minj
Lokality


Dolní Třebonín, Krasejovka
(den konání 12.3. 2013)

skoryl
Krystal skorylu v pegmatitu
(Dolní Třebonín).
Velikost vzorku 67 mm.


   Do Třebonína jsem se opět velmi těšil, ale podle ústního sdělení měla být místní pole zarostlá řepkou. I tak jsem ale lokalitu navštívil, jelikož se Gába nabídla, že mě do Třebonína a zpět veme. Ve dvě hodiny jsem tedy vystoupil v Třeboníně a vydal se na pole a směrem na Krasejovku. Bohužel pole byla opravdu plná řepky a to znamenalo jediné - pohromu. Na poli se sice dalo sbírat, ale viditelnost byla strašná. Přesto se několik úlomků pegmatitu s beryly objevilo, ale jen do 1,6 cm. I tak se ale dva vzorky berylů povedly a to krystal na pegmatitu dlouhý 16 mm a dokonce vyvětralý krystal s jedním ukončením opět 16 mm velký. 
skoryl
Krystal skorylu na pegmatitu
(Dolní Třebonín).
Velikost vzorku 31 mm.


beryl
Krystal berylu (Dolní Třebonín).
Výška krystalu 16 mm.
   Co se týče dalších minerálů, tak se objevil jen skoryl a biotit. Několik pěkných skorylových krystalů se ale nakonec taky našlo.
   Pomalu jsem se dostával ke Krasejovce a těšil se na zoraná pole. Místo nich se objevila louka (kde byla v září kukuřice a ted nízká tráva, což nechápu, jelikož to vyrostla vážně rychle) a o kus dál zasetá pravděpodobně pšenice. Přes drobné rostlinky se ale dalo hledat a tak jsem hodinu chodil po poli u Krasejovky a hledal vltavíny. Opět se ukázala moje smůla ohledně vltavínů, takže jsem nenašel ani jeden. Zima a dlouhá doba bez nálezu si vyžádala svou daň a já zamířil zpět ku Třebonínu, ale relativní šero nedovolilo nic dalšího najít.
   Utahaný a zmrzlý jsem počkal na Gabču, která pro mě v půl šesté přijela a jeli jsme směr Lipno. Aspoň že ty dva beryly byly...


FOTO 1Krystal skorylu v pegmatitu
FOTO 2 = Krystal skorylu v pegmatitu
FOTO 3 = Krystaly skorylu v pegmatitu
FOTO 4Nedokonalý krystal živce
FOTO 5
Beryl v pegmatitu
FOTO 6Krystal skorylu
FOTO 7Krystal skorylu na pegmatitu
FOTO 8 = Krystal berylu v pegmatitu
FOTO 9 = Krystal berylu
Jakub Mysliveček ©