minj
Lokality


Od Vyskočilky po Labutí jezero
(den konání 23.5. 2014)

vyskocilka
Výchozy břidlic obnažené kolem cesty.


   Dnes se mi bude psát reportáž obzvláště obtížně, jelikož jsme navštívili při dnešním posledním terénním cvičení navštívili hned 3 paleontologické lokality. Ikdyž bych měl spíš říct, že jsme na třech lokalitách sbírali, jelikož clá oblast, kde jsme se dnes pohybovali skýtá velké množství výchozů, které budou jistě narvané fosiliemi.
graptoliti
Graptoliti (Vyskočilka). Velikost vzorku 200 mm.


lom
Lokalita Starý lom.
   Na úvod přiblížím naší dnešní trasu od nádraží Braník až po stanici metra Nové Butovice. Celý den jsme se pohybovali v siuru a devonu Pražské pánve po velké synklinále Barrandovské vrásy. Naší první dnešní navštívenou lokalitou a zároveň prvním lokalitou se zkamenělinami byla lokalita Na Vyskočilce.
   Lokalita je tvořena střídajícími polohami silurských diabasů s vrstvami jílových a prachovitých břidlic. Právě v břidlicích je zde zastoupena v opravdu hojném množství graptolitová fauna. Téměř na každé puklině je zde možné nalézt typickou "pilkovitou" ukázku graptolitů. Posbírali jsme si tedy materiál ze země, změřili profil a šli dál. 


   Druhá paleontologická lokalita je o cca 500 m dále směrem na sever od Vyskočilky. Jedná se o lokalitu Starý lom. Zde se vyskytují dvorecko-prokopské vápence, které mají výraznou hlízovou strukturu (z dálky jsem si myslel, že se jedná o slepenec). A právě na tyto podobné hlízy je vázána místní především trilobitová fauna.
   Při včerejší exkurzi zde byly prý nalezeny 3 vzorky tělních části trilobitů. Nám se dnes za 10 minut povedl jen jeden nález a to konkrétně mě. :) Nalezený vzorek krunýře můžete vidět na fotce. Nejdříve jsem myslel, že jde o nějakého mlže, ale náš instruktor tento kousek určil jako "pěknou ukázku části trilobita". Kromě trilobitů zde spolužáci obejvili také poměrně hezké žilky s kalcitem do mocnosti 4 cm.
trilobit
Fragment trilobita s pyritem (Starý lom). Velikost vzorku 58 mm.


zarez
Devonské břidlice v Železničním zářezu na Hloubětíně.
   Třetí a poslední paleontologickou lokalitu s vlastními sběry byl tzv. "Železniční zářez" v blízkosti Prokopského údolí. Zde je zastižen přechod ze spodního do středního devonu a z hornin jsou zde zastoupeny především chotecké vápence a kačácké břidlice. Právě břidlice obsahují tentokrát devonskou flóru a to konkrétně početné zastoupení psilofitních rostlin.
   Při včerejší exkurzi zde byl za 15 minut učiněn nález vzorku muzejní kvality, ale nám se dnes povedly jen vzorky dichotomicky větvených telomů do velikosti 6 cm.


   Na lokalitách jsme strávili velmi málo času, ale i přesto byly nálezy povzbuzující a tak doufám, že se na tyto lokality v blízké době opět podívám, třeba příští týden jako odreagování mezi zkouškami.
   Všechny lokaity jsou zde chráněnými přírodními památkami a nevím, zda je zde sběr zkamenělin ze skály povolen, nicméně nalezené vzorky ze všech tří dnešních lokalit pocházejí z popadaného suťového materiálu pod stěnami, takže i v suti se zde dá úspěšně sbírat.
psilofita
Psilofytní rostlina (Železniční zářez). Velikost vzorku 86 mm.


FOTO = Lokalita Vyskočilka
FOTO 1Graptolit
FOTO 2Graptoliti

FOTO = Lokalita Starý lom
FOTO 1Negativ trilobita
FOTO 2Fragment trilobita s pyritem

FOTO = Lokalita Železniční zářez
FOTO 1Psilofytní rostlina
FOTO 2Psilofytní rostlina
FOTO 3Psilofytní rostlina
FOTO 4Psilofytní rostlina
Jakub Mysliveček ©