostatními z 1. skupiny.
   Na ubytovnu jsme dorazili těsně před desátou hodinou. Ubytovali se a šli se bavit k ohništi, kde jsem vydržel do půl jedné. Druhý den mě čekalo nepříjemné vstávání díky "opici". (Druhý den v 2. reportáži nebo zde).
natrolit
Natrolit na prehnitu (Markovice). Velikost vzorku 71 mm.FOTO = Lokalita Praha - Strašnice
FOTO 1Vlaštovčí ocas
FOTO 2Vlaštovčí ocas
FOTO 3Sádrovec
FOTO 4Sádrovec
FOTO 5Hezký sádrovec
FOTO = Lokalita Bořetice
FOTO 1Pyropy v serpentinitu
FOTO 2Kůra opálu v serpentinitu
FOTO 3Pyropy v serpentinitu
FOTO 4Pyropy v různém přechodu do kelyfitu v serpentinitu
FOTO 5Pyropy v serpentinitu


FOTO = Lokalita pískovna u Červených Peček
FOTO 1Ústřice druhu Rhynchostreon suborbiculatum
FOTO 2Rhynchostreon suborbiculatum
FOTO 3Rhynchostreon suborbiculatum
FOTO 4Rhynchostreon suborbiculatum
FOTO 5Rhynchostreon suborbiculatum
FOTO = Lokalita Vlastějovice
FOTO 1Fluorit v pegmatitu
FOTO 2Titanit v žíle kalcitu a ortoklasu ve skarnu
FOTO 3Magnetit
FOTO 4 = Andradit s fluoritem v kalcitu
FOTO 5Andradit s fluoritem v kalcitu


FOTO = Lokalita Markovice
FOTO 1Natrolit na prehnitu
FOTO 2Prehnit
FOTO 3Natrolit na prehnitu
FOTO 4Laumontit na kalcitu
FOTO 5Prehnit
Jakub Mysliveček ©