minj
Lokality


Krupka - Knöttl
(den konání 11.10. 2014)

lanovka
Pohled dolů na Krupku z centrálního Knottlu.


    V dnešní mlhavý a zamračený den jsme využili k průzkumu západní části revíru Knöttl v Krupce. Počasí opravdu nebylo příznivé a pokud sledujete naše stránky, tak víte, že většinou vyrážíme na šutry když svítí slunce a je hezky. Jenže když je chuť na šutry větší než odpor k ošklivému počasí, tak prostě není co řešit a už se jede... :)
halda
Na Knottlu se nachází spousta velkých hald, které ale nikdo neprozkoumává a přitom je zde spousta minerálů k nalezení...


mytina
Halda "Na mýtině".
   Tentokrát jsme jeli opět jen my dva s Martinem, jelikož Dominik se neozval, Karel je v Cheznovicích na železácích a Pepovi se opět nechtělo. V plánu jsme měli vyhnout se šílenému stoupáku z Krupky podél lanovky a vyjet autem až kam to půjde. Nakonec jsme zastavili na poměrně příznivém místě a vydali se sice do stoupání, ale rozhodně příjemnějšího než pod lanovkou. Celkem dlouho jsme bloudili vysokou trávou kdesi pod Knöttlem až jsme se dostali do míst, která již dobře známe.


   Od haldy štoly Regina I. jsme se vydali na průzkum západní části revíru. Knöttl - západ je charakteristický velkým množstvím poměrně rozsáhlých hald, pričemž valná většina z nich postupně zarůstá a je sběrateli navštěvována jen málokdy. No a přesně takováto místa jsou naším cílem už dlouho, jelikož se na nich dají najít krásné vzorky.
   Postupně jsme tedy procházeli západní část revíru, do naší mapy si zanášeli haldy, pinky, důlní díla a prostě jsme mapovali prostor. Celkem jsme zaznamenali 5 piněk v průměru nad 2 m a 10 hald. 
chalkopyrit
Chalkopyrit (Knöttl - "Na mýtině"). Velikost vzorku 82 mm.

kasiterit
Hezká srostlice kasiteritu (Knöttl - "Na mýtině"). Velikost srostlice 7 mm.
   Nakonec jsme si zakopali na haldě neznámé štoly, která je umístěna na jakési mýtině a tak jsme jí pojmenovali "Na mýtině" (jak originální říkáte si, ale nic jiného nás opravdu nenapadlo...). Zde se vyskytuje velké množství křemenné žíloviny bohaté na kasiterit a chalkopyrit v rule. Chalkopyrit i kasiterit je zde opravdu téměř v každém kuse žíloviny. A zde se mi také povedl můj dnešní nejlepší nález a to srostlice krystalů kasiteritu krystalizující do jílové dutinky v křemenné žílovině. Velmi potěšující vzorek. Lze očekávat, že na haldě budou i další zajímavé nálezy. Ještě doplním, že v křemenné žílovině se běžně vyskytuje také světle fialový fluorit s krychličkami do 3 mm.


   Po asi hodinovém kopání, rozbíjení a zahrabávání jsme si dali oběd a pak se přesunuli směr centrální Knöttl na haldu, kterou jsme našli již před několika lety a pojmenovali ji "Stará halda". Až nedávno mi bylo sděleno, že se jedná o jednu z hald patřící k systému štoly Večerní hvězda. Opět jsme zde našli několik kasiteritů, většinou jen omlácených zrn a další zde typické minerály, kterými jsou fialový fluorit a zelený apatit. Potom jsme pokračovali dále v průzkumu této části revíru a našli tři další větší haldy.  molybdenit
Molybdenit (Krupka - štola Barbora). Velikost vzorku 81 mm.


barbora
Štola Barbora a její aktuální stav. Trochu nám obrůstá mechem holka...
   Průzkumu už dnes bylo až až a tak jsme se přesunuli ke štole Barbora, kde jsme porozbíjeli několik balvanů z přemístěného materiálu z levé části haldy Barbory, která díky sběratelům zasypává cestu. Já našel velké množství poměrně kvalitních plíšků molybdenitu a Martin zase křemennou drůzičku s fialovými krychlemi fluoritu a Li-biotitem.
   Poté už se nám něchtělo moc pracovat, začalo poprchávat a nakonec jsme usoudili, že se stáhneme k autu a pojedeme domů. Tak či tak byl dnešní den úspěšným jak z hlediska průzkumu, tak z hlediska nálezů a tak to má být. :)


FOTO = Lokalita
FOTO 1Kasiterit v křemenné žílovině
FOTO 2Krystaly kasiteritu
FOTO 3Chalkopyrit s kasiteritem
FOTO 4Chalkopyrit s kasiteritem
FOTO 5Hezká srostlice kasiteritu
FOTO 6Molybdenit
FOTO 7Molybdenit
FOTO 8Molybdenit
Jakub Mysliveček ©