minj
Lokality


Rokle
(den konání 10.2. 2013)

rokle
Horní část lokality.


   Tento týden byl pro mě poměrně hektický, takže jsem se chtěl v neděli nějak odreagovat. Navíc před týdnem Dominik slyšel zvuk podobný odtřelu v Mariánské skále, takže jsme doufali v nový odstřel. V sobotu jsem se tedy domluvil s klukama a druhý den už jsme vyrazili. Martin mi nakonec napsal, že nejede kvůli rodinným záležitostem. Pepa, který s námi byl v Mariánce v lednu, sehnal odvoz a tak jsme se asi ve čtvrt na dvě sešli u Mariánky. Teplota se nad nulu nevydrápala a všude leželi zbytky sněhu, takže jsme jen doufali, že v lomu bude co sbírat a vše nebude pod sněhem. Nakonec jsme se ale do lomu ani nepodívali, jelikož nás hlídač informoval, že se právě připravuje odtřel a tak tam nemůžeme. Dohodli jsme si tedy vstup na příští týden až bude po odstřelu.
nalezy
Moje přepravka byla opět plná.


analcim
Tabulkovitý kalcit na analcimu (Rokle). Velikost vzorku 60 mm.
   No a co teď? Měli jsme tři možnosti.
1. Jet domů.
2. Zkusit štěstí v nedaleké střelnici na Mariánce, kde se prý nacházely natrolity a thomsonity.
3. Jet autobusem do Rokle.

Třetí možnost nakonec zvítěžila a tak jsme asi za 35 minut byli pod Roklí. Šplhali jsme nahoru a kluci vypadali, že dál už nepůjdou. Když jsme se ale vydrápali až na lokalitu, tak se Pepovi rosvítili oči a začal házet jeden vzorek za druhým, které jsme zde minule nechali s Martinem, do batohu. Já zamířil rovnou nahoru k výchozu tefritu, kam se po chvíli vydrápal také Dominik a začali jsme přehrabovat materiál.


   Tající sníh nám ulehčil práci a některé dutiny byly omyté. Nakonec přišel i Pepa a začal mlátit palicí do skály, na které byla poměrně pěkná dutina s analcimem, na kterou jsem ho upozornil se slovy:"To nevynd...". Než jsem to dořekl, dutina se krásně odšípla na placce tefritu - to jen ke štěstí začátečníka...
   No Dominik si našel poměrně produktivní flek, ale nakonec si odnášel jen 5 vzorků, jelikož se mu místní vzorky moc nelíbily. Za to Pepa, ten z toho byl úplně mimo... Já jsem si našel flek přímo pod Dominikem a systematicky přeskládával hromadu kamení. Ve spodní části jsem narazil na dva krásné vzorky plné hlíny. První je cca. 8 cm velká dutina s bílým analcimem a druhý vzorek jsem si při vyndávání trochu poničil, ale naštěstí ne moc. Jednalo se o dutinu cca. 7 cm velkou s analcimem a tabulkovitým kalcitem. Když mi ho Dominik po konzultaci dával zpátky, tak jsem si všiml, že na boku je pod hlínou další řada krystalů, takže vzorek bude zřejmě krásný!
dutina
Dutina plná drobných xx analcimu a tabulkových krystalů kalcitu (Rokle). Šířka záběru 75 mm.


dutina
Pěkný vzorek tabulkovitých xx kalcitu na analcimu (Rokle). 
Šířka záběru cca. 110 mm.
   Kluci už si začali balit a tak jsem si vzal přepravku plnou neopracovaných vzorků a šel jsem dolů z blátivého svahu. Samozřejmě při posledních dvou metrech sestupu s těžkou přepravkou jsem hodil záda s přepravkou na stehni... Dole jsem ještě na hrubo zmenšil vzorky, zabalil si a už jsme šli dolů, kde nás nabrala bábrdle. Lokalitu Rokle mám moc rád, přestože se zde nachází především analcim a kalcit, ale za to v krásných ukázkách.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Zajímavý vzorek kalcitu
FOTO 2 = Tabulkovitý kalcit na analcimu
FOTO 3 = Dutina plná drobných xx analcimu a tabulkových krystalů kalcitu
FOTO 4Dutina s analcimem
FOTO 5
Pěkný vzorek tabulkovitých xx kalcitu na analcimu
Jakub Mysliveček ©