minj
Lokality


Mariánská skála
(den konání 15.11. 2014)

lom
Aktuální stav lomu.


   Tento rok zanedbáváme naši domovskou lokalitu, kteoru je Mariánská skála a takže jsme se dnes s Martinem, Jirkou a Přemkem podívali na tuto velmi známou lokalitu.
   Kolem půl dvanácté jsme vstoupili do lomu. Nejnižší 6. etáž je dnes již pěkně velká a stále užírá naši starou oblíbenou 5. etáž na které jsme i dnes nalezli krásné vzorky, ale to až později. Nejdříve jsme totiž sbírali na 4. etáži.
lom
Pohled na zbytek 4. a 5 etáže s aktuální těžbou etáže č. 6.


apofylit
Dutina fluorapofylitu
(Mariánská skála).
Velikost dutiny 107 mm.
   Ta již moc dlouho nebude existovat a je docela dost možné, že při naší přístí návštěvě lomu zde již zbytek této etáže nebude. Dnes jsme zde ale narazili na zajímavý odtřel, v jehož materiálu byla jedna dutina vedle druhé. Převládal bílý fluorapofylit s kalcitem a v menší míře se vyskytoval natrolit. Dokonce se objevilo i několik dutin s aragonitem. Především Jirka našel velmi zajímavou cca 16 cm velkou dutinu oranžového natrolitu s cca 2 cm krystaly aragonitu. Můj nejlepší aragonit je vykrystalizovaný na fluorapofylitu. 


   Při sběru najednou začaly jezdit náklaďáky jedna za druhou na dno lomu, kde se jich postupně vyštosovalo 10, jako poslední přijel bagrista a začalo nakládání. Toho jsme využili a jakmile zmizel poslední z náklaďáků, tak jsme zamířili na dno lomu.
   Nejdříve jsme ale  v rychlosti prošli 5. etáž, kde jsem si našel zajímavý vzorek fluorapofylitu s kalcitem připomínající tvarem aragonit a už jsme zamířili na nejnovější 6. etáž. Na té jsem byl nakonec jediný, kdo našel větší dutinu. Jednalo se o cca 15 cm velkou dutinu, která pokračovala dále do kamene. Zajímavé byly však velké koule kalcitu, které civěly z dutiny a měly  průměry kolem 25 mm. 
dutina
Právě objevená dutina s natrolitem a kulovitým kalcitem.


natrolit
Velmi estetická ukázka zeleně zbarveného natrolitu s kalcitem (Mariánská skála).
Velikost vzorku 78 mm.
   Začal jsem na balvanu pracovat a za 15 minut byla dutina venku, sice v několika kusech, ale byla. Vzorky se mi podle mého povedly a tak jsem si zabalil a zamířil za ostatními výše na 5. etáž, kam se mezitím všichni přesunuli. Martin mezitím našel opravdu velmi zajímavý a estetický materiál. Nejvíce se mi z těchto vzorků líbily dutiny se zelenými natrolity, na které narůstaly kalcity kulovitého nebo krychlového tvaru krystalů.
   Jirka o kus dál byů u obrovského balvanu dvakrát většího než je on sám a už bouchal. Výsledkem jeho více než půlhodinové práce bylo několik dutin, z nichž si nakonec nechal jen jednu a o zbytek jsme se s Martinem a Přemkem rozdělili.


   Opět zde našel dutinu se zelenými minerály a také dutinu růžového natrolitu s velkým hexagonálním krystalem kalcitu o velikosti cca 6 cm! Ten si nakonec vzal Přemek, ikdyž se trochu kroutil, že to doma nebude mít kam dát, jelikož i ona natrolitová dutina byla trochu větší. :)
   Nakonec jsme si zabalili a cca v půl páté se rozloučili u aut. Mariánská skála nás opět nezklamala a já doufám, že letošní vánoční akce, kterou máme každý rok výpravu na tuto lokalitu dopadne alespoň stejně úspěšně. :)
natrolit
Oranžovorůžový natrolit s kalcitem (Mariánská skála).
Velikost vzorku 154 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Fluorapofylit se silnými krystaly natrolitu
FOTO 2Krystaly kalcitu na fluorapofylitu
FOTO 3Zajímavé kulovité útvary kalcitu
FOTO 4Velmi estetická ukázka zeleně zbarveného natrolitu s kalcitem
FOTO 5Natrolit s kalcitem, oxidy železa a aragonitem
FOTO 6Růžový jehlicovitý natrolit
FOTO 7Fluorapofylitová dutina s krystaly aragonitu
FOTO 8Dutina fluorapofylitu
FOTO 9Zeleně zbarvený natrolit s kalcitem
FOTO 10Hezká ukázka oranžovorůžového natrolitu s kalcitem
FOTO 11Oranžovorůžový natrolit s kalcitem
FOTO 12Růžovooranžový natrolit
FOTO 13Růžovooranžový natrolit
Jakub Mysliveček ©