minj
Lokality


Stará znovuobjevená lokalita stříbrných rud
(den konání 6.8. 2013)
ryha
První nalezený pozůstatek po těžbě - průzkumná rýha.


   Úvodem:
   Poslední dobou si většina sběratelů stěžuje, že jsou lokality překopané, vysbírané a zaniklé. Jen málo sběratelů však hledá nové lokality a přitom je to tak jednoduché. Stačí si procházet staré prameny a prověřit každé zajímavé místo. Přesně takový přístup společně s Martinem máme a proto jsme tento rok už podruhé "znovuobjevili" lokalitu. Dohodli jsme se však, že jí  nebudeme prozrazovat (prozatím).
propadlina
Největší objev učiněný průzkumníkem Martinem - pravděpodobně propadlina.


kremen
Dutina s xx křemene v křemenné žíle (Stará znovuobjevená lokalita stříbrcných rud).
Velikost vzorku 148 mm.
   Když jsme šli včera spát, doufali jsme, že na dnes navštíveném místě něco najdeme, ale že najdeme novou lokalitu stříbrných rud jsme vůbec nečekali. Vyjeli jsme dlouho po obědě a kolem půl třetí jsme vystoupili z auta a započali průzkum vytipované oblasti. O lokalitě jsme měli jen kusé informace. Ložisko se mělo nacházet v rule s vložkami žuly a odvodili jsme si, že zajímavé minerály budou vázané na křemenné žíly a opravdu tomu tak bylo. Jakmile jsme našli jednu rýhu a jednu pinku okamžitě jsme v křemeni našli drobné do 5 mm velká štěpná zrna galenitu.  


   Další hodinku trvalo, než jsme se přes další pinky a rýhy dostali až k cca 25 metrů dlouhé propadlině. Martin počkal nahoře a já slezl dolů. Skála pěkně ochladila vzduch a tak se mi dobře prozkoumávalo. Za 5 minut jsem našel první pěkný vzorek - křemen s dutinou mléčných XX velkých až 5 mm a štěpnými zrny galenitu kolem 3 x 2 cm, přičemž na galenitu je vidět rozštěpená krychle. Když jsem tedy Martinovy říkal co jsem našel a hnal ho dolů, tak jsem úplnou náhodou vytáhl kus křemenné žíly s 12 cm velkou dutinou krystalů křemene s křišťálovým zakončením 5 mm krystalů. 
halda
Prohledávání napadaného materiálu se vyplatilo.


galenit
Krystaly křemene s galenitem (Stará znovuobjevená lokalita stříbrcných rud). Velikost vzorku 65 mm.
   Největší objevy měly však ještě přijít. Nejdříve jsme s Martinem začali přehrabovat jednu část propadliny s hojnými úlomky křemenné žíloviny a jako první se objevil porézní křemen s až 1 mm velkými klencovými krystaly béžového dolomitu. Potom Martin vyšel nad propadlinu a tam se přehraboval v zarostlé haldě z propadliny (ano spíše to  tedy připomíná dobývku, ale je také jasně vidět, že se jedná o zřícený kus skály do hloubky, takže zde byla nejspíš nějaká šachtice). Já dále prohrabával materiál a kromě nevýrazného kousku "galenitu" jsem nic nenašel. Přesto jsem si tento "galenit" dal do báglu a vylezl jsem za Martinem. Ten už měl několik vzorků křemenných drůz křišťálů a křemenů s krystaly do 5 mm.


   Času bylo málo a tak jsme ještě vytáhli velký půlmetrový balvan s dutinami křemene a Martin ho doslova roztřískal, zatímco já jsem formátoval dutiny. Narychlo jsme naházeli vzorky do batohu a už jsme šli k autu. Doma jsme se hned po příjezdu pustili do mytí vzorků a nestačili jsme se divit. Křišťálky se totiž povedly.
   Co mě ale nejvíc dostalo bylo, když mi Martin pomáhal vyndávat vzorky z batohu a říká:" To je stříbro ne?" Pravděpodobnost, že bych našel stříbro byla malá, ale byla a tak jsem tmavý neznámý minerál opatrně omyl. Z neznámého minerálu se stal krásně čerstvě omytý bílý drátek stříbra na galenitu velký 1 cm! Co dodat...
stribro
Drátkové stříbro s galenitem na křemeni (Stará znovuobjevená lokalita stříbrcných rud).
Velikost drátku stříbra 10 mm!


FOTO = Lokalita
FOTO 1Dolomit s křemenem
FOTO 2Křemenná žílovina se zrny galenitu a kalcitem
FOTO 3 = Galenit
FOTO 4Galenit
FOTO 5Pravděpodobně chryzokol
FOTO 6Dolomit s křemenem
FOTO 7Křemenná drůzka
FOTO 8Křemenná drůza
FOTO 9 = Křemenná drůza
FOTO 10Dutina s xx křemene v křemenné žíle
FOTO 11Krystaly křemene s galenitem
FOTO 12Drátkové stříbro s galenitem na křemeni
Jakub Mysliveček ©