minj
Lokality


Hořenec
(den konání 1.2. 2013)

cicov
Vrch Číčov od jihozápadu.


   Již dva roky se chci podívat na světově známou lokalitu aragonitu Hořenec u Bíliny. Naposledy jsme zde byli s Dominikem v červnu 2010 a nalezli jsme několik úlomků místního aragonitu volně vyvětralého na jižním svahu vrchu Číčov. Za ty dva roky jsem se o této lokalitě dozvěděl velké množství užitečných informací a tak jsem doufal, že dnes najdeme nějaký ten aragonitový krystal. Náš původní plán byl využít poslední relativně teplý den a navštívit hned 5 lokalit (Hořenec, Granátový vrch, Korozluky - acháty, aragonity, a Dobrčice). Nakonec jsme ale skončili už na první lokalitě, kde jsme strávili celý den.
   S touto lokalitou je to ale poměrně komplikované. Vlastní vrch je totiž chráněná přírodní rezervace a tak je zde kopání aragonitu zakázáno. V okolí vrchu se však nachází řada polí a pastvin. Některá z polí byla zorána a navíc přes týden odtál všechen sníh a byl pátek, takže nás nikdo nemohl předběhnout.
martin
Martin na "opálovém" poli a jeho mírně nabalenými gumáky...


aragonit
Čirý ukončený krystal aragonitu (Hořenec). Velikost vzorku 19 mm.
   Asi v poledne jsme dorazili do Hořence, nazuli si gumáky a vyrazili k Číčovu. Vytipovaná jižní pole byla bohužel již nějakou dobu nezorána a jsou z nich spíše louky. Přesto se zde ještě dají najít úlomky aragonitů a to především v místech, kde si divočáci dávali bahenní koupel nebo šli po chutných koříncích. Všechny nalezené aragonity jsou krystaly narostlé do jakýchsi žil, které se po správném klepnutí rozpadnou na jednotlivé krystaly. Největší aragonit našel Martin právě v jedné z těchto "zvířecích van".
   Vyšli jsme  na kopec, kde jsme opět našli jeden výkop, který šel jasně po žíle a který výrazně narušuje atmosféru kopce. S takovýmto přístupem tu budou sběratele každou chvíli pokutovat policisté a prohánět ochránci či místní obyvatelé. Kopání na této lokalitě nedoporučuji, ale když už si nedáte říct, tak kopejte alespoň mimo vlastní vrch a výkop po sobě zhrabejte...


   Po silném větru na vrcholu Číčova jsme sestoupili na západní pole, kde jsme hojně nacházeli opály, ale také žíly aragonitů. Místní opály mají většinou krémově zelené zbarvení, vzácněji také červenohnědé zbarvení. Často se v opálech objevují dutinky s chalcedonem.
   Nakonec jsme obešli celý vrch severně až zpět na východ, kde jsme při úpatí kopce opět nalezli aragonit v blízkosti starých, zarostlých lůmku, které jsou na území rezervace. Podle plánu jsme měli vyrazit na další lokalitu, ale místo toho jsme šli opět na jižní úpatí, kde jsme další hodinu a půl prohledávali pole. Nakonec jsme si každý odnesli několik pěkných ukázek místního vesměs kusového aragonitu. Našli jsme však jen jediný dokonalý krystal, který byl ale působením eroze poměrně popraskaný. Největší nalezený aragonit měl 55 mm.
aragonit
Čirý krystal aragonitu (Hořenec). Velikost vzorku 28 mm.


aragonit
Asi nejhezčí nalezený krystal aragonitu (Hořenec). Velikost vzorku 45 mm.
   Tato lokalita se mi moc líbí, jen škoda že je tak daleko od našeho bydliště a je zde problém se sběrem kvůli rezervaci. Na příště jsme si však vytipovali dvě místa mimo vlastní rezervaci, kde se objevilo velké množství úlomků aragonitu, což by mohlo naznačovat žíly. Můžeme jen doufat, že s krystaly...


Poznámka: Fotky opálů budou doplněny později...


FOTO = Lokalita
FOTO 1Medový aragonit
FOTO 2 = Aragonit
FOTO 3Čirý aragonit
FOTO 4Krásně viditelný fázovitý růst krystalu - ve středu je starší krystal, na který narůstá další vrstva
FOTO 5
Čirý aragonit
FOTO 6Čirý aragonit - část velkého krystalu
FOTO 7 = Aragonit se zajímavým úkazem - barvoměnou
FOTO 8Čirý krystal aragonitu
FOTO 9 = Čirý krystal aragonitu
FOTO 10Krystal aragonitu
FOTO 11Čirý krystal aragonitu
FOTO 12
Čirý krystal aragonitu
FOTO 13Čirý ukončený krystal aragonitu
FOTO 14 = Krystal aragonitu na masivním aragonitu
FOTO 15Krystal aragonitu
FOTO 16Pěkný krystal aragonitu
FOTO 17
Asi nejhezčí nalezený krystal aragonitu
Jakub Mysliveček ©