minj
Lokality


Úpohlavy
(den konání 21.12. 2013)

lom
Lom Úpohlavy.


   Již delší dobu mě lákají zkameněliny a vzhledem k tomu, že letos jsem navštívil jen Jezuiskou rokli, což je terciérní  paleontologiká lokalita, na které jsme nic nenašli, tak jsem si chtěl letos alespoň jednu zkamenělinu najít. Při výběru lokality padl výběr jednoznačně na Úpohlavy.
   V Úpohlavech jsem nebyl již 4 roky a tak jsem byl zvědavý, jestli něco najdeme. Vyjli jsme ráno po půl jedenácté společně s Martinem a Pepou. Teplota se pohybovala kolem - 3 °C a vše bylo zmrzlé. Inverze vládla krajině. Přesto sem tam prosvitlo sluníčko. Bohužel se nedalo zaparkovat na místě, které jsem měl vytipované a tak jsme zaparkovali u vesnice Černiv.
spondylus
Nejlepší dnešní nález - mlž Spondylus spinosus (Úpohlavy).
Velikost vzorku 53 mm.


spondylus
Předchozí vzorek z druhé strany po preparaci - levá miska s výběžky.
   Odtud jsme šli přes pole, les, potok, zorané pole a opět potok až jsme konečně našli lom, přičemž viditelnost byla něco kolem dvacetipěti metrů. V lomu se pracovalo a tak jsme šli na místo, kde jsem před lety sbíral. Bohužel toto místo je dne již minulostí. Je zavezené a probíhá zde rekultivace. Nějaké slínovcové balvany jsme sice nalezli, ale zkameněliny v nich nebyly nic moc. Při přesunu jsem ale něel výrazně světlejší slínovec u lomové cesty a při jeho rozbíjení se konečně objevili pořádné zkameněliny. Jednou z prvních a zároveň nejhezčí zkamenělina byla mušle Spondylus Spinosus. Když kluci přišli a uviděli co jsem našel, hned se kolem mě sesypali jak kobylky. Netrvalo dlouho a taky našli několik mušlí. Většina patřila již zmíněnému druhu.


   Martin dokonce našel kousek Inocerama, ale bohužel né celého. Poslední nález, který stojí za zmínku je moje ježovka rodu Micraster, které jsem zde již dříve nacházel. Brachiopody jsme dnes vůbec nenašli.
   Vzhledem k tomu, že nás čekala delší cesta zpátky a nebyl jsem si jistý, zda jsem na autě zkasl světla, tak jsme zde pobyli jen dvě hodiny, každopádně vzorky máme pěkné a myslím, že i klukům se zkameněliny líbily. A můžu slíbit, že příští rok budu paleontologické lokality navštěvovat častěji.
micraster
Ježovka rodu Micraster (Úpohlavy). Velikost vzorku 48 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Neznámá zkamenělina
FOTO 2 = Negativ mlže druhu Spondylus spinosus
FOTO 3 = Předchozí vzorek z druhé strany - dobře viditelný důlek po upnutí svalu
FOTO 4Mlž Spondylus spinosus
FOTO 5
Krásná ukázka mlže Spondylus spinosus - pravá miska
FOTO 6Předchozí vzorek z druhé strany - levá miska s výběžky
FOTO 7Ježovka rodu Micraster
Jakub Mysliveček ©