minj
Lokality


Dobrčice u Mostu
(den konání 6.12. 2014)

stena
Aktuální stav posledního porcelanitového výchozu.


   Je to již více než 3 roky co jsem byl naposledy na lokalitě Dobrčice u Mostu a přestože jsme dnes měli v plánu úplně jinou lokalitu mnohem dále, ale kvůli počasí jsme jeli jen k Mostu. Celý den bylo sice zataženo, což je poslední měsíc stále, ale vůbec nepršelo, takže bylo i docela příjemně.
   Naším dnešním cílem byl rekultivovaný lom na porcelanit, který na stránkách je již popsán (více informací zde), takže jej již nebudu znovu popisovat.
stena
Stěna od západu k východu a Martin jako měřítko.


porcelanit
Typický šedý porcelanit
(Dobrčice u Mostu).
Velikost vzorku 122 mm.
Aktuální stav lokality je asi tento:
   Na lokalitě byla nedávno aktivita bagru, který odvezl napadanou haldu pod porcelanitovou stěnou a byly vykáceny náletové dřeviny z bezprostředního okolí stěny. Díky tomu je lokalita opět dobře viditená a je možné zde bez větších problémů provádět sběr minerálů, především hematitu, ale i zkamenělin.


   My jsme se dnes snažili co nejméně poškozovat stěnu a tak jsme kopali v jednom ponechaném rameni před stěnou, kde pokračovala vrstva tmavé strusky. Z tohoto materiálu jsme každý, tedy Martin a já, vylámali několik hezkých vzorků hematitu s drobnými jehličkovitými krystalky olejově modré barvy. Velikosti těchto zón dosahovali 6 cm a "bochníků" hematitu do 1 cm. Mám také jedno podezření na magnesioferrit, ale to potvrdí až lupa. Pod stěnou bylo také velké množství napadaného materiálu obsahující vše možné, ale především místní šedý porcelanit vhodný k leštění, přičemž se občas objevili i zelené porcelanity menších velikostí a špatné kvality. 
otisk
Otisk listu terciérní dřeviny - olše
(Dobrčice u Mostu).
Velikost vzorku 100 mm.


hematit
Krásný pestře naběhlý hematit na strusce (Dobrčice u Mostu).
Velikost vzorku 84 mm.
   Četné byly i nálezy terciérní flóry a to listnatých dřevin, patřící olším a také zkameněliny travin. Ty se nacházely především v hnědorůžovém jílovci po levé straně stěny.
   Lokalita nás nezklamala a několik krásných vzorků jsme si tedy odvezli. Ještě jsme si chtěli najít nějaké aragonity popisované z okolí blízkého vršku u obce Korozluky, ale přestože bylo pole zorané, tak jsme žádné aragonity nenašli.

Poznámka: Tak vzorek s pravděpodobným magnesioferritem jsem tam samozřejmě zapomněl... :(


FOTO = Lokalita
FOTO 1Hematit na strusce
FOTO 2Typický šedý porcelanit
FOTO 3Pestře naběhlý hematit na strusce
FOTO 4Pestře naběhlý hematit na strusce
FOTO 5Pestře naběhlý hematit na strusce
FOTO 6Pestře naběhlý hematit na strusce
FOTO 7Krásný pestře naběhlý hematit na strusce
FOTO 8Otisk listu terciérní dřeviny
Jakub Mysliveček ©