minj
Lokality


Mariánská skála
(den konání 3.3. 2013)

odstrel
Nový odstřel.


   Sobotu jsme strávili kopáním aragonitů u Hořence místo plánované návštěvy do Mariánky na nový odstřel, který musel být velký, jelikož když jsme 13.2. byli s Dominikem ve městě na nacvičování maturitního plesu, tak jsme slyšeli 4 pořádné duté rány a přestože jsme byli na druhé straně Mariánské hory, tak se vše klepalo, jak při slabším zemětřesení... Počasí nám ale nedovolilo tento odtřel prozkoumat, jelikož ležel hluboko pod sněhem.
   Tentokrát s námi šel i Vojta - náš spolužák, který si chtěl lom jen tak prohlédnout. Jelikož hlídač nebyl u vstupu, kde přešlapoval nám známý vlčák, tak jsme museli asi 15 minut počkat. Jakmile jsme se dostali do lomu byl vidět odtřel.
natrolit
Hezká dutina žlutě zbarveného natrolitu (Mariánská skála).
Velikost vzorku 115 mm.


dutina
Část velké nalezené dutiny béžového natrolitu pokrytého manganovými solemi a kalcitem. Velikost celé dutiny neznámá - odhad kolem metru.
   Odtřel byl opravdu pěkně velký. Byl totiž odtřelen zbytek bývalé prostřední etáže, který měřil minimálně 60 metrů. Zkrátka odstřel, jak má být. Nálezy ale moc časté nebyly a když se už něco našlo, tak šlo o podivně korodovaný jehlicovitý natrolit či kacit zbarvený oxidy manganu a železa. Jediné dva pěkné vzorky našel Martin a Dominik, přičemž šlo o dvě dutiny bílého fluorapofylitu, na který narůstal jasně žlutý kalcit. Dominik mi vzorek až překvapivě lehce vydal, čehož jsem později litoval (ikdyž jak se to vezme, ale to až později).


   Odstřel tedy vůbec nenadchl a tak jsme zamířili na dno lomu, kde se pokaždé něco najde. Zde už byly spadané balvany z odstřelu trochu více bohatší. O největší nález podle očekávání učinil naprostý amatér Vojta, kterému vůbec nešlo o šutry že... Našel totiž dva balvany s dutinami natrolitu. Jedna byla velká cca. 16 cm a na jejích stěnách byly až více než 1 cm velké kulovité útvary žlutavého natrolitu. Druhá dutina byla trochu méně atraktivní, jelikož byla suchá a jen s povlaky stěn béžového natrolitu bez kulovitých útvarů. Lepší dutinu jsem na hrubo opracoval a zmenšil v přijatelný formát a pak mi Dominik řekl, že si ho veme, za ten fluorapofylit. Málem jsem ho zabil! Ale ok - já mám 3 pěkné vzorky (fluorapofylit s kalcitem, dutinu béžového natrolitu a ještě asi 10 cm "odštěpek" dutiny se žlutým natrolitem) a on jen jeden... :) Navíc byla dutina žlutého natrolitu při nálezu mokrá od sněhu a tak mi intuice řekla, že až uschne, tak tak hezká nebude, což je pravda.
fluorapofylit
Hezká dutina fluorapofylitu s kalcitem (Mariánská skála).
Velikost dutiny 88 mm.


kamosi
Dominik (vlevo) a náš spolužák Vojta (vpravo).
   Už to vypadalo, že budeme odcházet s tímto málem (Martin si s Thorem také něco nabouchal ve zbytku lomu, zatímco my se s Dominikem hádali, jak si rozdělíme ony dutiny natrolitu...). Už se vracím, že si zabalím batoh, když v tom Dominik haleká. Našel totiž asi největší dutinu, jakou jsem kdy v Mariánce viděl. Na cca. 2 metrovém balvanu se rozprostírala tak metr velká dutina kalcitu, bohužel opět znehodnocená manganovými oxidy. Zdá se, že se jednalo o podélnou puklin vzniklou tektonicky a až poté v ní vykrystalizoval kalcit ve formě kulovitých útvarů a fialových bradavic. Dominik si jako nálezce vzal na starost vysekání nejlepších částí dutiny. Nakonec bylo vzorků opět spoustu jako minule, jen trochu větší. Dominik s Vojtou šli napřed a nakonec nám s Martinem utekli, jelikož my nenosíme vzorky v batohu, ale v přepravkách aby se nám nepomlátily. Mariánka opět nesklamala, ale z odtřelu  jsme čeklai lepší kousky.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Zajímavá dutina zbarveného natrolitu s kuličkami kalcitu
FOTO 2 = Dutina béžového natrolitu
FOTO 3 = Natrolit
FOTO 4Hezká dutina žlutě zbarveného natrolitu
FOTO 5
Béžový natrolit porostlý tmavými soli manganu a železa + kalcit
FOTO 6Hezký vzorek oranžového natrolitu s kalcitem
FOTO 7Hezká dutina fluorapofylitu s kalcitem
Jakub Mysliveček ©